Lična karta Grada

grbStanovništvo

 

Teritorija grada Kraljeva obuhvata 92 naseljena mesta u kojima po Popisu iz 2011. godine živi 125.488 stanovnika

Uporedni pregled broja stanovnika, Popisi 2002. i 2011. godine

Broj stanovnika, Popis 2002. godine Broj stanovnika, Popis 2011. godine
Muško 59670 61585
Žensko 62037 63903
Ukupno stanovništvo 121707 125488

Izvor podataka: Republički zavod za statistiku, Popis 2002. i 2011. godine

Starosna i polna struktura

Broj stanovnika, Grad, 2002. Udeo u ukupnom stanovništvu (%), Grad, 2002. Broj stanovnika, Grad, 2012. Udeo u ukupnom stanovništvu (%), Grad, 2012.
Predškolski 0-6 8053 6.62 8007 6,42
školoobavezni 7-14 10805 8.88 10525 8,44
Radni 15-64 77129 63.37 83.317 66,83
Punoletni 18 i više 101.917 81,74
Fertilni 15-49 29177 23.97 27.353 21,94
Ukupno 121707 100 124.679* 100

* procena
Izvor podataka: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji 2008, tabele 3-3 i 3-14 i Opštine i regioni u Republici Srbiji 2013, tabele 3.11 i 3.12

Etnička struktura

 Na osnovu rezultata Popisa 2011. godine, većinu stanovništva u gradu Kraljevu čine Srbi kojih ima 120.267 (95,84% stanovništva). Najbrojnije nacionalne manjine su: Romi – 1.266 (1,01%), potom Crnogorci – 528 (0,42%), Makedonci – 224 (0,18%), Hrvati -162 (0,13%), dok je brojnost ostalih manjina neznatna.

Položaj

Grad Kraljevo se nalazi u centralnom delu Srbije na 43º43´ sgš i 20º41´ igd, na ušću Ibra u Moravu, u kotlini između šumadijskih i starovlaških i kopaoničkih planinskih masiva.

Kraljevo je centar Raškog okruga koji još čine i opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Tutin i grad Novi Pazar. Grad Kraljevo se graniči sa teritorijama sledećih lokalnih samouprava: Čačak, Knić, Kragujevac, Rekovac, Vrnjačka Banja, Aleksandrovac, Raška i Lučani. Kraljevačka kotlina je ograničena sa svih strana planinama i njihovim pobrđem.

Klima

Najveći deo teritorije grada Kraljevo ima umereno – kontinentalnu klimu. To važi za niže delove prostrane kraljevačke kotline. Planinski delovi imaju nešto oštriju planinsku klimu.

1961-1990. 1981-2010
TEMPERATURA
Prosečna temperatura vazduha – januar (ºC) -0,5 0,3
Prosečna temperatura vazduha – jul (ºC) 20,8 21,8
Prosečna temperatura vazduha – godišnja (ºC) 11 11,5
Srednji broj mraznih dana – godišnje 88.30 86
Srednji broj tropskih dana – godišnje 25.20 34
VLAŽNOST VAZDUHA
Prosečna vlažnost vazduha – godišnja (%) 74.10 73
TRAJANJE SIJANJA SUNCA
Prosečan broj vedrih dana – godišnje 63.50 62
Prosečan broj oblačnih dana – godišnje 126.00 114

Izvor podataka: RHMZS web site,Srednje mesečne, godišnje i ekstremne vrednosti 1961-1990. godina, 1981-2010. god.

Ekonomija

Broj zaposlenih 26177 (2015)
Zaposleni u odnosu na broj stanovnika (u %) 20,9 (2015)
Prosečne zarade bez poreza i doprinosa (RSD) 36304 (2015)
Broj registrovanih nezaposlenih 12844 (2015)
Registrovani nezaposleni na 1 000 stanovnika 105 (2015)

Izvor: RZS – Statistika zaposlenih i zarada i NSZ


Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave (u hiljadama RSD) 2763582 (2015)
Prihodi i primanja budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD) 22696 (2015)
Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave (u hiljadama RSD) 2816332 (2015)
Rashodi i izdaci budžeta lokalne samouprave po stanovniku (RSD) 23129 (2015)
Rashodi korisnika budžetskih sredstava (u hiljadama RSD) 8804955 (2015)
Rashodi korisnika budžetskih sredstava po stanovniku (RSD) 70521 (2015)
Broj aktivnih privrednih društava 1398 (2015)
Broj aktivnih preduzetnika 3656 (2015)
Podsticaji regionalnog razvoja (u hiljadama RSD) 1213151 (2015)

Izvori: Ministarstvo finansija, RZS ─ Nacionalni računi, Agencija za privredne registre