Fond za razvoj Republike Srbije

Fond za razvoj Republike Srbije
Adresa:
Bulevar Nemanjića 14a,
18 000 Niš, Srbija
Telefoni:
+381 18 41 50 200
+381 18 4150199
+381 11 2629 786
+381 11 2621 856
+381 11 2631 239
E-mail: office@fondzarazvoj.rs
http://www.fondzarazvoj.gov./rs
Fond za razvoj Republike Srbije osnovan je Zakonom o Fondu za razvoj RS („Službeni glasnik RS“, br. 20/92 i 107/05)

VLASNIŠTVO

  • Vlasništvo 100% državno.

PRIMENA PROPISA

  • Fond u svom poslovanju primenjuje Zakon o Fondu, Statut i druge propise koji se odnose na njegovo poslovanje

CILJEVI

  • Podsticanje privrednog razvoja
  • Podsticanje ravnomernog regionalnig razvoja
  • Unapređenje konkurentnosti domaće privrede
  • Podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti
  • Podsticanje zapošljavanja
  • Podsticanje razvoja tržišta kapitala

IZVORI SREDSTAVA

•·         Naplata kredita
•·         Kreditne linije
•·         Budžet samo u delu obavljanja komisionih poslova u ime i za račun države