Огласна табла

.

16.10.2020

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева,доноси

ДЕЛИМИЧНО РЕШЕЊЕ

О аутобуским стајалиштима од града Краљева до насељеног места Бојанићи

.

15.10.2020 – 30.10.2020.

Градско веће града Краљева

КОНКУРС

За доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 2020. годину

.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

.

21.09.2020 – 02.11.2020.

Јавни позив
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 2 (две) сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

.

Кабинет председнице Владе Републике Србије

 Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде са циљем да детаљније информације о подстицајима и облицима подршке буду доступне на једном месту, првенствено компанијама које улажу у истраживање и развој, па и остатку привреде.

Links:

                                                                                                                                                                                                                                                                  31.03.2020.

Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева доноси

Годишњи план инспекцијског надзора

Одељења за инспекцијске послове

Градске управе Краљево за 2020. годину

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  

Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила

2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 

2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.

  2017
  2016

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицу одређеном за Заштиту података о личности у Градској управи града Краљева

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицима овлашћеним за вођење управног поступка

Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево

План                 Одлука

Удружења грађана

 Месечни извештај                   ♦ Коначни извештај