Фонд за развој Републике Србије

Фонд за развој Републике Србије
Адреса:
Булевар Немањића 14а,
18 000 Ниш, Србија
Телефони:
+381 18 41 50 200
+381 18 4150199
+381 11 2629 786
+381 11 2621 856
+381 11 2631 239
Е-маил: office@fondzarazvoj.rs
http://www.fondzarazvoj.gov./rs
Фонд за развој Републике Србије основан је Законом о Фонду за развој РС (“Службени гласник РС”, бр. 20/92 и 107/05)

ВЛАСНИШТВО

  • Власништво 100% државно.

ПРИМЕНА ПРОПИСА

  • Фонд у свом пословању примењује Закон о Фонду, Статут и друге прописе који се односе на његово пословање

ЦИЉЕВИ

  • Подстицање привредног развоја
  • Подстицање равномерног регионалниг развоја
  • Унапређење конкурентности домаће привреде
  • Подстицање развоја производног занатства и услужних делатности
  • Подстицање запошљавања
  • Подстицање развоја тржишта капитала

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

•·         Наплата кредита
•·         Кредитне линије
•·         Буџет само у делу обављања комисионих послова у име и за рачун државе

Print Friendly, PDF & Email