Квалитет ваздуха и мерење имисије

У складу са Законом о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр.135/04) и обавезама локалне самоуправе реализују се активности праћења стања животне средине за области заштите воде,ваздуха и заштите од буке

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА И МЕРЕЊЕ ИМИСИЈЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО врши послове контроле квалитета ваздуха и мерења имисије на територији града Краљева.
Систематско и континуирано мерење загађености ваздуха у Краљеву спроводи се у циљу заштите здравља становништва, процене квалитета ваздуха на основу поређења са нормама које прописује Правилник, утврђивања могућих штетних утицаја на здравље становништва , са посебним нагласком на штетне утицаје код деце, омладине, старих особа и хроничних болесника, процене штетног деловања на природу и утврђивања мера за санацију.

КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА И НИВОИ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

Годишњи извештај о квалитету ваздуха 2023

Годишњи извештај о квалитету ваздуха 2022

Годишњи извештај о квалитету ваздуха 2021

Годишњи извештај о квалитету ваздуха 2020

Годишњи извештај о квалитету ваздуха 2019

Print Friendly, PDF & Email