Огласна табла

14.02.2020 – 16.03.2020.

Комисија за избор корисника подршке за запошљавање

ОДЛУКА

о избору корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде у првој фази

07.02.2020.

Скупштина града Краљева

ОДЛУКА

Набавка услуге директног телевизијског и интернет преноса седница Скупшзине града Краљева за 2020. годину

07.02.2020.-31.03.2020.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и град Краљево оглашавају

ЈАВНИ ПОЗИВ   –   МЕЂУНАРОДНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за изградњу зграде од 86 станова и рушење 7 оштећених стамбених зграда у склопу реализације Пројекта стамбене обнове од последица земљотреса Фаза 2, Краљево, Србија

05.02.2020. – 20.02.2020.

СТАМБЕНА КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ СТАНОВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ДАВАЊЕ У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНОВА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

                                                                                                                                                                                                                                   05.02.2020 -20.02.2020.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева

 ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД  НАЦРТА ПГР „ГОЧ“

  1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА                                                                                                   6. ПЛАНИРАНА НАМЕНА СА ГРАНИЦОМ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
  2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА                                                                                            7. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА
  3. КАРТА ВЛАСНИШТВА НА ЗЕМЉИШТУ                                                             8. ПЛАН САОБРАЋАЈА
  4. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ                         9. СИНХРОН ПЛАН
  5. ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ                                                                             10. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГОЧ“ – НАЦРТ 

                                                                                                                                                                                                  13.02.2020 – 21.02.2020.
Градска управа града Краљева

Одељење за друштвене делатности – Одсек дечије заштите

 Позив за странку

СТРАНКА  Александра Станишић
БРОЈ ПОЗИВА  183-286/2019
ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА 30.01.2020.

                                                                                                                                                                                                                                   03.02.2020 -18.02.20.
Градска управа града Краљева

 Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за архивске послове

Обавештење

Обавештавају се грађани града Краљева да од 30.01.2020 године, таксе за сва документа која се издају у Матичној служби и све обавезе које се измирују у Одељењу  за пореску администрацију, могу платити преко POS terminala који су постављени на шалтерима Градске управе града Краљева.

.

29.01.2020 – 18.02.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

o Јавнoj  расправи и презентацији студије о процени утицаја на животну средину пројекта
„Државни пут А5 (Аутопут е-761): Појате-Прељина, деоница: Адрани-Мрчајевци“

.

29.01.2020.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

    Одсек за заштиту животне средине и инспекције за заштиту животе средине

САОПШТЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА

.

14.01.2020 – 07.02.2020.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде, туризма и кратких вредносних ланаца

14.01.2020 – 07.02.2020.

На основу члана 10. Правилника о раду Комисије за одабир корисника пројекта “Одрживи повратак – подршка и оснаживање“,
финансираног од стране Европске уније посредством Делегације Европске уније у Републици Србији, уговора између Данског
савета за избеглице и Делегације Европске уније у Републици Србији,
Комисија за одабир корисника за доделу бесповратнихсредстава у виду опреме и програма обука

објављује:

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ВИДУ ОПРЕМЕ И УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМИМА ОБУКА

20.01.2020 – 01.02.2020.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности

У складу са чланом 14.Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама («Сл.лист града Краљева,бр.17/09 ,7/11, 22/19), Градска управа града Краљева обавештава сва заинтересована правна лица и предузетнике који обављају угоститељску, посластичарску или пекарску делатност у улицама које су забрањене за пролаз возила (Улица Омладинска,Милоша Великог, Топлице Милана, Трг Српских Ратника) на територији града Краљева, да се захтеви за формирање летње баште подносе у периоду од 20. 01.-01.02.2020.г.
Захтев се подноси Одељењу за урбанизам,грађевинарство и стамбено комуналне делатности, а предају се на писарници Градске управе града Краљева –ШАЛТЕР 1.
Све додатне информације се могу добити у канцеларији бр.6 овог Одељења, или на телефон 306-209.

                                                                                                               15.01.2020 – 30.01.2020.

Град Краљево

Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

13.01.2020 – 12.02.2020.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева 

ЈАВНИ УВИД:

НАЦРТА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПГР „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“

08.01.2020 – 24.01.2020.

Скупштина  града Краљева

Јавни позив за прикупљање понуда за поверавање директног телевизијског и интернет преноса
седница Скупштине града Краљева за 2020.годину

08.01.2020 – 24.01.2020.

Градско веће града Краљева

Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији града Краљева у 2020. години

Годишњи план инспекцијског надзора

Одељења за инспекцијске послове

Градске управе Краљево за 2020. годину

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  

Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила

2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 

2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.

  2017
  2016

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицу одређеном за Заштиту података о личности у Градској управи града Краљева

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицима овлашћеним за вођење управног поступка

Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево

План                 Одлука

Удружења грађана

 Месечни извештај                   ♦ Коначни извештај