Републички завод за статистику ће у периоду  од 01. до 30. априла 2019.године спроводити Пробни попис становништва,домаћинстава и станова на територији града Краљева Пробни попис ће се спроводити у деловима насељених места Краљево и Ратина.

Print Friendly, PDF & Email