Огласна табла

20.01.2020 – 01.02.2020.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности

У складу са чланом 14.Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама («Сл.лист града Краљева,бр.17/09 ,7/11, 22/19), Градска управа града Краљева обавештава сва заинтересована правна лица и предузетнике који обављају угоститељску, посластичарску или пекарску делатност у улицама које су забрањене за пролаз возила (Улица Омладинска,Милоша Великог, Топлице Милана, Трг Српских Ратника) на територији града Краљева, да се захтеви за формирање летње баште подносе у периоду од 20. 01.-01.02.2020.г.
Захтев се подноси Одељењу за урбанизам,грађевинарство и стамбено комуналне делатности, а предају се на писарници Градске управе града Краљева –ШАЛТЕР 1.
Све додатне информације се могу добити у канцеларији бр.6 овог Одељења, или на телефон 306-209.

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Одсек за послове дечје заштите

Позив за странку

СТРАНКА Јасмин Максић
БРОЈ ПОЗИВА  183-353/2016
ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА  15.1.2020 -23.01.2020.

                                                                                                               15.01.2020 – 30.01.2020.

Град Краљево

Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

13.01.2020 – 12.02.2020.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева 

ЈАВНИ УВИД:

НАЦРТА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПГР „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“

08.01.2020 – 24.01.2020.

Скупштина  града Краљева

Јавни позив за прикупљање понуда за поверавање директног телевизијског и интернет преноса
седница Скупштине града Краљева за 2020.годину

08.01.2020 – 24.01.2020.

Градско веће града Краљева

Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији града Краљева у 2020. години

20.12.2019 – 20.01.2020.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО

Ј А В Н И      П О З И В

 за давање стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа

Годишњи план инспекцијског надзора

Одељења за инспекцијске послове

Градске управе Краљево за 2020. годину

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  

Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила

2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 

2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.

  2017
  2016

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицу одређеном за Заштиту података о личности у Градској управи града Краљева

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицима овлашћеним за вођење управног поступка

Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево

План                 Одлука

Удружења грађана

 Месечни извештај                   ♦ Коначни извештај