/Архива – јавне набавке
Архива – јавне набавке2019-11-28T08:38:51+01:00

АРХИВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

31.12.2018 – 15.01.2019

JN broj 404-80/18-VII

Jавнa набавкa мале вредности, набавка добара грађевинског материјала за породице избеглих и расељених лица са територије града Краљева

28.12.2018 – 10.01.2019

JN broj 404-78/18-VII

Санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара (парковски инвентар, градски сат, јарболи, информативни панои..).

20.12.2018 – 28.12.2018

JN broj 404-79/18-VII

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – изградња водоводне мреже
Матарушка бања – Конарево – наставак радова

18.12.2018 – 26.12.2018

ЈН број 404-71/18-VII

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга –
Техничка контрола техничке документације за одвођење
атмосферских вода из планираних пословних зона
на локацији Јарчујак и Ратарско имање

Датум отварања 26.12.2018.године у 13.00ч

JN broj 404-73/18-VII

Набавкa добара  садног материјала у оквиру реализације  пројекта „Град
Краљево-ботаничка башта“.

Рок за достављање понуда: закључно са 13.12.2018. године до 12.00 часова

14.12 – 24.12.2018

ЈН број 404-77/18-VII

Јавна набавка мале вредности – Технички преглед изграђених инсталација
водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста
на К.П.
5297/111 КО Краљево

Рок за достављање понуда: закључно са 24.12.2018. године до 12.00 часова

13.12. – 14.12.2018

ЈН број 404-74/18-VII

Hабавка рачунарске опреме за опремање Завода за јавно
здравље Краљево у оквиру реализације пројекта
„Спровођење мера популационе политике јединица
локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“ за
потребе  Градске управе града Краљева као наручиоца

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2018 – 21.12.2018.

ЈН број 404-72/18-VII

Јавна набавка мале вредности
Реконструкција, санација и текуће одржавање дечијих игралишта и теретана на отвореном.

Јавни позив    Конкурсна документација

Одговори на питања                               Обавештење о продужетку рока

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2018 – 10.01.2019.

JN broj 404-76/18-VII

Отворени поступак, набавка услуге

Техничка документација за локални пут Врдила – Лопатница

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2018 – 18.12.2018.

JN broj 404-54/18-VII

Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка добара пнеуматика за опремање службених возила Градске управе и ПУ Краљево,по партијама.

Јавни позив    Конкурсна документација

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

7.12.2018

JN broj 404-75/18-VII

Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда :

Изградња моста на путу Чукојевац-Гледић у Годачици са потребном регулацијом потока Гушавац

Обавештење     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

27.11.2018 – 05.12.2018.

JN broj 404-70/18-VII

Поновљени поступак јавне набавке мале вредности,
Набавка угоститељских услуга и услуге хотелског смештаја са
исхраном за потребе градоначелника града Краљева, по партијама.

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1,2 и 5

Обавештење о закљученом уговору партија 3 и 4

23.11.2018 – 04.12.2018.

JN broj 404-68/18-VII

Изградња уличне фекалне канализационе мреже за
локације поред магистралног пута Краљево – Рашка.

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.11.2018 – 29.11.2018.

JN broj 404-69/18-VII

Набавкa услуге сервисирања рачунарске опреме за потребе
Градске управе града Краљева као наручиоца-поновљени поступак

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.11.2018 – 29.11.2018.

JN broj 404-66/18-VII

Технички преглед објекта дечији вртић на Берановцу

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.11.2018 – 26.11.2018.

JN broj 404-67/18-VII

Изградња јавног паркинга (прва фаза) испред цркве у Доситејевој улици

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.11.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-62/18-VII

Набавка радова на санацији наливне јаме IB4 у изворишту Жичко поље

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.11.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-52/18-VII

Јавна набавка угоститељских услуга и услуга хотелског смештаја за потребе градоначелника града Краљева, по партијама.

Јавни позив    Конкурсна документација

06.11.2018 – 06.12.2018.

JN broj 404-60/18-VII

Јавна набавка радова на реконструкцији, адаптацији и санацији скупштинске сале 1. у згради Градске управе града Краљева – прва фаза

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.11.2018 – 03.12.2018.

JN broj 404-64/18-VII

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге у отвореном поступку
–  Техничка документација за изградњу Милутинове улице

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01.11.2018 – 03.12.2018.

JN broj 404-65/18-VII

Отворени поступак – Техничка документација за одвођење атмосферских
вода са будуће северне обилазнице и Индустријске улице у Краљеву

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.11.2018 – 26.11.2018.

JN broj 404-61/18-VII

Отворени поступак јавне набавке услуге
геолошких истраживања за регионалну депонију

Јавни позив    Конкурсна документација

Питање и одговор

01.11.2018 – 30.11.2018.

JN broj 404-57/18-VII

Отворени поступак јавне набавке радова
на изградњи фекалне канализације у Конареву

Јавни позив    Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.10.2018 – 08.11.2018.

JN broj 404-53/18-VII

Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме
за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави

30.10.2018 – 06.11.2018.

JN broj 404-55/18-VII

Набавка услуге израде пројекта-студије управљање брзинама
на путној мрежи на територији града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.10.2018 – 02.11.2018.

JN broj 404-59/18-VII

Hабавка услуге Едукација из области популационе политике кроз спровођење информативне кампање у оквиру реализације пројекта „Спровођење мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“, као заједничке јавне набавке града Краљева и општина Врњачка Бања и Рашка

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.10.2018 – 22.11.2018.

JN broj 404-58/18-VII

Jавнa набавкa услугe физичко-техничког и противпожарног обезбеђења
пословног простора Градске управе града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација 

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

25.10.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-56/18-VII

Радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала

Јавни позив    Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

                                                                                                                          Одлука о измени уговора 20.05.2019.

19.10.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-51/18-VII

Набавка електричне енергије за јавно осветљење и за рад градских фонтана

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

12.10.2018 – 19.10.2018.

JN broj 404-50/18-VII

Реконструкција простора за постављање судова за смеће

Јавни позив     Конкурсна документација  

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

28.09.2018 – 08.10.2018.

JN broj 404-46/18-VII

Набавка радова на санацији и адаптацији Дома културе у Рибници-IV фаза за потребе стварања услова за рад ОШ “Свети Сава“ Рибница

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.09.2018 – 10.10.2018.

JN broj 404-48/18-VII

Набавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева за 2018. годину – поновљени поступак

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

26.09.2018 – 05.10.2018.

JN broj 404-49/18-VII

Техничка контрола техничке документације за изградњу
локалног пута Студеница – Рудно

Јавни позив     Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора  

 Обавештење о закљученом уговору

26.09.2018 – 04.10.2018. године

JN broj 404-47/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење бесправно изграђених објеката на путном земљишту: гаража, помоћних објеката, бетонских, металних и жичаних ограда и стабала воћа у насељу Браће Јовановић у Чибуковцу – Краљево

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

30.08.2018  07.09.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-45/18

Јавна набавка у другој фази квалификационог поступка, набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре, по партијама

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка број 404-18/18-VII

Завршетак радова на изградњи дечијег вртића на Берановцу са уређењем терена и изградњом спољшњих инсталација

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Јавна набавка број 404-17/18-VII

Одржавање стубова јавног осветљења – замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљења

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 16.05.2018.

Јавна набавка број 404-11/18-VII

Пројектна документација за одвођење атмосферских вода из планираних пословних зона на локацији Јарчујак и Ратарско имање

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

04.05.2018.

Јавна набавка број 404-15/18-VII

Hабавка услугe систематске дератизације на територији града Краљева за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 

♦ Питања и одговор

♦ Одлука о додели уговора

25.04.2018.

Јавна набавка број 404-10/18-VII

Набавка услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Краљева за 2017. годину, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ Одлука о додели уговора

 Јавна набавка број 404-12/18-VII

Јавна набавка услуге у отвореном поступку бр.1.2.25 – Техничка документација за  пешачки прелаз преко пруге код Машинског факултета

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Јавна набавка број 404-08/18-VII

Набавка добара – електричне енергије за 2018. годинз, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 

Јавна набавка број 404-07/18-VII

Набавка услуге сузбијања комараца на територији града Краљева за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ Измена и допуна конкурсне документације

♦ Питања и одговори у вези конкурсне документације

♦ Одлука о додели уговора

♦ Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка број 404-09/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката , делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по партијама, у другој фази квалификационог поступка, за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Јавна набавка број 404-05/18-VII

Набавка услуге обука за завариваче у оквиру пројекта „Обука незапослених младих лица за запошљавање у складу са потребама дефицитираних занимања на подручју града Краљева“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Јавна набавка број 404-06/18-VII

Набавка добара канти за проширење примарне селекције отпада и киштри за изношење отпада на сеоском подручју, по партијама за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 ♦ Одлука о додели уговора

                                                                                                                              Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка број 404-4/18-VII

Набавка услуге уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 

 ♦ Измена и допуна конкурсне документације

 ♦ Питања и одговори у вези конкурсне документације

♦ Одлука о додели уговора

♦ Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка број 404-3/18-VII

Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење тонера-кетриџа, по партијама за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

23.02.2018-02.03.2018

Јавна набавка број 404-02/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката , делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по партијама, у другој фази квалификационог поступка, за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 26.01.2018-05.02.2018.

Јавна набавке број 404-01/18-VII

Набавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2018. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

29.12.2017 – 12.01.2018.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Радови на уређењу и опремању игралишта под обалом

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

                                Измена плана јавних набавки ГУ од 25.07.2018.
                         ♦ Измена плана јавних набавки ГУ од 16.07.2018.

                               ♦ Измена плана јавних набавки ГУ од 15.05.2018.

                 • СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

19.12.2017 – 27.12.2017.

Јавна набавка у другој фаза квалификационог поступка, ЈН број 404-70/17-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу
и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката
и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

12.12.2017 – 25.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Јавнa набавкa – Hабавка радова на изградњи моста преко реке
Рибнице на територији града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
♦ ПИТАЊЕ И ОДГОВОР
♦ ПИТАЊЕ И ОДГОВОР
♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

28.11.2017 – 28.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Јавнa набавкa -Пројекат јавног паркинга испред цркве у
Доситејевој улици

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

27.11.2017 – 27.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Јавнa набавкa – Пројекат за израду ветробрана дуж бетонског
моста преко реке Ибар

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

24.11.2017 – 25.12.2017

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Јавнa набавкa –  Изградња паркинга иза Основног суда

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ