About asst

This author has not yet filled in any details.
So far asst has created 227 blog entries.

Јавна набавка број 404-26/18-VII

14.06.2018. Јавна набавка број 404-26/18-VII Чишћење дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева за 2018. годину. Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-09T13:43:22+02:00June 14th, 2018|

Јавна набавка број 404-21/18-VII

04.06.2018. Јавна набавка број 404-21/18-VIIИзградња платоа и уређење простора око новоизграђеног објекта дечијег одмаралишта "Гоч" на ГочуЈавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Измена конкурсне документације♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-09T13:25:35+02:00June 4th, 2018|

Јавна набавка број 404-14/18-VII

24.05.2018. Јавна набавка број 404-14/18-VII Техничка документација за уређење блоковске површине између улица Oмладинске и Цара Лазара Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T19:15:22+02:00May 24th, 2018|

Јавна набавка број 404-16/18-VII

 23.05.2018. Јавна набавка број 404-16/18-VII Техничка документација зе део саобраћајнице на траси  будуће северне обилазнице од градске депоније до  улице Алимпија Јанковића у Грдици Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T19:21:17+02:00May 23rd, 2018|

Јавна набавка број 404-22/18-VII

 21.05.2018. Јавна набавка број 404-22/18-VII Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење дотрајалог и земљотресом трајно оштећеног стамбеног објекта у улици Омладинској број 63/2 у Краљеву, на КП 668/1 КО Краљево, као по други пут поновљени поступак у другој фази квалификационог поступка, запотребе наручиоца Градске управе града Краљева Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T20:00:43+02:00May 21st, 2018|

Јавна набавка број 404-20/18-VII

Јавна набавка број 404-20/18-VII Набавка добара, канцеларијског материјала по партијама Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T19:51:32+02:00May 21st, 2018|

Јавна набавка број 404-18/18-VII

Јавна набавка број 404-18/18-VII Завршетак радова на изградњи дечијег вртића на Берановцу са уређењем терена и изградњом спољшњих инсталација Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T19:51:21+02:00May 21st, 2018|

Јавна набавка број 404-17/18-VII

Јавна набавка број 404-17/18-VIIОдржавање стубова јавног осветљења - замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљењаЈавни позив                                                       Конкурсна документација♦ Одлука о додели уговора♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T19:51:04+02:00May 21st, 2018|

Јавна набавка број 404-11/18-VII

 16.05.2018. Јавна набавка број 404-11/18-VII Пројектна документација за одвођење атмосферских вода из планираних пословних зона на локацији Јарчујак и Ратарско имање Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T19:10:29+02:00May 16th, 2018|

Јавна набавка број 404-15/18-VII

04.05.2018. Јавна набавка број 404-15/18-VII Hабавка услугe систематске дератизације на територији града Краљева за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца Јавни позив                                                       Конкурсна документација   ♦ Питања и одговор ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T19:27:48+02:00May 4th, 2018|
Go to Top