Агенција за страна улагања и промоцију извоза

Адреса:

Влајковићева 3/5
11 000,Београд, Србија
Тел +381 11 33 98 550
Фаx +381 11 33 98 814
е-маил :office@siepa.gov.rs
http://www.siepa.gov./rs

ПОДРШКА ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

СИЕПА пружа значајну подршку домаћим малим и средњим предузећима и то у оквиру следећих услуга:

 • Анализа и пружање информација о страним тржиштима
 • Могућност повезивања са потенцијалним партнерима у иностранству
 • Организовање учешћа српских компанија на сајмовима у иностранству
 • Организација пословних сусрета између домаћих и страних компанија у земљи и иностранству
 • Организација појединачних посета страних купаца домаћим компанијама
 • Организовање студијских путовања у иностранство и посета сајмовима
 • Организација семинара и обука за домаће компаније
 • Организација “Упознајте купце” сусрета

ПОДРШКА ИНВЕСТИТОРИМА 

Промовисањем могућности за улагања и пружањем помоћи страним инвеститорима да започну или прошире пословање у Србији, СИЕПА активно ради на развоју домаће привреде, кроз отварање нових радних места, трансфер технологија и знања, унапређење пословног управљања и друге користи од страних директних инвестиција.

Компанијама које желе да инвестирају или реинвестирају у Србији нуде следеће услуге:

 • проналажење гринфилд и браунфилд локација
 • помоћ у административним процедурама на свим нивоима
 • посредовање у комуникацији са надлежним институцијама на државном и локалном нивоу
 • повезивање са локалним добављачима
Print Friendly, PDF & Email