Др Предраг Терзић
Предраг Терзић је рођен 1984. године у Краљеву, где је завршио Основну школу „Вук Караџић“ и Гимназију, природно-математичког смера. Дипломирао је у року на Политиколошком одељењу Факултета политичких наука у Београду, с просечном оценом 9,63. Под менторством професора Марвина K. Хофмана (Marvin K. Hoffman, Fulbright Professor of Political Science, Appalachian State University, Boone, North Carolina, USA), у току школске 2007/2008. године похађао је Увод у америчку управу и политику. Јануара 2011. окончао је мастер студије политиколошких наука. Током 2013. године Предраг Терзић је учествовао у научним радионицама универзитета у Београду и Ослу (University of Oslo, Department of Educational Research and Intermedia), а децембра 2015. године одбранио је докторску тезу под називом Утицај европске либералне мисли на политичку модернизацију Србије од 1878. до 1903. године, чиме је стекао научни степен доктора политичких наука. У мају 2023. усавршавао се на Кинеској академији за јавну управу. У периоду студирања изабран je на јавном конкурсу за волонтера у Народној канцеларији председника Републике Србије (фебруар – мај 2008. године) и, као истакнути волонтер, добио је препоруку директорке Народне канцеларије. После завршетка основних студија радио је више хонорарних послова, а од марта 2012. године Терзић је укључен у рад на научном пројекту Института за политичке студије у Београду. Предраг Терзић је и данас запослен на Институту за политичке студије, у звању вишег научног сарадника. По позиву је предавао на универзитетима у Русији (Државни универзитет у Самари) и Словенији (Универзитет у Марибору), а током 2018. и 2019. године налазио се на листи предавача на Високим студијама безбедности и одбране.

Објавио је књигу Слобода у сенци круне: Србија између народне суверености и политичког елитизма (Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2018), а написао је и више од 40 научних радова. Од домаћих часописа радове је објављивао у Српској политичкој мисли, Годишњаку Факултета политичких наука, Политичкој ревији, Култури полиса, Међународној политици. Министарство просвете, науке и технолошког развоја му је доделило Светосавску награду за 2021. годину.

Предраг Терзић је у три мандата биран за одборника у Скупштини града Краљева. У претходном периоду био је и заменик председника Скупштине града, шеф Одборничке групе, председник Комисије за статут и управу и председник Административно-мандатске комисије Скупштине града Краљева. Од јануара 2015. године до фебруара 2016. волонтерски је обављао функцију менаџера Канцеларије народних посланика града Краљева, а јуна 2016. године постаје председник Надзорног одбора Сталне конференције градова и општина. У децембру 2019. године изабран је за члана Председништва Сталне конференције градова и општина. Представник је Србије у Политичком комитету Савета европских општина и региона – ЦЕМР, највеће организације локалних и покрајинских власти у Европи.

Крајем јуна 2016. Предраг Терзић је изабран за градоначелника Краљева, а августа 2020. године поново је изабран на исту функцију. Влада Републике Србије га је 30. октобра именовала за председника Привременог органа града Краљева. Председник је Градског и члан Главног одбора Српске напредне странке.

Print Friendly, PDF & Email