О Г Л А С Н А   Т А Б Л А


07.12.2021.

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, сачинио је:

ИЗВЕШТАЈ

о стању беубедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева
за период од 01.01. до 30.06.2021. године
(са освртом на 2019. и 2020. годину у истом пероду)

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

07.12.2021.

Градско веће града Краљева на 55. седници, доноло је:

ОДЛУКУ

којом се одобравају се подстицајна средства за развој сеоског тиризма
за 2022. годину на територији града Краљева

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

07.12.2021.

Градска управа града Краљева
Одељење за пореску администрацију – Пореска инспекција

ГОГИШЊИ ПЛАН

инспекцијског надзора за 2022. годину

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

07.12.2021. – 22.12.2021.

Надзорни орган ЈЕП „Топлана“ Краљево донео је следећу:

Одлуку о утврђивању цене топлотне енергије
и
Образложење прерасподеле цене грејања

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

03.12.2021.

Градска управа града Краљева оглашава:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о референдуму

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

30.11.2021.

Скупштина града Краљева на седници одржаној 29. новембра 2021. године, донела је:

ОДЛУКУ

О утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2022. годину на територији града Краљева

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

29.11.2021. – 28.12.2021.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева,
а по обављеној стручној контроли од стране Комисије за планове града Краљева, оглашава:

ЈАВНИ УВИД
НАЦРТА ПГР „РУДНО“

Јавни увид у наведени Нацрт плана обавиће се у трајању од 30 дана почев од 29. новембра 2021. године.

Нацрт плана биће изложен у холу зграде градске управе града Краљева Трг Јована Сарића број 1 (I улаз – приземље)
и на интернет страници града Краљева (www.kraljevo.rs/oglasnatabla).

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

24.11.2021.

Градско веће на 53. седници, одржаној 19.11.2021. године, донело је:

ПРАВИЛНИК

о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела
за производњу електричне енергије за сопствене потребе

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

24.11.2021.

Градско веће на 53. седници, одржаној 19.11.2021. године, донело је:

РЕШЕЊЕ

о додели средстава за замену постојећих котлова индивидуалних система грејања
који користе угаљ или дрва котловима на гас или пелет у 2021.години на теритирији града Краљево

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

24.11.2021.

Градоначелник  града Краљево  дана 23.11.2021. године , расписује:

ОГЛАС

за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини у граду Краљево

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

22.11.2021.

Градско веће града Краљева на 53. седници одржаној 19.11.2021. године донело је:

РЕШЕЊЕ

Усваја се коначна листа крајњих корисника бесповратних средстава пријавњених
на јавном позиву за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

19.11.2021.

ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији града Краљева

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

19.11.2021.

Град Краљево расписује и објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Град Краљево расписује Јавни позив за прикупљање понуда пословних банака
за депоновање средстава по виђењу Консолидованог рачуна трезора буџета
града Краљева на домаћем финансијском тржишту новца у 202
2. години.

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

19.11.2021.

КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

Ј А В Н И  О Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

15.11.2021.

Одељење за друштвене делатности

ПОЗИВ ЗА СТРАНКУ

Драгањац Јелена

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

12.11.2021.

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Ј А В Н И  О Г Л А С

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда
за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

09.11.2021.

Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

  О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је, „Овчар – Каблар тековине“ д.o.o, Београд, Вилине воде бр. 6, поднело захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада (метални отпад, електрични и електронски отпад).

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

09.11.2021.

Комисија за реализацију енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Краљева, утврдила је:

РЕВИДИРАНУ ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КОРИСНИКАСРЕДСТАВА ПРИЈАВЉЕНИХ
НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ  ЗА СУФИНИНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНЕ

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

03.11.2021.

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

01.11.2021.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Полицијски службеници Полицијске управе у Краљеву ће изводити гађање на уређеном војном стрелишту у Жичи.

Гађање ће се изводити 1, 2, 3, 4, 5. новембра 2021. године, на простору уређеног војног стрелишта у Жичи.

Тих дана (1, 2, 3, 4, 5. новембра 2021. године), од 08.00 до 13.00 часова, на простору полигона, биће забрањено кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега.

Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима,
таблицама са натписом „Не иди даље – гађа се“ и обезбеђен стражарима.

 


29.10.2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

28.10.2021.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о лицима овлашћеним за вођење управног поступка

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

25.10.2021.

КОНКУРС

за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 2021. годину

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

20.10.2021.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево, утврдила је;

РАНГ ЛИСТУ НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИХ КАНДИДАТА

Јавно комунално предузеће „Пијаца“ Краљево

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

20.10.2021.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево, утврдила је;

РАНГ ЛИСТУ НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИХ КАНДИДАТА

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Краљево

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

19.10.2021.

Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је, „Steel-impex“ д.о.о, Сремска Каменица, Вихорска 35,
поднело захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
(
елeктрични и електронски отпад, отпадне гуме, отпадни ротори, отпадни алуминијумски хладњаци, материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке, отпадни каблови, метални отпад, пластична амбалажа и отпадна пластика, отпадно стакло, отпадни папир и најлон).

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

18.10.2021.

Комисија за реализацију енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Краљева  на седници одржаној  дана 15.10.2021.године утврдила је:

ПРЕЛИМИНАРНУ  ЛИСТУ

КОРИСНИКАСРЕДСТАВА ПРИЈАВЉЕНИХ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА
СУФИНИНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНЕ

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

13.10.2021.

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

13.10.2021.

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 20
22. ГОДИНУ

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

08.10.2021.

Комисија за отуђење грађевинског земљишта, расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА
ПРИКУПЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

08.10.2021. – 22.10.2021.

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда
за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

 

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

01.10.2021.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева), оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ
ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5297/150 КО КРАЉЕВО

Подносилац захтева: „ЦИП“ ДОО Краљево. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта: Архитектонски биро „Архимарм“ из Краљева.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 139 КО КРАЉЕВО.

           Подносилац захтева: „Техномаг“ АГ Пројект Краљево. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта: Архитектонски студио „Линема“ из Младеновца.

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

28.09.2021.

Комисија за оцењивање и рангирање пријава за доделу средстава за замену постојећих котлова индивидуалних система грејања који користе угаљ или дрва котловима на гас или пелет у 2021. години на територији града Краљева на седници одржаној дана 27.09. 2021. године утврдила је

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
ПРИЈАВЉЕНИХ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНИНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

27.09.2021.

Комисија за планове града КРАЉЕВО, оглашава:

ЈАВНИ УВИД

НАЦРТА  ПДР „НОВО ГРАДСКО ГРОБЉЕ У ЈАРЧУЈКУ“

Обавештење о промени термина седнице Комисије за планове је у складу са законом.

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

13.09.2021.

Градоначелник града КРАЉЕВО је дана 09.09.2021. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ГРАДУ КРАЉЕВО
и расписује

ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КРАЉЕВО

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

08.09.2021.

НАЦРТ

ОДЛУКЕ О ОБАВЕЗНОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА  И СУФИНАНСИРАЊУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

07.09.2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА НА РЕЛАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ИНВЕСТИЖЦИОНОГ
ОДРЖАВАЊА Стамбене зграде у улици 23. новембар број 11

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

03.09.2021. – 14.09.2021.

Комисија за отуђење покретних ствари – возила у јаној својини града Краљева,  расписује :

ЈАВНИ ОГЛАС

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА
У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

25.08.2021.

Градско веће града Краљева, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама
на територији
града Краљеваза 2021. годину

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

25.08.2021. – 09.09.2021.

Одељење за друштвене делатности, расписује:

ПОЗИВ ЗА СТРАНКУ

Ивана Раичевић

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

23.08.2021.

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Краљева

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

20.08.2021. – 03.09.2021.

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева,  објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда  за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

13.08.2021. – 13.09.2021.

Комисија за отуђење грађевинског земљишта формирана решењем 011-181/2021  од 25.06.2021.године,  расписује :

ЈАВНИ ОГЛАС

за прикупљање затворених пунуда у поступку отуђења грађевинског земљишта

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

12.08.2021.

  РЕПУБЛИКА  СРБИЈА

Град Краљево

Комисија за реализацију  енергетске санације стамбених зграда породичних кућа  и  станова на територији града Краљева,  а  на основу члана 15. Правилника о суфинасирању мера енергетске санације стамбених зграда и породичних кућа и станова број 011-204/2021-I oд  19.07.2021 године („Сл.лист. града Краљева „ бр. 24/21)  на  седници  одржаној  дана 12.08.2021.године  утврдила је :

ПРЕЛИМИНАРНУ

Листу вредновања и рангирања директних корисника пријављених на Јавном конкурсу за учешће привредних субјеката у спровођењу мера  енергетске санације у домаћинствима на територији града Краљева  за 2021. годину

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

09.08.2021. – 08.09.2021.

Р Е П У Б Л И К А    С Р Б И Ј А
М И Н И С Т А Р С Т В О   Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А ,  С А О Б Р А Ћ А Ј А   И   И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

о г л а ш  а в а

Ј А В Н И      У В И Д

у

Н А Ц Р Т   П Р О С Т О Р Н О Г   П Л А Н А   П О Д Р У Ч Ј А   П О С Е Б Н Е   Н А М Е Н Е  М Е Ш О В И Т О Г
В О Ј Н О – Ц И В И Л Н О Г   А Е Р О Д Р О М А   „ М О Р А В А ”

и

И З В Е Ш Т А Ј   О   С Т Р А Т Е Ш К О Ј   П Р О Ц Е Н И   У Т И Ц А Ј А   П Р О С Т О Р Н О Г   П Л А Н А
П О Д Р У Ч Ј А   П О С Е Б Н Е  Н А М Е Н Е   М Е Ш О В И Т О Г
В О Ј Н О – Ц И В И Л Н О Г   
А Е Р О Д Р О М А   „ М О Р А В А ”   Н А   Ж И В О Т Н У   С Р Е Д И Н У

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене мешовитог војно-цивилног аеродрома „Морава” (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мешовитог војно-цивилног аеродрома „Морава” на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 9. АВГУСТА ДО 8. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА сваког радног дана у зградама јединица локалне самоуправе – градова Краљево и Чачак, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској управи у току трајања јавног увида, закључно са 8. септембром 2021. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак, 16. августа 2021. године са почетком у 1200 часова у згради Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића 1.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 22. септембра 2021. године са почетком у 1100 часова у згради Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића 1.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

05.08.2021. – 27.08.2021.

Градоначеник града Краљева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљеов I круг

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

29.07.2021.

Национална служба за запошљавање и град Краљево расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

29.07.2021.

Национална служба за запошљавање и град Краљево расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

29.07.2021.

Национална служба за запошљавање и град Краљево расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

26.07.2021.

Спортски савез Краљева, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За финансирање редовних програма спортских клубова и организација за 2022.годину, у складу са Законом, Статутом и Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета ГрадаКраљева (Службени лист града Краљева број 18/15 од 28.7. 2015.)

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

23.07.2021.

Градоначелник града Краљева, доноси

РЕШЕЊЕ

о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области заштите животне средине

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

23.07.2021. – 29.07.2021

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева, оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ СИСТЕМА СЕПАРАЦИЈЕ ШЉУНКА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА
(сервисна станица за моторна возила, надстрешница за аутомобиле и интерна станица за точење горива),
НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5003 КО СТУБАЛ, СТУБАЛ КРАЉЕВО

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

21.07.2021.

Градско веће  града Краљева, на Тридесет деветој (ванредној) седници одржаној дана 21.јула 2021. године донелo је

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

21.07.2021.

Градско веће града Краљева, на својој Тридесет деветој (ванредној) седници одржаној 21.јула 2021.године, расписало је

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

У оквиру реализације и спровођења мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Краљева а на основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката и члана 8. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката а крајњи корисници срестава су домаћинства која се налазе на територији града Краљева.

Појашњење прихватљиве јединичне цене за меру 2

У јавном позиву је дефинисана прихватљива јединична цена по м² за прозоре, балконска и улазна врата и то НИЈЕ МАКСИМАЛНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА.
Јединична цена коју понуде привредни субјекти МОЖЕ бити већа од  цене дате у јавном позиву. Квалификоваће се и привредни субјекти који дају већу цену. ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА НИЈЕ ОГРАНИЧЕНА.

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

20.07.2021. – 20.08.2021.

Комисија за награде и признања Скупштине града Краљева

ПОЗИВА

установе, организације, месне заједнице, друштва, стручна и друга удружења,
да поднесу предлоге за доделу признања и награда града Краљева за 2021. годину

Образложене предлоге у писаној форми потребно је доставити Комисији за награде и признања Скупштине града Краљева, најкасније до 20. августа 2021. године, а потребне информације могу се добити у Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева – Одсек за послове Скупштине града – канцеларија број 106, или на телефон 306-017.

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

20.07.2021.

Градско веће града Краљева на својој Тридесет осмој (редовној седници) одржаној 19.јула 2021.године, расписало је

РЕШЕЊЕ

I ОДБАЦУЈУ СЕ, као НЕПОТПУНЕ, пријавe стамбене заједницe:

Југ Богданова број 134, Краљево и Хајдук Вељкова број 54, Краљева

за суфинансирање радова инвестиционог одржавања, односно унапре-ђења својстава стамбених зграда поднете по Јавном позиву града Краљева од 25.03.2021. године.

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

20.07.2021.

Градско веће града Краљева на својој Тридесет осмој (редовној седници) одржаној 19.јула 2021.године, расписало је

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ
суфинансирање 24 пројекта стамбених заједница поднетих по расписаном Јавном позиву града Краљева за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања, односно унапређења својстава стамбене зграде на територији града Краљева од 25.03.2021. године.

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

20.07.2021. – 09.08.2021.

Градско веће града Краљева на својој Тридесет осмој (редовној седници) одржаној 19.јула 2021.године, расписало је

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање реализације пројеката
смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора
на територији града Краљева у 2021. години

Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења и остваривање права на коришћење средстава за субвенционисање замене котлова индивидуалних система грејања који користе угаљ или дрва котловима на гас или пелет.

ЗА ГРАЂАНЕ КОЈИ НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИБАВЕ ПОТВРДУ ОД СРБИЈАГАСА ТО ЋЕ УЧИНИТИ ГРАД

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

19.07.2021.

Нови конкурс за грантове за микро и мале бизнисе у Краљеву са онлајн пријављивањем

Организација HELP и Град Краљево започињу информативну кампању у оквиру програма „Социо-економско оснаживање Западног Балкана“ 2021-2022. године. У току инфо кампање отворен је конкурс за пријављивање за грант у опреми, просечне вредности 2.400,00 евра.
Пријављивање се врши попуњавањем електронске пријаве која се налази на веб-сајту HELP-a на адреси: www.help-serbia.org.rs. и активна је од 19. јула са роком за пријаву најкасније до 16. августа 2021. године. У прелазном периоду ове дигиталне трансформације, пријавни формулари биће доступни и у свом физичком облику, и могуће их је преузети у HELP канцеларији радним данима од 10 до 15 часова.

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

16.07.2021.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 60/2021, 61/2021 и 70/2021), коју је донео министар здравља Златибор Лончар, предвиђено је да правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност у облати угоститељства, могу обављати своју делатност од 06.00, а најдуже, до 01.00 сат наредног дана.

С тим у вези, Градска управа града Краљева обавештава поменута лица да су дужна да се, поред наведене наредбе, придржавају и радног времена прописаног у складу са Одлуком о радном времену у трговинским, занатским и угоститељским објектима на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, бр. 20/2021 од 17. септембра 2010. године), као и свих епидемиолошких мера, како на отвореном, тако и у затвореним просторима.

У наредном периоду комунална инспекција и комунална милиција Градске управе града Краљева свакодневно ће вршити контролу спровођења мера личне заштите, поштовања мера на отвореном  и у затвореним просторима, као и радног времена угоститељских, трговинских и других објеката.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА

16.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани града Краљева, заинтересовани за учешће на Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом, који је расписало Министарство за бригу о селу, да у циљу припреме конкурсне документације, коју у једном делу попуњава град Краљево, иницијални образац са основним подацима могу преузети на писарници Градске управе града Краљева (шалтер 1), Трг Јована Сарића 1, као и на сајту града Краљева www.kraljevo.rs. (у делу „Огласна табла“).

Текст Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом као и пратећу документацију  можете преузети на сајту Министарства за бригу о селу www.mbs.gov.rs (у делу „Конкурси“).

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

09.07.2021. – 16.07.2021.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева ), оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ КРАЉЕВО, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 1726/1-део, 1726/3-део, 1726/4, 3228/1-део, 3227/1-део, 3227/2 и 3228/2 све

КО РУДНО

Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Град Краљево. Обрађивач урбанистичког пројекта је Пројектни биро „Форма Антика“ д.о.о из Ниша. Јавна презентација урбанистичког пројекта биће организована почев од 09.07.2021. године у канцеларији број 2а, приземље зграде Градске управе града Краљева. Трајање јавне презентације је 7 (седам) дана. Лице овлашћено од стране Одељења које врши оглашавање и давање обавештења о јавној презентацији урбанистичког пројекта је Љубица Илић, дипл.инж.грађ. – радник Одељења.

Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички пројекат је www.kraljevo.rs/oglasnatabla.

Позивају се заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације своје примедбе и сугестије доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам грађевинарство и стамбено – комуналне делатности градске управе града Краљева.

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

08.07.2021.

Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

ОБАВЕШТАВА

Јавност и заинтересоване органе и организације да је, „Metaenterprices“ д.o.o, Београд, Саве Машковића 3/1, поднело захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада (синк, бакар, бронза, гвожђе и челик).

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

08.07.2021.

Kомисија за оцену и одабир пројеката у поступку доделе средстава за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021.години, утврђује и објављује,

Предлог листе вредновања и рангирања
пријављених пројеката удружења и других организација цивилног друштва
у области заштите животне средине

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

01.07.2021.

Комисија  за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева је дана 30.06.2021.године донела следећу

ОДЛУКУ

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева  Број: Сл.21-2/2021 од 15.06.2021. године, који је објављен у  недељном листу “Ибарске новости” и на интернет страници града Краљева – www.kraljevo.rs и на интернет страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево –  www.gskv.rs дана 18.06.2021.године мења се…

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

01.07.2021.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. године

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

25.06.2021.

КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
објављује

Ј А В Н И  О Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

25.06.2021.

КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
објављује

ПОНИШТАЈ ДЕЛА ОГЛАСА

за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача за отуђење  покретних ствари – возила у својини града Краљева прикупљањем писмених понуда, објављеног у листу „Ибарске новости“ дана 11.06.2021. године

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

25.06.2021.

Скупштина града Краљева оглашава

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Водовод” Краљево

Oбјављенo у Службеном гласнику РС број 63/21 од 23.06.2021.
Рок за достављање пријава 22.07.2021. године

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

25.06.2021.

Скупштина града Краљева оглашава

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Пијаца” Краљево

Oбјављенo у Службеном гласнику РС број 63/21 од 23.06.2021.
Рок за достављање пријава 22.07.2021. године

Преузмите:НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

23.06.2021.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљева за 2021.годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

18.06.2021. – 24.06.2021.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6064 КО КРАЉЕВО, У УЛИЦИ ХЕРОЈА МАРИЧИЋА У КРАЉЕВУ

Подносиоци захтева за потврђивање урбанистичког пројекта су доо „7. Јули“ Краљево и „Техномаг А.Г. пројект“ доо Краљево. Обрађивач урбанистичког пројекта је Архитектонски биро „Архимар“ из Краљева.

Јавна презентација урбанистичког пројекта биће организована почев од 18.06.2021. године у канцеларији број 2а, приземље зграде Градске управе града Краљева. Трајање јавне презентације је 7 (седам) дана.

Лице овлашћено од стране Одељења које врши оглашавање и давање обавештења о јавној презентацији урбанистичког пројекта је Љубица Илић, дипл.инж.грађ. – радник Одељења.

Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички пројекат је www.kraljevo.rs/oglasnatabla.

Позивају се заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације своје примедбе и сугестије доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам грађевинарство и стамбено – комуналне делатности градске управе града Краљева.

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

18.06.2021. – 24.06.2021.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6064 КО КРАЉЕВО, У УЛИЦИ ХЕРОЈА МАРИЧИЋА У КРАЉЕВУ

Подносиоци захтева за потврђивање урбанистичког пројекта су доо „7. Јули“ Краљево и „Техномаг А.Г. пројект“ доо Краљево. Обрађивач урбанистичког пројекта је Архитектонски биро „Архимар“ из Краљева.

Јавна презентација урбанистичког пројекта биће организована почев од 18.06.2021. године у канцеларији број 2а, приземље зграде Градске управе града Краљева. Трајање јавне презентације је 7 (седам) дана.

Лице овлашћено од стране Одељења које врши оглашавање и давање обавештења о јавној презентацији урбанистичког пројекта је Љубица Илић, дипл.инж.грађ. – радник Одељења.

Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички пројекат је www.kraljevo.rs/oglasnatabla.

Позивају се заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације своје примедбе и сугестије доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам грађевинарство и стамбено – комуналне делатности градске управе града Краљева.

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

18.06.2021. – 02.07.2021.

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда
за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За Мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

15.06.2021

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину
У делу планирања инвестиција

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За Мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

11.06.2021 – 24.06.2021

Комисија за утврђивање приоритета по Јавном позиву за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на територији града Краљева, утврдила је :

НАЦРТ РАНГ ЛИСТЕ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.годину

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје; држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.

08.06.2021

Комисија за отуђење покретних ствари из јавне својине објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

НАПОМЕНА: Оглас садржи и неопходне обрасце за подношење понуда.

07.06.2021

Градско веће града Краљева упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА
2021. ГОДИНУ У ДЕЛУ ПЛАНИРАЊА ИНВЕСТИВЦИЈА

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.

07.06.2021 – 22.06.2021

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

    ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОЈ КОМУНАЛНОЈ ТАКСИ

28.05.2021 – 30.06.2021

Документација у прилогу:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ
Одсек за заштиту животне средине

К О Н К У Р С

28.05.20.21 – 11.06.2021

За  суфинансирање пројеката организација цивилног друштва из области
заштите животне средине за 2021. годину

Документација у прилогу:

23.04.2021 – 13.05.2021.

Градско веће града Краљева

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА У 2021. ГОДИНИ

23.04.2021 – 19.11.2021.

Градска управа града Краљева
Одељење за привреду и финансије


Јавни оглас

За доделу средстава за подстицаје инвестицијама у физичку
имовину пољопривредних газдинстава

Пријава на Јавни оглас *
Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава
Захтев за осигурање
♦ Захтев за вештачко осемењавање *

*oбразац можете преузети десним кликом миша на опцији „open link in new tab“

20.04.2021.

Акциони план расељавања у вези са изградњом аутопута Е761 Појате – Прељина

31.03.2021.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ГРАДА КРАЉЕВА

Одлука о додели стипендија студентима града Краљева за школску 2020/21 годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО|
Служба буџетске инспекције

► Годишњи извештај о раду Буџетске инспекције за 2020. годину

                                                                                                                                                                                                                                                                                  12.03.2021.

Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева доноси

.

                                                                                                                                                                                                                             24.02.2021.

Одељење за друштвене делатности  Градске управе града Краљева

Обавештење о почетку примене и условима за остваривање права на накнаду дела трошкова боравка деце
у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева

.

11.01.2021.

Скупштина града Краљева

Одлука о изменама и допунама
Одлуке о одређивању назива тргова и улица на територији града Краљева

.

11.01.2021.

ГРАД КРАЉЕВО  

Обавештење о полагању испита за такси возаче

.

17.12.2020.

Одељење за инспекцијске послове Градска управа

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

.

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  

Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила

2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 

2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.

  2017
  2016

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицу одређеном за Заштиту података о личности у Градској управи града Краљева

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицима овлашћеним за вођење управног поступка

Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево

План                 Одлука

Удружења грађана

 Месечни извештај                   ♦ Коначни извештај 

Упутство за буџетске кориснике

Упутство за израду финансијских планова
Образац