МАТЕРИЈАЛ СА 79. седнице Градског већа


Извод из записника са 78. седнице
Дневни ред

Материјал за седницу градског већа – тачка 1
Материјал за седницу градског већа – тачка 2
Материјал за седницу градског већа – тачка 3
Материјал за седницу градског већа – тачка 4
Материјал за седницу градског већа – тачка 5
Материјал за седницу градског већа – тачка 6
Материјал за седницу градског већа – тачка 7
Материјал за седницу градског већа – тачка 8
Материјал за седницу градског већа – тачка 9
Материјал за седницу градског већа – тачка 10
Материјал за седницу градског већа – тачка 11
Материјал за седницу градског већа – тачка 12
Материјал за седницу градског већа – тачка 13
Материјал за седницу градског већа – тачка 14
Материјал за седницу градског већа – тачка 15
Материјал за седницу градског већа – тачка 16
Материјал за седницу градског већа – тачка 17
Материјал за седницу градског већа – тачка 18
Материјал за седницу градског већа – тачка 19
Материјал за седницу градског већа – тачка 20
Материјал за седницу градског већа – тачка 21
Материјал за седницу градског већа – тачка 22
Материјал за седницу градског већа – тачка 23
Материјал за седницу градског већа – тачка 24
Материјал за седницу градског већа – тачка 25
Материјал за седницу градског већа – тачка 26
Материјал за седницу градског већа – тачка 27
Материјал за седницу градског већа – тачка 28
Материјал за седницу градског већа – тачка 29
Материјал за седницу градског већа – тачка 30
Материјал за седницу градског већа – тачка 31
Материјал за седницу градског већа – тачка 32
Материјал за седницу градског већа – тачка 33

МАТЕРИЈАЛ СА 77. седнице Градског већа


Извод из записника са 76. седнице
Дневни ред

Материјал за седницу градског већа – тачка 1
Материјал за седницу градског већа – тачка 2
Материјал за седницу градског већа – тачка 3
Материјал за седницу градског већа – тачка 4
Материјал за седницу градског већа – тачка 5
Материјал за седницу градског већа – тачка 6
Материјал за седницу градског већа – тачка 7
Материјал за седницу градског већа – тачка 8
Материјал за седницу градског већа – тачка 9
Материјал за седницу градског већа – тачка 10
Материјал за седницу градског већа – тачка 11
Материјал за седницу градског већа – тачка 12
Материјал за седницу градског већа – тачка 13
Материјал за седницу градског већа – тачка 14
Материјал за седницу градског већа – тачка 15
Материјал за седницу градског већа – тачка 16
Материјал за седницу градског већа – тачка 17
Материјал за седницу градског већа – тачка 18
Материјал за седницу градског већа – тачка 19
Материјал за седницу градског већа – тачка 20

МАТЕРИЈАЛ СА 66. седнице Градског већа


Извод из записника са 65. седнице
Дневни ред

Материјал за седницу градског већа – тачка 1
Материјал за седницу градског већа – тачка 2
Материјал за седницу градског већа – тачка 3
Материјал за седницу градског већа – тачка 4
Материјал за седницу градског већа – тачка 5
Материјал за седницу градског већа – тачка 6
Материјал за седницу градског већа – тачка 7
Материјал за седницу градског већа – тачка 8
Материјал за седницу градског већа – тачка 9
Материјал за седницу градског већа – тачка 10
Материјал за седницу градског већа – тачка 11
Материјал за седницу градског већа – тачка 12
Материјал за седницу градског већа – тачка 13
Материјал за седницу градског већа – тачка 14
Материјал за седницу градског већа – тачка 15
Материјал за седницу градског већа – тачка 16
Материјал за седницу градског већа – тачка 17

МАТЕРИЈАЛ СА 63. седнице Градског већа


Извод из записника са 62. седнице
Дневни ред

Материјал за седницу градског већа – тачка 1
Материјал за седницу градског већа – тачка 2
Материјал за седницу градског већа – тачка 3
Материјал за седницу градског већа – тачка 4
Материјал за седницу градског већа – тачка 5
Материјал за седницу градског већа – тачка 6
Материјал за седницу градског већа – тачка 7
Материјал за седницу градског већа – тачка 8
Материјал за седницу градског већа – тачка 9
Материјал за седницу градског већа – тачка 10
Материјал за седницу градског већа – тачка 11
Материјал за седницу градског већа – тачка 12
Материјал за седницу градског већа – тачка 13
Материјал за седницу градског већа – тачка 14
Материјал за седницу градског већа – тачка 15
Материјал за седницу градског већа – тачка 16
Материјал за седницу градског већа – тачка 17

МАТЕРИЈАЛ СА 57. седнице Градског већа


Извод из записника са 56. седнице
Дневни ред

Материјал за седницу градског већа – тачка 1
Материјал за седницу градског већа – тачка 2
Материјал за седницу градског већа – тачка 3
Материјал за седницу градског већа – тачка 4
Материјал за седницу градског већа – тачка 5
Материјал за седницу градског већа – тачка 6
Материјал за седницу градског већа – тачка 7
Материјал за седницу градског већа – тачка 8
Материјал за седницу градског већа – тачка 9
Материјал за седницу градског већа – тачка 10
Материјал за седницу градског већа – тачка 11
Материјал за седницу градског већа – тачка 12
Материјал за седницу градског већа – тачка 13
Материјал за седницу градског већа – тачка 14
Материјал за седницу градског већа – тачка 15
Материјал за седницу градског већа – тачка 16
Материјал за седницу градског већа – тачка 17
Материјал за седницу градског већа – тачка 18
Материјал за седницу градског већа – тачка 19

МАТЕРИЈАЛ СА 53. седнице Градског већа


Извод из записника са 52. седнице
Дневни ред

Материјал за седницу градског већа – тачка 1
Материјал за седницу градског већа – тачка 2
Материјал за седницу градског већа – тачка 3
Материјал за седницу градског већа – тачка 4
Материјал за седницу градског већа – тачка 5
Материјал за седницу градског већа – тачка 6
Материјал за седницу градског већа – тачка 7
Материјал за седницу градског већа – тачка 8
Материјал за седницу градског већа – тачка 9
Материјал за седницу градског већа – тачка 10
Материјал за седницу градског већа – тачка 11
Материјал за седницу градског већа – тачка 12
Материјал за седницу градског већа – тачка 13
Материјал за седницу градског већа – тачка 14
Материјал за седницу градског већа – тачка 15
Материјал за седницу градског већа – тачка 16
Материјал за седницу градског већа – тачка 17
Материјал за седницу градског већа – тачка 18
Материјал за седницу градског већа – тачка 19
Материјал за седницу градског већа – тачка 20

МАТЕРИЈАЛ СА 45. седнице Градског већа


Извод из записника са 44. седнице
Дневни ред

МАТЕРИЈАЛ СА 38. седнице Градског већа


Извод из записника са 37. седнице
Дневни ред

Print Friendly, PDF & Email