Позиција града


Краљево се налази у средишњем делу Србије и заузима простор око доњег тока реке Ибар и средњег дела тока реке Западне Мораве, са површином од 1530 км2. Природна раскрсница копнених и водених путева централне Србије, територија Града Краљева представља колевку српске државе и културе. Највећи значај достигла је у средњем веку, о чему говоре бројни историјски споменици, пре свега манастири Жича и Студеница и тврђава Маглич.

Границе града Краљева на северу су Чачак, Кнић, Крагујевац и Рековац, на истоку Трстеник, Врњачка Бања и Александровац, на југу Рашка и на западу Ивањица и Лучани.Средишњи део  града лоциран је на темељу ибарске терасе високе 203 – 208 м, док су ивични крајеви на различитим елементима рељефа. Град Краљево је у западноморавској области која пружа природне и привредне могућности. Котлинске равни и најнижи долински делови погодни су за ратарску, ливадно-сточарску и повртарску производњу. Неорено побрђе на странама коса и речних долина претежно се одликује шумским богатством и планинским сточарством. Од посебног значаја су рудна налазишта, хидроенергетски потенцијали и туристичке знаменитости.

Саобраћајни положај града Краљева веома је повољан. Правцем запад – исток пресеца је пространа, плодна долина Западне Мораве. Овом долином воде важне железничке и друмске комуникације. Од Краљева ка истоку води железничка пруга и друм у правцу Крагујевца и даље долином Велике Мораве. Овим долинама води железничка пруга међународног значаја Београд – Ниш – Скопље, односно Ниш – Софија – Истанбул. У правцу запада према Чачку и Ужицу град Краљево се везује за друмску и железничку магистралу Београд – Бар. У том правцу преко Прибоја и Рудог води саобраћајна веза са Босном и Херцеговином на запад.

Print Friendly, PDF & Email