Инвестирајте у Краљево

Положај града

Град Краљево се налази у Централној Србији, 170 км јужно од Београда.
Град Краљево обухвата простор од 1.530 км² (учешће у укупној површини Србије је 1,7%), и представља највећу јединицу локалне самоуправе у Србији.

Према Попису из 2011. године на територији града Краљева живи 125.488 становника.

Саобраћајна повезаност

На 70 км  од Краљева (Баточина) налази се аутопут – Коридор10 а на 29 км од Краљева (Прељина) аутопут – Коридор11.

Територијом града пролази “Ибарска магистрала“, која од Београда води преко Прељине и Краљева, према Рашки, а даље једним краком према Новом Пазару и црногорском приморју, а другим краком према Косовској Митровици, Скопљу и даље према Грчкој.

Планирана је изградња аутопута Прељина- Краљево – Појате. Изградња 112 км на деоници аутопута Појате – Прељина (Е-761) је од великог економског значаја за град Краљево. Траса коридора Морава иде од Појата преко Крушевца, Трстеника и Краљева, Прељине и Чачка. Овај аутопут повезује Коридор 10 са Коридором 11 и наставља до Пожеге.

Железничку мрежу града Краљева, чине пруге Београд – Бар и Лапово – Косово Поље.

Ваздушни саобраћај

На територији града Краљева налазе се два аеродрома: војни аеродром у Лађевцима и спортски аеродром у Краљеву.

Аеродром „Морава“ Лађевци удаљен је 15 км од центра града. На аеродрому су изграђени објекти цивилног комплекса. Планиран је мешовити начин коришћења писте и пратеће инфраструктуре (цивилно – војни). У ужој опслужној зони аеродрома (100 км у пречнику) живи око 600.000 становника а у широј опслужној зони (200 км у пречнику) око 1.000.000 становника.

Конверзија војног аеродрома „Морава“ у мешовити ће допринети побољшању конкурентности овог региона, реализацији домаћих и страних инвестиција и регионалном развоју централне Србије.

Спортски аеродром код индустрије “Магнохром” регистрован је као спортско-рекреативни аеродром, са школом летења. Уврштен је у актуелни Просторни план Републике Србије. Заштитна зона аеродрома је релативно лоше очувана.

Могућности инвестирања на подручју града Краљева се могу поделити у неколико сегмената:

-инвестирање на ’’brownfield’’ локацијама,  инвестирање на ”greenfield” локацијама, инвестирање у сектору туризма, инвестирање у сектору пољопривреде (посебно у сегменту прерађивачке делатности и унапређењу производње), инвестирање у сектору обновљивих извора енергије (биомаса и хидропотенцијал).

На подручју града Краљева налазе се значајне инфраструктурно опремљене површине намењене индустрији и привреди, а које се налазе под некадашњим индустријским комплексима, такозване ’’brownfield’’ локације: Локација Фабрике вагона Краљево, Магнохром, Матарушка и Богутовачка бања и др.

Такође, град располаже и одговарајућим ”greenfield” локацијама, које се налазе у индустријским и пословним зонама, а које се у складу са Законом могу ставити на располагање потенцијалним инвеститорима.

Print Friendly, PDF & Email