ДЕСЕТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 29. МАРТ 2024.

На десетој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, одржаној 29. марта 2024. године, чланови Градског већа су разматрали 24 тачке дневног реда. Донет је Закључак о усвајању Годишњег извештаја Завода за јавно здравље Краљево о контроли квалитета ваздуха на територији града Краљева у току претходне године. Краљевачки већници су донели закључке о утврђивању: Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању и Годишњег финансијског извештаја и обрачуна Народног музеја у Краљеву, Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању [...]

2024-03-29T13:38:09+01:00March 29th, 2024|

ДЕВЕТА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 22. МАРТ 2024

На деветој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали пет тачака предложеног дневног реда.             Донета су два закључка којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току јануара 2024. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за јануар 2024. године односно о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току фебруара 2024. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за [...]

2024-03-22T14:15:28+01:00March 22nd, 2024|

ОСМА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 14. МАРТ 2024. ГОДИНЕ

На осмој, ванредној седници Градског већа града Краљева, одржаној 14. марта 2024. године, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали дванаест тачака. Чланови Градског већа су донели Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“ из Краљева, и којим се Скупштини града предлаже њено доношење. Донели су и Решење о давању у закуп пословног простора у ул. Цара Душана бр. 53-57 у Краљеву на кп број 570 КО [...]

2024-03-14T14:05:47+01:00March 14th, 2024|

СЕДМА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 8. МАРТ 2024.

На седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали тринаест тачака предложеног дневног реда. Донет је Закључак којим се утврђује Предлог решења о изменама Решења о образовању Стамбене комисије за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења.             Расписан је Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Краљева у 2023. години. Веће је донело два решења - о образовању Комисије за [...]

2024-03-08T11:32:22+01:00March 8th, 2024|

ШЕСТА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 1. МАРТ 2024.

На шестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, предложени дневни ред допуњен је са још једном тачком, тако да је усвојен дневни ред са десет тачака. Донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева. Веће је донело Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја [...]

2024-03-01T12:27:36+01:00March 1st, 2024|

ПЕТА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 28. ФЕБРУАР 2024.

На петој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, како није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, исти је једногласно усвојен са две тачке. Донето је Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе групе „Александар Вучић – Краљево не сме да стане“ одборнице Љиљане Живковић за допуну предложеног дневног реда Четврте седнице Скупштине града Краљева да се у предложени ред уврсти тачка: „Предлог решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Олга Јовичић – Рита“ [...]

2024-02-28T14:20:27+01:00February 28th, 2024|

ЧЕТВРТА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 23. ФЕБРУАР 2024.

На четвртој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, након што је одложено разматрање једне од четири предложене тачке, Градско веће је усвојило дневни ред са три тачке.   Већници су донели Одлуку којом је опредељен укупан износ средстава за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања за буџетску 2024. годину и проценат суфинансирања у односу на врсту радова инвестиционог пројекта за буџетску 2024. годину.   Донето је Решење о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката.   Чланови Градског већа позитивно су се изјаснили [...]

2024-02-23T09:06:31+01:00February 23rd, 2024|

ТРЕЋА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На трећој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, разматрано је једанаест тачака дневнoг реда. Донет је Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на План рада и Финансијског плана за 2024. годину Спортског центра „Ибар“ из Краљева, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ово решење. Усвојен је Оперативни план одбране од поплава за водотокове II реда на територији града Краљева за 2024. годину. Веће је донело Решење о коришћењу средстава у износу од 12.500.000,00 динара за потребе [...]

2024-02-19T12:03:47+01:00February 14th, 2024|

ДРУГА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На другој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, чланови Градског већа су разматрали једанаест тачака. Донето је Решење о утврђивању појединачних ресорних задужења чланова Градског већа града Краљева, као и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева. Чланови Већа су донели и Решење о образовању Савета за запошљавање града Краљева. Такође, донето је Решење којим се Влади Републике Србије [...]

2024-02-19T12:04:36+01:00February 12th, 2024|

ПРВА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На првој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, разматрано је двадесет шест тачака дневнoг реда. Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на тринаест закључака Градског већа града Краљева којим се утврђују предлози решења о давању сагласности на годишње програме рада са финансијским планом за 2024. годину за јавне установе чији је оснивач Град - Народни музеј, Историјски архив, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљевачко позориште, Културни центар „Рибница“, Дом културе „Студеница“ из Ушћа, Завод за заштиту споменика културе, Предшколска установа „Олга Јовичић Рита”, [...]

2024-02-01T14:46:38+01:00February 1st, 2024|
Go to Top