/Архива – јавне набавке
Архива – јавне набавке2019-05-20T14:33:46+02:00

АРХИВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

31.12.2018 – 15.01.2019

JN broj 404-80/18-VII

Jавнa набавкa мале вредности, набавка добара грађевинског материјала за породице избеглих и расељених лица са територије града Краљева

28.12.2018 – 10.01.2019

JN broj 404-78/18-VII

Санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара (парковски инвентар, градски сат, јарболи, информативни панои..).

20.12.2018 – 28.12.2018

JN broj 404-79/18-VII

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – изградња водоводне мреже
Матарушка бања – Конарево – наставак радова

18.12.2018 – 26.12.2018

ЈН број 404-71/18-VII

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга –
Техничка контрола техничке документације за одвођење
атмосферских вода из планираних пословних зона
на локацији Јарчујак и Ратарско имање

Датум отварања 26.12.2018.године у 13.00ч

JN broj 404-73/18-VII

Набавкa добара  садног материјала у оквиру реализације  пројекта „Град
Краљево-ботаничка башта“.

Рок за достављање понуда: закључно са 13.12.2018. године до 12.00 часова

14.12 – 24.12.2018

ЈН број 404-77/18-VII

Јавна набавка мале вредности – Технички преглед изграђених инсталација
водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста
на К.П.
5297/111 КО Краљево

Рок за достављање понуда: закључно са 24.12.2018. године до 12.00 часова

13.12. – 14.12.2018

ЈН број 404-74/18-VII

Hабавка рачунарске опреме за опремање Завода за јавно
здравље Краљево у оквиру реализације пројекта
„Спровођење мера популационе политике јединица
локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“ за
потребе  Градске управе града Краљева као наручиоца

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2018 – 21.12.2018.

ЈН број 404-72/18-VII

Јавна набавка мале вредности
Реконструкција, санација и текуће одржавање дечијих игралишта и теретана на отвореном.

Јавни позив    Конкурсна документација

Одговори на питања                               Обавештење о продужетку рока

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2018 – 10.01.2019.

JN broj 404-76/18-VII

Отворени поступак, набавка услуге

Техничка документација за локални пут Врдила – Лопатница

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2018 – 18.12.2018.

JN broj 404-54/18-VII

Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка добара пнеуматика за опремање службених возила Градске управе и ПУ Краљево,по партијама.

Јавни позив    Конкурсна документација

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

7.12.2018

JN broj 404-75/18-VII

Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда :

Изградња моста на путу Чукојевац-Гледић у Годачици са потребном регулацијом потока Гушавац

Обавештење     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

27.11.2018 – 05.12.2018.

JN broj 404-70/18-VII

Поновљени поступак јавне набавке мале вредности,
Набавка угоститељских услуга и услуге хотелског смештаја са
исхраном за потребе градоначелника града Краљева, по партијама.

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1,2 и 5

Обавештење о закљученом уговору партија 3 и 4

23.11.2018 – 04.12.2018.

JN broj 404-68/18-VII

Изградња уличне фекалне канализационе мреже за
локације поред магистралног пута Краљево – Рашка.

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.11.2018 – 29.11.2018.

JN broj 404-69/18-VII

Набавкa услуге сервисирања рачунарске опреме за потребе
Градске управе града Краљева као наручиоца-поновљени поступак

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.11.2018 – 29.11.2018.

JN broj 404-66/18-VII

Технички преглед објекта дечији вртић на Берановцу

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.11.2018 – 26.11.2018.

JN broj 404-67/18-VII

Изградња јавног паркинга (прва фаза) испред цркве у Доситејевој улици

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.11.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-62/18-VII

Набавка радова на санацији наливне јаме IB4 у изворишту Жичко поље

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.11.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-52/18-VII

Јавна набавка угоститељских услуга и услуга хотелског смештаја за потребе градоначелника града Краљева, по партијама.

Јавни позив    Конкурсна документација

06.11.2018 – 06.12.2018.

JN broj 404-60/18-VII

Јавна набавка радова на реконструкцији, адаптацији и санацији скупштинске сале 1. у згради Градске управе града Краљева – прва фаза

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.11.2018 – 03.12.2018.

JN broj 404-64/18-VII

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге у отвореном поступку
–  Техничка документација за изградњу Милутинове улице

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01.11.2018 – 03.12.2018.

JN broj 404-65/18-VII

Отворени поступак – Техничка документација за одвођење атмосферских
вода са будуће северне обилазнице и Индустријске улице у Краљеву

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.11.2018 – 26.11.2018.

JN broj 404-61/18-VII

Отворени поступак јавне набавке услуге
геолошких истраживања за регионалну депонију

Јавни позив    Конкурсна документација

Питање и одговор

01.11.2018 – 30.11.2018.

JN broj 404-57/18-VII

Отворени поступак јавне набавке радова
на изградњи фекалне канализације у Конареву

Јавни позив    Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.10.2018 – 08.11.2018.

JN broj 404-53/18-VII

Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме
за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави

30.10.2018 – 06.11.2018.

JN broj 404-55/18-VII

Набавка услуге израде пројекта-студије управљање брзинама
на путној мрежи на територији града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.10.2018 – 02.11.2018.

JN broj 404-59/18-VII

Hабавка услуге Едукација из области популационе политике кроз спровођење информативне кампање у оквиру реализације пројекта „Спровођење мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“, као заједничке јавне набавке града Краљева и општина Врњачка Бања и Рашка

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.10.2018 – 22.11.2018.

JN broj 404-58/18-VII

Jавнa набавкa услугe физичко-техничког и противпожарног обезбеђења
пословног простора Градске управе града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација 

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

25.10.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-56/18-VII

Радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала

Јавни позив    Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

                                                                                                                          Одлука о измени уговора 20.05.2019.

19.10.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-51/18-VII

Набавка електричне енергије за јавно осветљење и за рад градских фонтана

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

12.10.2018 – 19.10.2018.

JN broj 404-50/18-VII

Реконструкција простора за постављање судова за смеће

Јавни позив     Конкурсна документација  

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

28.09.2018 – 08.10.2018.

JN broj 404-46/18-VII

Набавка радова на санацији и адаптацији Дома културе у Рибници-IV фаза за потребе стварања услова за рад ОШ “Свети Сава“ Рибница

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.09.2018 – 10.10.2018.

JN broj 404-48/18-VII

Набавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева за 2018. годину – поновљени поступак

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

26.09.2018 – 05.10.2018.

JN broj 404-49/18-VII

Техничка контрола техничке документације за изградњу
локалног пута Студеница – Рудно

Јавни позив     Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора  

 Обавештење о закљученом уговору

26.09.2018 – 04.10.2018. године

JN broj 404-47/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење бесправно изграђених објеката на путном земљишту: гаража, помоћних објеката, бетонских, металних и жичаних ограда и стабала воћа у насељу Браће Јовановић у Чибуковцу – Краљево

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

30.08.2018  07.09.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-45/18

Јавна набавка у другој фази квалификационог поступка, набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре, по партијама

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

22.11.2017 – 22.12.2017

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Јавнa набавкa – Изградња водоводне мреже Матарушка
бања – Конарево

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

21.11.2017 –  21.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

 ПОНОВНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Пројекат реконструкције парковских површина на кп. бр. 2684/11; 2683/6 и делу 2678/1 КО Краљево

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

16.11.2017 – 18.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Јавнa набавкa –Изградња моста на путу Чукојевац-Гледић у
Годачици са потребном регулацијом потока Гушевац

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ПИТАЊЕ 12.12.2017.
ПИТАЊЕ 13.12.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

10.11.2017 – 20.11.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Јавнa набавкa – Постављање подземних контејнера

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

10.11.2017 – 11.12.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

 Јавнa набавкa – Изградња јавне расвете на Берановцу

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 21.11.2017.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 01.12.2017.
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

10.11.2017 – 12.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“
Јавнa набавкa – Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовода“

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

09.11.2017 – 11.12.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Јавнa набавкa услуге – Пројекат
Фекалне канализације за насеље Горњи Чибуковац
Јавни позив                                                       Конкурсна документација

10.11.2017.  Измена конкурсне документације
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

06.11.2017 -14.11.2017.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-58/17-VII

 Hабавка услуге сервисирања рачунарске опреме, за потребе Градске управе
града Краљева-поновљени поступак

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

26.10.2017 – 24.11.2017.

Јавне набавке број 404-56/17-VII

Набавка радова на изградњи деснообалног
насипа у Жичком пољу поред реке Ибар

Јавни позив                                                       Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  26.10.2017 – 24.11.2017.

Јавне набавке број 404-55/17-VII

Набавка радова на регулацији леве обале Ибра у Краљеву од Старог Јасена према бензинској пумпи у Чибуковцу

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

25.10.2017 -02.11.2017.

Јавне набавке број 404-57/17-VII

Набавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака „Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву“

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

19.10.2017 – 27.10.2017.

Јавне набавке број 404-50/17-VII
 Набавка радова-санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара
Јавни позив                                                       Конкурсна документација

13.10.2017-13.11.2017.

Јавне набавке број 404-53/17-VII
 Набавка услуге Физичкотехничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе
Јавни позив                                                       Конкурсна документација

06.10.2017 – 18.10.2017 – 24.10.2017.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-54/17-VII

 Hабавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака „Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца – поновљени поступак

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА   19.10.2017-24.10.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

06.10.2017 – 06.11.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Јавна набавка – Техничка документација за Пешачки прелаз преко пруге код Машинског  факултета.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
♦ Обавештење о обустави поступка

29.09.2017 – 30.10.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне
канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовода“,
донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа, ЈН 1.3.22

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

27.10.2017. Измена конкурсне документације
27.10.2017. Обавештење о продужетку рока отварања документације
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

21.09.2017 -29.09.2017.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-48/17-VII

Hабавка добара– пнеуматика за опремање службених возила Градске управе града Краљева и ПУ Краљево, за потребе буџетског фонда за саобраћај и Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације
♦ Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

20.09.2017 – 28.09.2017.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-47/17-VII

Hабавка услуге сервисирања рачунарске, електронске и фотографске опреме и пуњење кетриџа, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева, као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦  Одлука о обустави поступка за партију 1
♦  Одлука о додели уговора
♦  Обавештење о закљученом уговору
♦  Обавештење о обустави поступка за партију 1

19.09.2017-27.09.2017

ЈНМВ – набавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака „Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву“

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка
♦ Обавештење о обустави поступка

06.09.2017 – 06.10.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Јавна набавка – Одбрамбени насип у Жичком пољу дуж Жичке реке

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ Одлука о додели уговора
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01.09.2017 – 02.10.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Јавна набавка – Пројекат реконструкције дела постојеће
саобраћајнице на траси будуће обилазнице

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ
Одлука о додели уговора
♦ Обавештење о закљученом уговору

18.08.2017 – 18.09.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

 Јавна набавка – Пројекат реконструкције парковских површина

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка
♦ Обавештење о обустави поступка

04.08.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Јавна набавка-Реконструкција јавног осветљења у парку у М.Бањи

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измена конкурсне документације
Питања и одговори
♦ Одлука о додели уговора
♦ Одлука о измени уговора 17.11.2017.