Click to listen highlighted text!
Home/Веће

СТО ДВАДЕСЕТ СЕДМА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 30. МАРТ 2023. ГОДИНЕ

На сто двадесет седмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 30. марта 2023. године, којом је председавао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, донет је Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о допуни Одлуке о мрежи јавне Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Краљево, и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење. Чланови Градског већа су донели Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 672/23 од 24.03.2023. године о измени Решења број 3261/22 од 28.12.2022. године (пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере – Основно [...]

2023-03-30T12:22:07+02:00March 30th, 2023|

СТО ДВАДЕСЕТ ШЕСТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто двадесет шестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, пред већницима се нашло седамнаест тачака предложеног дневног реда. Донет је Закључак којим се усвајају Извештаји Завода за јавно здравље о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току фебруара 2023. године и праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за фебруар 2023. године. Веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о измени Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину, и којим се Скупштини града Краљева предлaже [...]

2023-03-25T09:53:07+01:00March 25th, 2023|

СТО ДВАДЕСЕТ ПЕТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто двадесет петој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, 10. марта 2023. године, чланови Градског већа разматрали су осам тачака дневног реда. Већници су донели Одлуку о суфинансирању пројеката удружења грађана за 2023. годину. На овој седници, донето је Решење о образовању Савета за грб и заставу града Краљева, као и Решење о давању сагласности ШОСО „Иво Лола Рибар“ из Краљева за извођење грађевинских радова на објекту – згради основног образовања број 1 на кп број 4242/1 КО Краљево. Пет решења односи се на отуђење катастарских парцела: Решење [...]

2023-03-10T14:32:09+01:00March 10th, 2023|

СТО ДВАДЕСЕТ ДРУГА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

Сто двадесет друга (редовна) седница Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, одржана је у петак, 17. фебруара 2023. године. Чланови Градског већа су усвојили Извештај о контроли квалитета ваздуха на територији града Краљева у току 2022. године. Четири тачке су се односиле на утврђивање предлога одлука и решења за седницу Скупштине града Краљева. Тако су донети: Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног [...]

2023-02-17T20:52:11+01:00February 17th, 2023|

СТО ДВАДЕСЕТ ПРВА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто двадесет првој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали шеснаест  тачака дневног реда. Донет је Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току девембар 2022. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за децембар 2022. године. Веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог решења о изменама и допунама Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности [...]

2023-02-10T12:01:29+01:00February 10th, 2023|

СТО ДВАДЕСЕТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто двадесетој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали седамнаест  тачака предложеног дневног реда. Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на четранаест закључака којима се утврђују предлози решења о давању сагласности на годишње програме рада за 2023. годину за јавне установе чији је оснивач Град, и то за: Народни музеј Краљево, Историјски архив Краљева, Народну библиотеку „Стефан Првовенчани“, Краљевачко позориште, Културни центар „Рибница“, Дом културе „Студеница“ из Ушћа, Завод за заштиту споменика културе, Спортски центар „Ибар“, Туристичку организацију Краљева, [...]

2023-02-07T12:30:19+01:00February 7th, 2023|

СТО ДЕВЕТНАЕСТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто деветнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, пред већницима се нашло седам тачака предложеног дневног реда. Градско веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о измени Одлуке о постављању киоска на јавним површинама града Краљева и којим је Скупштини града Краљева предложило доношење ове одлуке. Донет је Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 145/2023 од 30. 01. 2023. године којим је утврђена појединачна расподела коришћења буџетских средстава код индиректних корисника месних заједница [...]

2023-02-03T17:33:24+01:00February 2nd, 2023|

СТО СЕДАМНАЕСТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто седамнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, пред већницима се нашло седам тачака предложеног дневног реда. Како није било предлога за измену и допуну исти је усвојен једногласно. Донето је Решење о утврђивању износа новчане помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева за 2023. годину. Већници су се позитивно изјаснили на Решење о разрешењу и постављењу чланова Градског штаба за ванредне ситуације града Краљева односно на  Решење о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова [...]

2023-02-03T17:34:22+01:00January 24th, 2023|

СТО ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто шеснаестој, редoвној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали тридесет тачака предложеног дневног реда. На предлог председавајућег - градоначелника града Краљева, прва тачка у Предлогу Дневног реда је одложена у разматрању, тако да је Дневни ред једногласно утврђен са предложених 29 тачака. Донет је Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића оствареног губитка за 2020. годину из нераспоређене добити за 2013. годину и расподели нераспоређене добити из претходних година на капитал предузећа [...]

2023-01-16T20:20:43+01:00January 16th, 2023|

СТО ПЕТНАЕСТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 27. ДЕЦЕМБАР 2022.

На сто петнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали материјал за две тачке предложеног дневног реда које су посвећене разматрању предлога решења из надлежности Градског већа и једну допунску тачку. Краљевачки већници  позитивно су се изјаснили на Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 7.000.000,00 динара за исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених службеника и намештеника у радном односу у Градској управи града Краљева и запосленог у Градском правобранилаштву града Краљева, у [...]

2022-12-27T12:10:11+01:00December 27th, 2022|
Go to Top
Click to listen highlighted text!