Одељење за општу управу града Краљева – Матична служба


Напомена:
Трошкове издавања докумена и трошкове транспорта сноси наручилац.

Упознајте се са ценама таксених тарифа:

Извод из таксене тарифе – 01.06.2015. „Службени гласник РС“, бр.45/15