Огласна табла

09.04.2019 -03.05.2019.

Градско веће града Краљева

ЈАВНИ ПОЗИВ

за  учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији града Краљева у 2019. години

            ♦ Јавни позив          ♦  Пријава               ♦ Буџет пројекта                   ♦ Наративни изврештај                ♦ Ревидирани буџет

01.04.2019 -30.04.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

оглашава

ЈАВНИ УВИД


  •    ОГЛАС

  •  НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА

                ♦ РЕФ. КАРТА 1       ♦ РЕФ. КАРТА 2        ♦ РЕФ. КАРТА 3        ♦ РЕФ. КАРТА 4      ♦ ПППН СТУДЕНИЦА

                ♦ ДЕТ. КАРТА 1        ♦ ДЕТ. КАРТА 2        ♦ ДЕТ. КАРТА 3        ♦ ДЕТ. КАРТА 4


Одлука

којом се неизграђено грађевинско земљиште на територији града Краљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно другог садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину, разврстава у пољопривредно односно шумско земљиште

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево

– Грађевинска инспекција –

♦ План уклањања објеката за I квартал 2019. год.

♦ План уклањања објеката за II квартал 2019. год.

 СКУПШТИНСКА ОДЛУКА

о одређивању назива тргова и улица на територији града Краљева

13.12.2018 – 24.12.2018

НАЦРТ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА КРАЉЕВА

                           2019 – 2020. ГОДИНЕ

11.12.2018 – 18.12.2018.

Стамбена стратегија града Краљева до 2020. године

           

П р а в и л н и к
о условима и начину коришћења сала у јавној својини града Краљева

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева

           

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  
Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила
2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 
2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.
  2017
  2016
Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево
ПЛАН                             ОДЛУКА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
♦ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
ОБРАЗАЦ