Полицијска управа Краљево


 kvinfo@mup.gov.rs
Централа      036/364 – 000
Дежурна служба    192 и 036/364-238
Начелник    036/364- 316 и 314-294
ОДЕЉЕЊЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ
Начелник 364-320
Шеф Одсека ѕа сузбијање привредног криминала локал 364-053
Шеф Одсека ѕа сузбијање општег криминала локал 364-030
Шеф Одсека за криминалистичку и ПД технику локал 364-029
ОДЕЉЕЊЕ ПОЛИЦИЈЕ
Начелник 364-320
Командир Полицијске испоставе Краљево 364-019
Станичне евиденције 364-230
Командир ПИ за безбедност на железници 364-052
Полицијска испостава Рибница 364-083
Полицијско одељење Матарушка Бања 364-241
Полицијско одељење Витановац 871-400
Полицијско одељење Ушће 364-063
ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Начелник 364-023
Дежурна служба 364-014
Командир Саобраћајне полицијске испоставе 364-097
Одсек за вођење прекршајног поступка 364-421
ОДСЕК ЗА СТРАНЦЕ, СУЗБИЈАЊЕ ИЛЕГАЛНИХ МИГРАЦИЈА И ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Шеф Одсека 364-054
ОДСЕК ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Шеф Одсека 364-006
Личне карте/пасоши 364-244
(издавање 364-245)
Регистрација возила /возачке и саобраћајне дозволе 364-251
Оружје и муниција 364-285
Држављанство 364-288
ОДСЕК ЗА АНАЛИТИКУ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
Шеф Одсека 364-045 и факс 314-290
Казнена евиденција (издавање уверења – извода) 364-335
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Начелник 364-002
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОГИСТИКУ
Начелник 364-024
Руководилац људских ресурса 364-035
Писарница 364-250
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Начелник 364-043 и 364-461
Дежурна служба Ватрогасне чете Краљево 193 и 364-067
Командир ватрогасне чете 364-037
Оперативни центар 364-451
Print Friendly, PDF & Email