ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ГУП 2020
-ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ГРАФИЧКИ ДЕО ГУП-а 2020
-ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ГУП-а 2020
-ПРЕТЕЖНА, ДОПУНСКА И ПРАТЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА ГУП-а 2020
-ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ ГУП-а
-ПЛАН САОБРАЋАЈА  ГУП-а 2020
-ПОСТОЈЕЋИ И ПЛАНИРАНИ КОРИДОРИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГУП-а 2020
-ДИРЕКЦИЈА Линкови: DWF  format

На овој веб страници можете преузети “Autodesk Design Review”  или ” DWG TrueView ” за гледање фајлова у  .DWF  формату. (Изабрати Енглеску верзију)

Print Friendly, PDF & Email