Банке


Редни број: Назив банке: Адреса: Број телефона:
1. A банка A.Д. Топлице Милана 2 036/232-499
2. Агро банка Трг Јована Сарића 8 036/318-780
036/313-344
3. АИК банка Милоша Великог 58 036/313-316
4. Банка Интеса А.Д. Трг Јована Сарића 8 036/311-560
5. Чачанска банка А.Д. Трг Јована Сарића 8 036/320-970
036/320-980
6. Креди банка Хероја Маричића 37 036/316-630
7. ЕФГ Еуро банка А.Д. Хајдук Вељкова 33 036/316-630
8. Ерсте банка А.Д. Цара Душана 41 036/326-510
9. Финдоместик А.Д. Цара Душана 45/A 036/318-710
10. Комерцијална банка А.Д. Трг српских ратника бб 036/318-790
11. Лаики банка А.Д. Цара Душана 20 036/316-890
12. Металс банка А.Д. Цара Душана 27 036/325-800
13. ОТП банка Србија А.Д. Хајдук Вељкова 8 036/328-180
036/323-767
14. Поштанска штедионица А.Д. Октобарских жртава 5 036/304-460
15. Привредна банка Београд А.Д. Трг српских ратника 30 036/328-920
16. Прокредит банка А.Д. Цара Лазара 44 036/317-290
17. Рајфајзен банка А.Д. Хајдук Вељкова 16 036/329-600
18. Сосиете Женерале Југослав банк Цара Лазара 38 036/328-222
19. Српска банка А.Д. Трг српских ратника бб 036/316-580
20. Уникредит банка Србија А.Д. Октобарских жртава 22 036/316-250
21. Универзал банка А.Д. Топлице Милана 11 036/327-900
22. Војвођанска банка А.Д. Трг српских ратника бб 036/302-120
036/302-180
23. Марфин банка Омладинска 55 А 036/315-670
Print Friendly, PDF & Email