Важни телефони

Пријава телефонских сметњи 977
Телефонске информације 988
Центар за обавештавање и узбуњивање 985
АМС – Помоћ на путу 987
Железничка станица 036/313-555
Аутобуска станица 036/313-444
Болница 036/301-968
Медицински центар 036/332-522 | 301-988
Дом здравља „Рибница“ 036/372-070
Народна библиотека 036/312-442