УСАИД Агробизнис

Адреса:

Internacionalnih brigada 57
11000 Beograd
Srbija
tel: 011 243 66 11
faks: 011/344 53 63

e-mail: office@agrobiznis.net
http://www.agrobiznis.net/serbian/

УСАИД Агробизнис је пројекат подршке српској пољопривреди финансиран од стране Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).

Основни циљеви УСАИД Агробизнис пројекта су повећање извоза српских пољопривредних производа и креирање нових радних места у пољопривреди. Пројекат ради на остварењу ових циљева повећањем ефикасности и конкурентности српских предузећа из шест пољопривредних сектора са највећим потенцијалом, као и пружањем подршке компанијама у њиховом наступу на домаћем, регионалном и светском тржишту.

Активности усмерене на изабраних шест сектора употпуњавају се напорима да се побољша опште пословно окружење тако да оно буде повољно за развој пољопривреде у Србији.

Пројектне активности реализују се у два основна сегмента:

Повећање ефикасности и конкурентности српског агрибизниса кроз:

•·         јачање удружења произвођача
•·         пружање техничке (стручне саветодавне) помоћи и тренинге за произвођаче, прерађиваче и трговце на велико
•·         побољшање система пружања услуга у пољопривреди
•·         охрабривање младих да се ангажују у пољопривреди
•·         развијање предузетништва жена у аграру
•·         олакшавање приступа новим тржиштима и повећањем продаје за извоз
•·         осигуравање поштовања стандарда за заштиту животне средине

Побољшање пословног окружења за српски агробизнис кроз:

•·         унапређење система планирања производње у ратарству и сточарству
•·         унапређење система тржишних информација
•·         побољшање здравља животиња и биља, као и безбедности хране
•·         подршка увођењу међународних стандарда
•·         унапређење система дистрибуције пољопривредних информација
•·         подстицање реформи у области законодавства у пољопривреди

Пројекат пружа подршку предузећима која раде у свим фазама ланца вредности – произвођачима, прерађивачима, велепродајама и малопродајама.

Print Friendly, PDF & Email