Служба за буџетску инспекцију Града Краљева


Контакт: Воја Вукајловић,
Руководилац Службе за буџетску инспекцију града Краљева,

Трг Јована Сарића бр. 1, 36000 Краљево, Телефон: 064 891 22 28
email: voja.vukajlovic@kraljevo.org

Воја Вукајловић – руководилац службе

Рођен у Краљеву 1959. године. Основну школу завршио у Краљеву, Средњу економску школу у Краљеву, дипломирао на Економском факултету у Крагујевцу 1983. г.
Запослен од 1985 . до 1988.г. У ГРО “Слово” Краљево,
од 1988. до 1991.г. У Фабрици вагона Краљево,
а од 1991 до 2012 године радио као приватник у својој фирми.

Контролне листе:


НАПОМЕНА: Да би сте преузели жељену контролну лист, кликните десно дугме миша и из понуђених опција изаберите “Save link as”. На Ваш рачунар у секцији преузимања/downloads појавити жељени фајл.


Од 2012 године радник Градске управе Краљева а од на месту Руководиоца службе буџетске инспекције.

Формирана је на основу члана 91. Статута града Краљева (“Службени лист града Краљева”, број 7/18-пречишћен текст) и члана 10. став 4. Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију града Краљева (“Службени лист града Краљева”, број 22/09 и 18/18), а на предлог Градоначелника града Краљева.
Обавља послове буџетске инспекције у складу са законом и другим прописима којима се уређује рад службе за буџетску инспекцију јединица локалне самоуправе. Службе за буџетску инспекцију града Краљева послове контроле обавља у складу са Програмом рада Службе који утврђује Градоначелник на предлог руководиоца буџетске службе. Изузетно по захтеву градоначелника, Слуба врши ванредну контролу.
Задатак Службе буџетске инспекције је инспекцијски надзор, односно контрола примене закона у области материјално финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из члана 85. Закона о буџетском систему (“Сл. Гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/16). Служба се у свом раду придржава Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције (“Сл. Гласник РС” број 93/17) Закон о инспекцијском надзору (“Сл. Гласник РС” број 36/15) и осталих законских и подзаконских аката који регулишу њен рад.
Службом руковиди Руководилац Службе за буџетску инспекцију, њега именује градоначелник. За рад Службе и свој рад Руководилац Службе за буџетску инспекцију одговара градоначелнику и Градском већу.

Рад Службе доступан је јавности, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. Буџетски инспектор је дужана да у свом раду и приликом обавештавања јавности обезбеди заштиту података о личности, у складу са законом.

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.
Када преузмете докуменат у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

Print Friendly, PDF & Email