Поштовани грађани и остали корисници услуга ГУ Краљево,

У циљу подизања квалитета услуга које Градска управа града Краљева пружа грађанима, а у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи, које прописују доступност планских документа увиду јавности. Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности Градске управе града Краљева, ставља на располагање важећу планску документацију сачињену у електронском облику.

На овом месту можете приступити, односно „отворити“ планска документа – просторне и урбанистичке планове која важе на територији града Краљева у одговарајућем формату.