Click to listen highlighted text!
Home/Веће

СТО ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 15. СЕПТЕМБАР 2023.

На сто четрдесет осмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали предложених 18 тачака дневног реда. Донето је Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима. Градски већници позитивно су се изјаснили на три решења о отуђењу катастарских парцела које су јавна својина града Краљева, и то: КП 2587/1 и КП 4220/4 КО Краљево у корист странке из Краљева, затим КП 8766/7 КО Ушће у корист странке из Ушћа односно КП [...]

2023-09-18T07:57:42+02:00September 18th, 2023|

СТО ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 7. СЕПТЕМБАР 2023.

Your Content Goes Here На сто четрдесет седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, како није било предлога за измену и допуну, дневни ред је једногласно усвојен са предложених седам тачака.           Градско веће града Краљева није донело Мишљење о предлогу за допуну предложеног дневног реда Двадесет друге седнице Скупштине града Краљева, који је поднела Одборничкe групe „Здрава Србија“ у Скупштини града Краљева.             Донет је Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 1926/23 од 05.09.2023. [...]

2023-09-08T08:10:05+02:00September 8th, 2023|

СТО ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 1. СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

На 146, ванредној, седници Градског већа града Краљева, одржаној 1. септембра 2023. године, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, чланови Градског већа су донели један закључак, два решења и Правилник. Донет је Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузећа за уређивање грађевинског замљишта „Краљево“ за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15 одсто учешћа грађана и за измену Закључка број: 06-241/2023-I од 26.06.2023. године. Већници су донели Решење о давању сагласности за парцелацију катастарских парцела 3536/1 и 3536/3 КО Краљево, као и Решење о преусмерењу апропријације [...]

2023-09-01T14:07:04+02:00September 1st, 2023|

СТО ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 25. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

На сто четрдесет петој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, одржаној 25. августа 2023. године, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали осамнаест тачака дневног реда. Веће је усвојило извештаје Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току јула 2023. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за јул 2023. године. Такође, донет је Закључак Градског већа града Краљева којим се утврђује Предлог плана квалитета ваздуха града Краљева за период од 2022. до [...]

2023-08-28T08:54:52+02:00August 28th, 2023|

СТО ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 17. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

На 144, ванредној, седници Градског већа града Краљева, одржаној 17. августа, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, чланови Градског већа су разматрали шест тачака. Већници су донели Закључак о усвајању Књиге графичких стандарда, као и  Закључак о давању сагласности на Измене програма одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2023. годину (донете Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ број 2928-1/23 од 25.07.2023. године). Такође, донет је Правилник о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова у [...]

2023-08-17T13:20:19+02:00August 17th, 2023|

СТО ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 4. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

На 143, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, чланови Већа су разматрали шест тачака дневног реда – посвећених доношењу аката из редовне надлежности Градског већа, и донели закључке о давању сагласности, решење о давању сагласности, решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и расписали Јавни оглас. Градско веће је донело три закључка о давању сагласности - на Програм обављања димничарских услуга Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево за 2023. годину (донет Одлуком Надзорног одбора ЈП „Градско стамбено“ Краљево број 1306/3 од 28.07.2023. године), [...]

2023-08-08T08:20:59+02:00August 8th, 2023|

Граду Краљеву око три и по милиона евра за развој локалне инфраструктуре – одржана Уводна конференција LIID пројекта

Према Оквирном споразуму о спровођењу Пројекта развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа („LIID пројекат“), потписаним са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Граду Краљеву стављају се на располагање средства у износу од 3.946.581 амерички долар тј. 3.488.574 евра, за реализацију пројеката у областима рехабилитације и реконструкције постојеће саобраћајне инфраструктуре, изградње нових пешачких прелаза, бициклистичких стаза или простора за јавни превоз, повећања отпорности саобраћајне инфраструктуре на климатске промене изградњом система за одводњавање, санацију клизишта, ојачавање обала, активне мобилности, попут озелењавања и решавања проблема наслеђеног загађења, јавне расвете, унапређења система [...]

2023-07-21T19:07:30+02:00July 21st, 2023|

СТО ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

Разматрајући шест тачака дневног реда 141, ванредне, седнице Градског већа града Краљева, одржане 21. јула 2023. године, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, краљевачки већници су донели два закључка и пет решења. Донети су Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину за период 01.01.2023–30.06.2023. и Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину за период 01.01.2023–30.06.2023. Чланови Већа су донели Решење о измени Решења 011-124/2022-I од 20.04.2023. године, којим је пословни [...]

2023-07-21T19:03:16+02:00July 21st, 2023|

СТО ЧЕТРДЕСЕТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто четрдесетој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали седам тачака дневног реда. Донета су два закључка којима се утврђују - Предлог одлуке о  објављивању општих и других правних аката и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево о начину покрића оствареног губитка у 2022. години, и којима се Скупштини града Краљева предлаже доношење ових одлука. Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Решење о образовању Комисије за процену штете и потреба [...]

2023-07-17T07:54:50+02:00July 17th, 2023|

СТО ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто тридесет деветој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, како није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, исти је једногласно усвојен, тако да су се пред већницима нашле четири тачке. Донето је Решење о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2023. годину.           Већници су донели Закључак о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних [...]

2023-06-30T13:43:38+02:00June 30th, 2023|
Go to Top
Click to listen highlighted text!