Огласна табла

16.07.2019 – 01.08.2019.

Јавни оглас

за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини у граду Краљеву

15.07.2019 – 15.08.2019.

Спортски савез Краљева

Ј А В Н И  П О З И В

За финансирање редовних програма спортских клубова и организација за 2020. годину

11.07.2019 – 26.07.2019.

Градска управа града Краљева

Закључак по Жалби Драгана Ружића из Краљева 

08.07.2019 – 22.07.2019.

Градска управа града Краљева

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

За попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Краљева

05.07.2019 – 15.07.2019.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следећих непокретности:

I Гаражни простор

КОНКУРС

о расподели средстава из буџета града Краљева за пројекте којима се остварује
јавни интерес у области јавног информисања за 2019.
годину

 

Градска управа града Краљева

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ГРАДА КРАЉЕВА

О  Д  Л  У  К  А

 

                                                                                                                                                                                                                                                   18.06.2019 – 03.07.2019.
Градско веће града Краљева

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава у циљу економског оснаживања жена са руралних подручја града Краљева  у оквиру пројекта Спровођење  мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години

                                                                                                                                                                                                                                                   14.06.2019 – 01.07.2019.
Градска управа града Краљева
Одељење за инспекцијске послове
Одсек за заштиту животне средине  расписује

К О Н К У Р С

За  суфинансирање пројеката из области заштите животне средине за 2019. годину

                                                                                                                                                                                                                                                   14.06.2019 – 12.07.2019.
Градска управа града Краљева
Повереништво за избегла и расељена лица

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева доноси

Р Е Ш Е Њ Е

УТВРЂУЈЕ СЕ

укупан број од 62 једнократне новчане награде “Анђелко Савић“ редовним ученицима средњих школа за школску 2018/19. годину, пријављеним на Конкурс

 – 18.06.2019.

О Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Јавни позив за организације за подршку пословању

Циљ позива је унапређење одрживости и конкурентности предузећа, њихове способности за ширење на нова тржишта и увођење релевантних стандарда. Право учешћа имају регионалне развојне агенције, пословна удружења, пословни инкубатори, кластери, научни и технолошки паркови, привредне коморе и истраживачке и високошколске установе. Рок за подношење предлога пројеката је 10.јул а сам позив и пратећу документацију, као и линк за пријаве за учешће на инфо сесијама можете наћи овде.

31.05.2019 – 10.0.6.2019.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:
I Пословни простор – Локал Л-7, у Улици цара Лазара бр.72

31.12. 2019.

Комисија за доделу новчане помоћи породици са више деце са територије града Краљева објављу

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

 

20.05.2019.

Радно тело за израду нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Краљева

               Извештај о спроведеној јавној расправи

08.05.2019 – 20.06.2019.

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА СТРАНКУ ДРАЖОВИЋ ТАТИЈАНА

07.05.2019 – 07.07.2019.

Ј А В Н И  У В И Д

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА

03.05.2019 – 04.06.2019.

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

                                                                                                                                               22.04.2019 -15.11.2019.

                                                                                                                       Градска управа града Краљева

Одељење за привреду и финансије

►  Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину на територији града Краљева

Захтев за коришћење средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) уматичених крава и јуница

Захтев за коришћење средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и вишегодишњих засада

Одлука

којом се неизграђено грађевинско земљиште на територији града Краљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно другог садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину, разврстава у пољопривредно односно шумско земљиште

 СКУПШТИНСКА ОДЛУКА

о одређивању назива тргова и улица на територији града Краљева

П р а в и л н и к
о условима и начину коришћења сала у јавној својини града Краљева

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева

           

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  
Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила
2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 
2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.
  2017
  2016
Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево
ПЛАН                             ОДЛУКА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
♦ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
ОБРАЗАЦ