Жалбена комисија


Жалбена комисија је колегијални орган који у другом степену одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интреног и јавног конкурса.

Састав Жалбене комисије:

председник

Дејан Миловић, дипломирани правник,

чланови:

  1. Милош Ракић, дипломирани правник,
  2. Никола Радевић, дипломирани правник и
  3. Драгана Петковић, дипломирани правник,

именовани Решењем Градског већа града Краљева дана 03. 12. 2021. године