Јавне установе


Туристичка организација Краљева Контакт
Адреса: Трг Српских ратника 25, 36 000 Краљево
Телефон:036/316-000;311-192
Факс:036/316-000;
email: jutok@tron.rs
www.kraljevoturizam.rs
Народна библиотека “Стефан Првовенчани” Краљево Контакт
Адреса: Цара Лазара 36, 36 000 Краљево
Тел/ факс: 036/321-377, 036/319-750
email: kvbiblioteka@mts.rs
http://www.kv-biblio.org.rs/
Краљевачко позориште Контакт
Адреса: Топлице Милана 1, 36000 Краљево, Србија
Телефон.:036 311 322; 322-477
Фаx:036 322 477; 311-211
email: kv.teatar@gmail.com
http://www.kpk.rs/
Дечје одмаралиште „Гоч” Контакт
Адреса: Београдска 44ч , 36 000 Краљево
Тел/фаx: 036/5317-670;5325-210
email: office@decjeodmaraliste.co.rs
web: www.odmaralistegoc.rs
Спортски центар „Ибар” Контакт
Адреса: Душана Поповића 41А
Телефон/ централа: 036/321-687;321-800
email: office@scibarkv.rs
www.scibarkv.rs
Историјски архив Краљева Контакт
Адреса: Трг Светог Саве 1, 36 000 Краљево
Телефон: 036/317-560; 036/317-561;
Факс: 036/317-560
email: arhiv@arhivkraljevo.org.rs
www.arhivkraljevo.org.rs
Народни музеј Краљево Контакт
Адреса: Трг Светог Саве 2, 36 000 Краљево
Тел/Факс: 036/315-350; 036/333-004;
email: office@nmkv.rs
www.nmkv.rs
Културни центар Рибница
Краљево
Контакт
Телефон: 036/375-757
Цара Душана 39 ( Француска кућа)
Телефон: 036/379-757
Излетничка 2, 36103 Краљево
Телефон: 036/336-117
Градска књижара
http://www.kcribnica.rs
email:  direкtor@kcribnica.rs
email: racunovodstvo@kcribnica.rs
email: programi@kcribnica.rs
email: prаvna@kcribnica.rs
Дом културе „Ушће” Контакт
Адреса: 23. новембра 12, 36 342 Ушће
Тел/ Факс: 036/5430-056;
email: domusce@mts.rs
Предшколска установа „Олга Јовичић – Рита” Краљево Контакт
Адреса: Карађорђева 11, 36 000 Краљево
Телефон: 036/332-630;
Факс: 036/316-040
email:predskolska.ojr@gmail.com
http://www.predskolskaustanovakv.rs/
Центар за социјални рад Краљево Контакт
Адреса: Насеље Моше Пијаде 28/А
Телефон: 036/331-744; 036/331-490; 036/314-850;
Факс: 036/323-151
email: scrkv@open.telekom.rs
http://www.scrkv.co.rs
Апотека Контакт
Адреса: Трг Српских ратника 30
Телефон: 036/325-900Факс: 036/325-910
email:office@apotekakraljevo.rs
www.apotekakraljevo.rs
Завод за заштиту споменика

културе Краљево

Контакт
Адреса: Цара Лазара 24
Телефон: 036/331-866Факс: 036/321-025
email:zzzskv@gmail.com
http://zzskv.rs
Дом здравља “Краљево” Контакт
Југ Богданова 110
36000 Краљево
Телефон: 036/301-624
email: office@dzkraljevo.co.rs
http://www.dzkraljevo.co.rs

“Центар локалних услуга
града Краљева” Краљево

Зелена гора 37А
36000 Краљево
Телефон: 036/338-770
еmail: clugkv@mts.rs
www.centarlokalnihuslugakv.rs

Print Friendly, PDF & Email