OСМА СЕДНИЦA ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА

На осмој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, разматрано је десет тачака дневнoг реда. Чланови Привременог органа Града позитивно су се изјаснили на шест решења о давању сагласности на програмe пословања односно на програме са финансијским планом и програмом коришћења субвенција Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, ЈКП „Пијаца“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Водовод“, ЈКП „Путеви“ и ЈЕП „Топлана“ за 2024. годину. Донета је Одлука о доношењу друге измене плана генералне регулације „Ратарско имање - Грдица“. На осмој седници Привременог органа Града донете [...]

2023-12-13T12:39:07+01:00December 13th, 2023|

СЕДМА СЕДНИЦA ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА 07. ДЕЦЕМБАР 2023

На седмој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, разматрано је дванаест тачака дневнoг реда. Чланови су се позитивно изјаснили на Закључак о утврђивању нацрта одлуке о буџету града Краљева за 2024. годину и упутили Јавни позив за учешће на јавној расправи о нацрту одлуке. Донет је Закључак о давању сагласности Месној заједници Драгосињци за плаћање из средстава са рачуна месне заједнице. На седници Привременог органа Града донето је шест решења - о утврђивању места и услова за продају робе за новогодишње и божићне [...]

2023-12-11T08:30:35+01:00December 11th, 2023|

ШЕСТА СЕДНИЦA ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА

На шестој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, разматрано је осам тачака дневнoг реда. Донета је Одлука о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији града Краљева који су држављани Републике Србије. Чланови Привременог органа Града позитивно су се изјаснили на Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији града Краљева, као и на Одлуку о допуни одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Краљева. Донета су два [...]

2023-11-30T12:09:05+01:00November 30th, 2023|

ПЕТА СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА

На дневном реду пете седнице Привременог органа града Краљева, одржане 27. новембра 2023. године, којом је председавао председник Привременог органа др Предраг Терзић, разматрана је једна тачка дневног реда. Привремени орган град Краљева је донео Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра „Рибница“ из Краљева.

2023-11-27T14:03:32+01:00November 27th, 2023|

ТРЕЋА СЕДНИЦA ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА

На трећој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, разматрано је петнаест тачака дневног реда. Чланови Привременог органа града Краљева донели су два закључка о утврђивању нацрта одлука - о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину односно о допуни одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Краљева. Донета је Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата и додатка председника, чланова и секретара Привременог органа града Краљева, као и Одлука о допуни одлуке [...]

2023-11-17T13:50:06+01:00November 17th, 2023|

ДРУГA СЕДНИЦA ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА

На другој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, чланови су разматрали осам тачака дневног реда. Донете су две одлуке о образовању комисија - Административно-мандатске комисије односно Комисије за разматрање жалби, приговора и захтева, као и именовању председника и чланова комисија.   Чланови Привременог органа Града позитивно су се изјаснили на Закључак о усвајању извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период јануар-јун 2023. године односно на Закључак о усвајању извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за [...]

2023-11-09T14:29:39+01:00November 9th, 2023|

СТО ПЕДЕСЕТ ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто педесет четвртој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали седамнаест тачака дневног реда. Донет је Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току септембра 2023. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за септембар 2023. године.             Веће је донело Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузећа за уређивање грађевинског замљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних [...]

2023-10-25T14:42:09+02:00October 25th, 2023|

СТО ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто педесет трећој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, па је исти једногласно усвојен са пет тачака. Градско веће је, у оквиру прве тачке, донело два акта - Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. године односно Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2023. [...]

2023-10-19T14:21:42+02:00October 19th, 2023|

СТО ПЕДЕСЕТ ДРУГА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто педесет другој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали двадесет тачака дневног реда. Веће је донело Решење о образовању Комисије за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2023. години, и расписало је Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 2023. годину. Донет је Закључак о унапређењу система одбране од града и смањења ризика од настанка града пружањем подршке надлежном органу у ангажовању извршилаца – [...]

2023-10-13T13:30:10+02:00October 13th, 2023|

СТО ПЕДЕСЕТ ПРВА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто педесет првој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, па је исти једногласно усвојен са четири предложене тачке.               Донет је Закључак о давању сагласности на II измену Програма одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2023. годину, донету Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“.                Веће је донело Решење о преусмеравању апропријација корисника буџета у износу од 9.800.000,00 [...]

2023-10-06T11:52:28+02:00October 6th, 2023|
Go to Top