КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА
задуженог за демографију и популациону политику⇒ ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике
јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години

Скупштина града Краљева