Огласна табла

 18.02.2019 -02.03.2019.

Акционарско друштво Електромрежа Србије, Регионални центар одржавања Крушевац

ОБАВЕШТЕЊЕ о сечи растиња у заштитном појасу далековода

Обавештавамо власнике и кориснике непокретности на територији Градске управе Краљева, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110, 220 и 400 КВ, односно у близини и испод фазних  ПРОВОДНИКА:

 08.02.2019 -28.02.2019.

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ГРАДА КРАЉЕВА

ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

                                                                                           ♦ Конкурс                     ♦ Образац захтева                        ♦ Изјава

18.02.2019

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИЛАКОВАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

                                                                                                                                 01.02.2019 – 07.02.2019.

ЈАВНА РАСПРАВАНА  НА РАДНУ ВЕРЗИЈУ НАЦРТА ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА КРАЉЕВА

                                                                                            ♦ Позив                       ♦ Предлог Одлуке                    ♦ Образац   

25.01.2019 -01.03.2019

Одељења за пореску администрацију Градске управе града Краљева

Обавештење

“Одељење за пореску администрацију Градске управе града Краљева позива пореске обвезнике који су власници неизграђеног грађевинскоог земљишта на територији града Краљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, да до 01.03.2019.године, за сврху утврђивања основнице пореза на имовину поднесу измењену пореску пријаву, како би се то земљиште разврстало у пољопривредно, односно у шумско земљиште.
Пријаве се подносе у канцеларијама 10 и 11 у Гардској управи града Краљева. Уз пријаве доставити доказ о коришћењу земљишта (регистрацију пољопривредног газдинства или изјаву два сведока).”

25.01.2019 -01.02.2019

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење

пољопривредног земљишта у државној својини у граду Краљеву

УВИД У ГОДИШЊИ ПЛАН 2018. год.

25.01.2019 -08.02.2019

Рани јавни увид

Плана детаљне регулације „Гробље у Ковачима“

                                                                            ♦ Текст огласа             ♦ РЈУ Гробље у Ковачима       ♦ ПДР Гробље у Ковачима

21.01.2019 -05.02.2019

                                                                                                         ЈЕП “ ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО

Интерни конкурс за попуњавање радног места у ЈЕП“ Топлана“ Краљево

15.01.2019 -30.01.2019

                                                                                                        Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В
                                                                         ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Градска управа града Краљева

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за дечји додатак

                                                                                                                                                           18.01.2019.
Одлука

о укидању Ванредне ситуације на територији  града Краљева

                                                                                                                                   11.01.2019.
Одлука

о проглашењу Ванредне ситуације на територији  града Краљева 

Одлука

о набавци услуге директног телевизијског и интернет преноса седница Скупштине града Краљева за 2019. годину.

Одлука

којом се неизграђено грађевинско земљиште на територији града Краљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно другог садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину, разврстава у пољопривредно односно шумско земљиште

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево

– Грађевинска инспекција –

♦ План уклањања објеката за I квартал 2019. год.

 СКУПШТИНСКА ОДЛУКА

о одређивању назива тргова и улица на територији града Краљева

18.12.2018 – 31.12.2018

Град Краљево расписује Јавни позив за прикупљање понуда пословних банака за депоновање средстава по виђењу Консолидованог рачуна трезора буџета града Краљева на домаћем финансијском тржишту новца у 2019. години.

17.12.2018 – 31.3.2019

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2019. год.

14.12.2018 – 31.12.2018

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

14.12.2018

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019.ГОДИНУ

14.12.2018

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ П

ОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ КРАЉЕВО  ЗА  2019. ГОДИНУ

13.12.2018 – 24.12.2018

НАЦРТ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА КРАЉЕВА

                           2019 – 2020. ГОДИНЕ

11.12.2018 – 26.12.2018

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за поверавање директног телевизијског и интернет преноса седница Скупштине града Краљева за 2019.годину

11.12.2018 – 18.12.2018.

Стамбена стратегија града Краљева до 2020. године

           

                                                                                                  10.12.2018 – 31.12.2018.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева за 2018. годину

           

П р а в и л н и к
о условима и начину коришћења сала у јавној својини града Краљева

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева

           

                              Градско веће града Краљева

ОДЛУКА о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма у 2018. години

ОДЛУКА о додели подстицајних средстава у циљу економског оснаживања жена
са руралних подручја града Краљева

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  
Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила
2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 
2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.
  2017
  2016
Решење о образовању и именовању комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања на територији града Краљева у 2018. години
Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево
ПЛАН                             ОДЛУКА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
♦ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
ОБРАЗАЦ