Жалбена комисија


Жалбена комисија је колегијални орган који у другом степену одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интреног и јавног конкурса.

Састав Жалбене комисије:

председник

Дејан Миловић, дипломирани правник,

чланови:

  1. Милош Ракић, дипломирани правник,
  2. Никола Радевић, дипломирани правник,  именован решењем број 011-42/23-И од 27.01.2023.
  3. Драгана Петковић, дипломирани правник,

именовани Решењем Градског већа града Краљева дана 03. 12. 2021. године – 14.01.2022. године

Print Friendly, PDF & Email