СЕДАМНАЕСТА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 17. МАЈ 2024.

На седамнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали осам тачaкa дневног реда. Чланови Градског већа донели су Решење о расподели средстава из буџета града Краљева за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2024. годину. Донет је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2024. годину на територији града Краљева, као и Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за изградњу јавног осветљења. [...]

2024-05-17T12:31:23+02:00May 17th, 2024|

ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 10. МАЈ 2024.

На шеснаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали пет тачaкa дневног реда. Донет је Закључак којим jе утврђен Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Краљева за 2023. годину за седницу Скупштине града Краљева. Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Закључак којим је утврђен Нацрт Локалног акционог плана запошљавања града Краљева за период од 2024. до 2026. године и упућен јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту ЛАП запошљавања. Чланови Већа донели су Решење о давању [...]

2024-05-10T13:07:55+02:00May 10th, 2024|

ПЕТНАЕСТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 30. АПРИЛ 2024. ГОДИНЕ

На петнаестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 30. априла 2024. године, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, чланови Градског већа су разматрали три тачке дневног реда. Већници су донели Закључак о утврђивању Предлога одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Градској управи града Краљева (зграда број 1, ул. Обилићева број 26, зграда ЈЛС, на кп број 392 КО Краљево) за потребе Канцеларије за младе, о чему ће се потом изјаснити одборници Скупштине града Краљева. Такође, донели су Програм давања у закуп грађевинског [...]

2024-04-30T12:49:45+02:00April 30th, 2024|

ЧЕTРНАЕСТА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 23. АПРИЛ 2024.

На четрнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, како је Градско веће предложило једну допунску тачку, већници су разматрали четири тачке дневног реда. Донет је Закључак Градског већа града Краљева којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току марта 2024. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за март 2024. године. Чланови Већа донели су Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о условима и поступку давања у [...]

2024-04-23T12:30:21+02:00April 23rd, 2024|

ДВАНАЕСТА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 12. АПРИЛ 2024.

На дванаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали тринаест тачака предложеног дневног реда. Донета су два закључка од којих се једним утврђује Предлог одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Краљевачком позоришту, и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење, а други се односи на прихватање иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ и измени Закључка Градског већа број 06-60/2024-I од 8. марта 2024. године. Чланови Већа су донели Решење о коришћењу средстава текуће буџетске [...]

2024-04-13T12:36:13+02:00April 13th, 2024|

ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 5. АПРИЛ 2024. ГОДИНЕ

На једанаестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 5. априла 2024. године, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, разматрано је седам тачака и донета је једна одлука, два закључка и четири решења. Чланови Градског већа су донели Одлуку о суфинансирању пројеката удружења грађана у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом за 2024. годину. Донети су и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Народном музеју из Краљева, и којим се Скупштини града предлаже њено доношење, као [...]

2024-04-05T10:28:32+02:00April 5th, 2024|

ДЕСЕТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 29. МАРТ 2024.

На десетој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, одржаној 29. марта 2024. године, чланови Градског већа су разматрали 24 тачке дневног реда. Донет је Закључак о усвајању Годишњег извештаја Завода за јавно здравље Краљево о контроли квалитета ваздуха на територији града Краљева у току претходне године. Краљевачки већници су донели закључке о утврђивању: Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању и Годишњег финансијског извештаја и обрачуна Народног музеја у Краљеву, Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању [...]

2024-03-29T13:38:09+01:00March 29th, 2024|

ДЕВЕТА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 22. МАРТ 2024

На деветој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали пет тачака предложеног дневног реда.             Донета су два закључка којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току јануара 2024. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за јануар 2024. године односно о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току фебруара 2024. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за [...]

2024-03-22T14:15:28+01:00March 22nd, 2024|

ОСМА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 14. МАРТ 2024. ГОДИНЕ

На осмој, ванредној седници Градског већа града Краљева, одржаној 14. марта 2024. године, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали дванаест тачака. Чланови Градског већа су донели Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“ из Краљева, и којим се Скупштини града предлаже њено доношење. Донели су и Решење о давању у закуп пословног простора у ул. Цара Душана бр. 53-57 у Краљеву на кп број 570 КО [...]

2024-03-14T14:05:47+01:00March 14th, 2024|

СЕДМА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 8. МАРТ 2024.

На седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали тринаест тачака предложеног дневног реда. Донет је Закључак којим се утврђује Предлог решења о изменама Решења о образовању Стамбене комисије за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења.             Расписан је Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Краљева у 2023. години. Веће је донело два решења - о образовању Комисије за [...]

2024-03-08T11:32:22+01:00March 8th, 2024|
Go to Top