Vesti

Mapiranje i čišćenje divljih deponija

U toku 2019. godine, izvršeno je mapiranje divljih deponija na teritoriji grada Kraljeva. Ovaj  zadatak poveren je Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu čiji predstavnici su u saradnji sa predsednicima mesnih zajednica locirali divlje deponije na teritoriji lokalne samouprave. Mapiranje divljih deponija finansirano je iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. godinu.

 

 

 

 

 

 

Takođe, iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. godinu, finansirano je i realizovano čišćenje divljih deponija na teritoriji grada Kraljeva u saradnji sa JKP „Čistoća“, Kraljevo. Uklonjeno je oko 760 m3 otpada. Divlje deponije su uklonjene na lokacijama u Tavniku, Sirči, Kovačima (Kovačko groblje i Kovački potok kod kuće Milinkovića), Vrba (polje), Adrani (put ka Oplanićima i kod Autotransporta) i Stadionska (Romsko 1).

Mapiranje divljih deponija – dokument

Od EKO akcije do EDUKACIJE

JKP „Čistoća“ Kraljevo u  saradnji sa Odsekom sa zaštitu životne sredine, Gradske uprave grada Kraljeva realizuje nekoliko ekoloških akcija koje imaju za cilj edukaciju stanovnika o  pravilnom tretmanu otpada sa akcentom na primarnu selekciju, obeležavanje ekoloških datuma,  pružanje logističke podrške u akcijama čišćenja divljih deponija u  cilju očuvanja životne sredine.

U ovom mesecu nastavljene su Ekološke radionice  u osnovnim  školama i održane su u OŠ „Jovan Dučić“ u RoćevićimaOŠ „Milun Ivanović“ u Ušću i OŠ „Stefan Nemanja“Studenici, a u junu zakazane su i u  OŠ „Petar Nikolić“ u Samailima i OŠ „Dragan Đoković Uča“ u Lađevcima. Od septembra meseca planira se i ponovna edukacija u svim školama na teritoriji grada Kraljeva.

Suzbijanje ambrozije

Obaveštavamo Vas da će na teritoriji grada Kraljeva krajem maja tekuće godine, na osnovu prethodno urađenog mapiranja, početi prva faza suzbijanja ambrozije, biljke koja predstavlja opasan alergen za ljude.

Uništavanje ambrozije vršiće se hemijskim i mehaničkim tretiranjem isključivo na javnim površinama.Vlasnici privatnih parcela na kojima je uočena ambrozija dužni su da preduzmu propisane mere za njeno suzbijanje.

Prisustvo ambrozije možete prijaviti Odseku za zaštitu životne sredine na telefon 315-000 ili na 064/8912297 kao i na email  leap@kraljevo.org

Tretiranje ambrozije finansira se iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za 2019 godinu.

 

 

 

 

 

 

Merenje elektromagnetnog zračenja

Grad Kraljevo je uspostavio saradnju sa Regulatornom agencijom za elektrinske komunikacije i poštanske usluge (RATEL-om) u okviru sistema za merenje nivoa elektromagnetnog polja.  Među prvima u Srbiji smo se priključili ovom sistemu i RATEL je izabrao dve lokacije, u oba slučaja  su objekti Predškolske ustanove „Olga Jovičić Rita“.
Na ovaj način omogućeno je svakodnevno merenje nivoa elektromagnetnog  zračenja, a pristup ovoj informaciji je na adresi:         http://emf.ratel.rs/results/index/cyr/2/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
Senzori za merenje nivoa elektromagnetnog polja postavljeni su na objektima vrtića „Poletarac“ i vrtića „Ratarska kapija“.
Ove lokacije predložio je Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva, jer je na ovim lokacijama najviše izražena bojazan stanovništva zbog postavljanja radio-baznih stanica mobilne telefonije. Glavni cilj ovog projekta je društvena odgovornost i briga za mlade.


– Šta je EM >>>