Фонд за осигурање и финансирање спољнотрговинских послова

Фонд за осигурање и финансирање спољнотрговинских послова
Цара Лазара 3
Београд, Србија
Тел. +381 11 2627 617, 2627 660, 3216 930
Факс +381 11 2631 725, 3216 940
Е-маил: office@smeca.rs

Фонд за осигурање и финансирање спољнотрговинских послова SMECA (Serbia and Montenegro Export Credit Agency) је специјализована финансијска организација која пружа неопходне финансијске услуге извозно оријентисаним предузећима.

Фонд је основан посебним Законом о Фонду за осигурање и финансирање спољнотрговинских послова донетим у Скупштини СРЈ 18. јануара 2002. године.

Програми које пружа Фонд су:

  • Програм осигурања извозних потраживања
  • Финансирање обртног капитала
  • Гаранције за добро извршење посла
  • Гаранције за увоз машина
  • Факторинг
  • Техничка помоћ извозницима
  • Кредитне анализе
Print Friendly, PDF & Email