СТО ПЕДЕСЕТ ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто педесет четвртој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали седамнаест тачака дневног реда. Донет је Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току септембра 2023. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за септембар 2023. године.             Веће је донело Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузећа за уређивање грађевинског замљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних [...]

2023-10-25T14:42:09+02:00October 25th, 2023|

СТО ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто педесет трећој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, па је исти једногласно усвојен са пет тачака. Градско веће је, у оквиру прве тачке, донело два акта - Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. године односно Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2023. [...]

2023-10-19T14:21:42+02:00October 19th, 2023|

СТО ПЕДЕСЕТ ДРУГА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто педесет другој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали двадесет тачака дневног реда. Веће је донело Решење о образовању Комисије за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2023. години, и расписало је Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 2023. годину. Донет је Закључак о унапређењу система одбране од града и смањења ризика од настанка града пружањем подршке надлежном органу у ангажовању извршилаца – [...]

2023-10-13T13:30:10+02:00October 13th, 2023|

СТО ПЕДЕСЕТ ПРВА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто педесет првој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, па је исти једногласно усвојен са четири предложене тачке.               Донет је Закључак о давању сагласности на II измену Програма одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2023. годину, донету Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“.                Веће је донело Решење о преусмеравању апропријација корисника буџета у износу од 9.800.000,00 [...]

2023-10-06T11:52:28+02:00October 6th, 2023|

СТО ПЕДЕСЕТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На 150. (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 29. септембра 2023. године, чланови Градског већа су разматрали пет тачака дневног реда. Већници су донели Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току августа 2023. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за исти месец. Такође, донели су Решење о допуни Решења о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима. Градско веће је расписало Јавни позив за учешће [...]

2023-09-29T20:04:51+02:00September 29th, 2023|

СТО ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто четрдесет деветој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, ако није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, исти је једногласно усвојен са четири тачке. Градско веће донело је Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 2043/23 од 18. септембра 2023. године везано за измену у распореду коришћења буџетских средстава за капиталне трансфере за кориснике из области Основног образовања и васпитања за Основну школу „Олга Милутиновић“. Донет је Закључак којим се утврђује измењен обим [...]

2023-09-22T14:38:16+02:00September 22nd, 2023|

СТО ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 15. СЕПТЕМБАР 2023.

На сто четрдесет осмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали предложених 18 тачака дневног реда. Донето је Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима. Градски већници позитивно су се изјаснили на три решења о отуђењу катастарских парцела које су јавна својина града Краљева, и то: КП 2587/1 и КП 4220/4 КО Краљево у корист странке из Краљева, затим КП 8766/7 КО Ушће у корист странке из Ушћа односно КП [...]

2023-09-18T07:57:42+02:00September 18th, 2023|

СТО ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 7. СЕПТЕМБАР 2023.

Your Content Goes Here На сто четрдесет седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, како није било предлога за измену и допуну, дневни ред је једногласно усвојен са предложених седам тачака.           Градско веће града Краљева није донело Мишљење о предлогу за допуну предложеног дневног реда Двадесет друге седнице Скупштине града Краљева, који је поднела Одборничкe групe „Здрава Србија“ у Скупштини града Краљева.             Донет је Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 1926/23 од 05.09.2023. [...]

2023-09-08T08:10:05+02:00September 8th, 2023|

СТО ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 1. СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

На 146, ванредној, седници Градског већа града Краљева, одржаној 1. септембра 2023. године, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, чланови Градског већа су донели један закључак, два решења и Правилник. Донет је Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузећа за уређивање грађевинског замљишта „Краљево“ за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15 одсто учешћа грађана и за измену Закључка број: 06-241/2023-I од 26.06.2023. године. Већници су донели Решење о давању сагласности за парцелацију катастарских парцела 3536/1 и 3536/3 КО Краљево, као и Решење о преусмерењу апропријације [...]

2023-09-01T14:07:04+02:00September 1st, 2023|

СТО ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 25. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

На сто четрдесет петој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, одржаној 25. августа 2023. године, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали осамнаест тачака дневног реда. Веће је усвојило извештаје Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току јула 2023. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за јул 2023. године. Такође, донет је Закључак Градског већа града Краљева којим се утврђује Предлог плана квалитета ваздуха града Краљева за период од 2022. до [...]

2023-08-28T08:54:52+02:00August 28th, 2023|
Go to Top