Леап

Локални еколошки акциони план заштите животне средине се односи на активности општина и градова у циљу дефинисања одређених мера које треба предузети и инвестиција које се морају уложити у заштиту и обнову животне средине. Акциони план заштите животне средине се спроводи од стране различитих интересних група и сектора уз коришћење доступних ресурса и већ започетих акција.ЛЕАП нуди много начина за учешће јавности и сарадњу локалне самоуправе и становништва.

 Пројекат израде ЛЕАП-а Краљева је финансиран кроз Програм МСП-а, швајцарске донаторске Агенције СДЦ и спроведен у складу са генералним програмом подршке Европске Уније, који се базира на потреби да се животна средина ослободи негативног утицаја економског развоја, а да се потпомогне такав економски развој који неће оставити негативне последице на животни стандард и здравље људи.
ЛЕАП општине Краљево је усвојен маја 2005.године на седници Скупштине општине Краљево. Рађен је као ЛЕАП за градско подручје и ЛЕАП сеоских Месних заједница, због сложености и различитости еколошке проблематике на урбаном и руралном подручју. Акционим плановима је предвиђена реализација овог важног стратешког документа у области заштите животне средине, по принципу “корак по корак”. ЛЕАП је урађен у сарадњи са јавним предузећима и другим институцијама и велики део систематизоване проблематике се реализује кроз њихове планове и програме.

ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН КРАЉЕВО, 2005.година

детаљно

ЛЕАП СЕОСКИХ И ПРИГРАДСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА,2005.година

детаљно

Print Friendly, PDF & Email