Поступак процене утицаја

Одсек за заштиту животне средине је надлежни орган за поверене послове Министарства пољопривреде и заштите животне средине  у поступку примене Закона о процени утицаја  на животну средину („Сл.гласник РС”, бр.135/04 и 36/09)

ФАЗЕ У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

I  Одлучивање о потреби процене утицаја и о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину

Поступак покреће носилац пројекта који подноси захтев за одлучивање о потреби процене утицаја надлежном органу као и попуњене прилог 1 и прилог 2.

У случају када је пројекат изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, подноси се захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

II Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја

Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја надлежном органу, заједно са 3 примерка студије о процени утицаја и 3 примерка нетехничког краћег приказа података  пројекта.

Испод можете преузети обрасце из Електронског регистра

I Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину

Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину

II Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Print Friendly, PDF & Email