Жалбена комисија


Жалбена комисија је колегијални орган који у другом степену одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интреног и јавног конкурса.

Састав жалбене комисије:

  • Дејан Миловић, дипломирани правник, председник
  • Милош Ракић, дипломирани правник, члан
  • Радиша Грабовац, дипломирани правник, члан
  • Никола Радевић, дипломирани правник, члан
  • Александар Драгутиновић, дипломирани правник, члан