Вести

Од ЕКО акције до ЕДУКАЦИЈЕ

ЈКП „Чистоћа“ Краљево у  сарадњи са Одсеком са заштиту животне средине, Градске управе града Краљева реализује неколико еколошких акција које имају за циљ едукацију становника о  правилном третману отпада са акцентом на примарну селекцију, обележавање еколошких датума,  пружање логистичке подршке у акцијама чишћења дивљих депонија у  циљу очувања животне средине.

У овом месецу настављене су Еколошке радионице  у основним  школама и одржане су у ОШ „Јован Дучић“ у РоћевићимаОШ „Милун Ивановић“ у Ушћу и ОШ „Стефан Немања“у Студеници, а у јуну заказане су и у  ОШ „Петар Николић“ у Самаилима и ОШ „Драган Ђоковић Уча“ у Лађевцима. Од септембра месеца планира се и поновна едукација у свим школама на територији града Краљева.

Сузбијање амброзије

Обавештавамо Вас да ће на територији града Краљева крајем маја текуће године, на основу претходно урађеног мапирања, почети прва фаза сузбијања амброзије, биљке која представља опасан алерген за људе.

Уништавање амброзије вршиће се хемијским и механичким третирањем искључиво на јавним површинама.Власници приватних парцела на којима је уочена амброзија дужни су да предузму прописане мере за њено сузбијање.

Присуство амброзије можете пријавити Одсеку за заштиту животне средине на телефон 315-000 или на 064/8912297 као и на email  leap@kraljevo.org

Третирање амброзије финансира се из Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 2019 годину.

 

 

 

 

 

 

Мерење електромагнетног зрачења

Град Краљево је успоставио сарадњу са Регулаторном агенцијом за електринске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ-ом) у оквиру система за мерење нивоа електромагнетног поља.  Међу првима у Србији смо се прикључили овом систему и РАТЕЛ је изабрао двe локације, у оба случаја  су објекти Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“.
На овај начин омогућено је свакодневно мерење нивоа електромагнетног  зрачења, а приступ овој информацији је на адреси:         http://emf.ratel.rs/results/index/cyr/2/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
Сензори за мерење нивоа електрoмагнетног поља постављени су на објектима вртића „Полетарац“ и вртића „Ратарска капија“.
Ове локације предложио је Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева, јер је на овим локацијама највише изражена бојазан становништва због постављања радио-базних станица мобилне телефоније. Главни циљ овог пројекта је друштвена одговорност и брига за младе.


– Шта је ЕМ >>>