ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
III Измена ПГР Центар – Чибуковац

ГРАФИЧКИ ДЕО
Грађ. подручје са површинама јавне намене
Планирана намена
Урбанистичка регулација
План саобраћаја
План осовинске мреже