Инструкције ЈП Путеви Србије у поступцима Обједињене процедуре:
Локацијски услови – Инсталације
Локацијски услови – Раскрснице
Локацијски услови – Реконструкција и изградња
Локацијски услови – Саобраћајни прикључци
Упутство Министарства – прикључење на јавни пут

Инструкције МУП-а у поступцима Обједињене процедуре:
Инструкција за поступање МУП-а – Сектора за ванредне ситуације у Обједињеној процедури
Упутство за поступање МУП-а – Сектора за ванредне ситуације у Оједињеној процедури
Уредба о категоризацији објеката – УГРОЖЕНОСТ ОД ПОЖАРА

Поступак издавања водних аката у Обједињеној процедури:
Водна акта – ПОСТУПАК ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ