Огласна табла

                                                     31.07.2020 – 10.08.2020.

Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова на реализацији пројекта инвестиционог одржавања

                                                     31.07.2020 – 29.08.2020.

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево

Јави позив за  давање стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима напрофитног закупа

                                                     30.07.2020 – 19.08.2020.

Градско веће града Краљева

Јавни позив за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава зградa на територији града Краљева

                                                 29.07.2020. – 05.08.2020.

Kомисија за оцену и одабир пројеката у поступку доделе средстава за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне средине у 2020.години

 

                                                 27.07.2020. – 27.08.2020.

Спортски савез града Kраљева

Јавни позив за финансирање редовних програма спортских клубова и организација за 2021. годину

 

                                                 22.07.2020. – 06.08.2020.

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева

Јавни оглас за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Краљеву
– Други круг

 

                                                   14.07.2020. – 20.07.2020.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева

                   НАЦРТ РАНГ ЛИСТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДА                                       НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

                                                   13.07.2020. – 12.08.2020.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева oглашава

ЈАВНИ УВИД:
НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДАЛЕКОВОДА 110 KV БР. 115/1 ТС „КРАЉЕВО 1“ – ТС „ЧАЧАК 3“ (ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВО)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

                                                   10.07.2020.

Одељење за управљање имовином Градске управе града Краљева

Решење о постављењу привременог заступника у предмету експропријације

                                                   06.07.2020. – 21.07.2020.

Градска управа града Краљева

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

                                                   03.07.2020 – 15.07.2020.

Рани Јавни увид
поводом израде
Просторног плана подручја посебне намене мешовитог војно-цивилног аеродрома „Морава“

                                                     29.06.2020 – 13.07.2020.

ГРАД  КРАЉЕВО

Комисија за процену штете и потреба након елементарних  и других непогода

                                                     22.06.2020 – 02.07.2020. 

                                                     12.06.2020. 

САОПШТЕЊЕ

Обавештавају се корисници картице „Цена минус за 3+“ са подручја града Краљева да обновљене картице за 2020. годину могу преузети сваког радног дана, у периоду од 10.00 до 13.00 часова, на шалтеру број 7, у згради Градске управе града Краљева – Трг Јована Сарића 1 (први улаз, приземље).

Градска управа града Краљева

                                                     12.06.2020 -29.06.2020.

К О Н К У Р С

За  суфинансирање пројеката организација цивилног друштва из области заштите животне средине за 2020. годину

                                                     03.06.2020.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ГРАДА КРАЉЕВА

                                                     03.06.2020 – 25.06.2020.

Градско веће града Краљева

Јавни позив за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава зградa на територији града Краљева

                                                     01.06.2020 – 19.06.2020.

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Краљево

                                                        25.05.2020 – 12.06.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ УВИДА У :

1.Нацрт плана детаљне регулације другог градског саобраћајног прстена  од петље “Магнохром“ преко Кулагића Аде до Ибарске магистрале
2.Нацрт плана детаљне регулације „Гробље у Ковачима“

26.05.2020 – 09.06.2020.

Стамбена комисија за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп

21.05.2020 – 04.06.2020.

Градско веће града Краљева расписује:

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

    14.05.2020 – 29.05.2020.

Град Краљево објављује и упућује

 

П О З И В

Пословним банкама ради изјашњења о прихватању услова за кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава

Ред вожње са линијама  јавног градског превоза који је намењен радницима Дома здравља Краљево,  Опште болнице „Студеница“, Завода за јавно здравље Краљево,  Полицијске управе Краљево,  ЈКП „Водовод“, ЈКП „Чистоћа“,  ЈКП „Путеви“ и ЈЕП „Топлана“.
По овом реду вожње, градски превоз почиње да саобраћа од петка, 10. априла 2020. године, и овај ред вожње важи само за време ванредног стања.
Радници јавних предузећа и установа неће плаћати карте за превоз, већ ће трошкове њиховог превоза сносити град Краљево.
РЕД ВОЖЊЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                  31.03.2020.

Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева доноси

                                                                                                                                                                                                                                                                  24.03.2020.

       Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева

Обавештење за привредне субјекте – такси превознике

                                                                                                                                                                                                                                                                  23.03.2020.                             
Решење о именовању координатора на нивоу града Краљева на спровођењу противепидемијских мера у циљу спречавања настанка и ширења инфекције изазване корона вирусом

                                                                                                                                                                                                                                                                  10.03.2020.                             
Градско веће града Краљева

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији града Краљева у 2020.
години

 

                                                                                                                                                                                                                                          
Градско веће града Краљева

 Одлука о суфинансирању пројеката удружења грађана
  ♦ Одлука 

 

Градска управа града Краљева
Обавештење за грађане Краљева о увиду у бирачки списак

02.03.2020 – 16.03.2020.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Сектор за просторно планирање и урбанизам
у сарадњи са јединицама локалних самоуправа

Рани јавни увид поводом израде
Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

02.03.2020 – 31.03.2020.

 ЈАВНИ УВИД:

  1. Нацрта плана детаљне регулације другог градског саобраћајног прстена на деоници од петље „Магнохром“ преко Кулагића аде до Ибарске магистрале и извештаја о стратешкој процени утицаја ПДР-а на животну средину и
  2. Нацрта плана детаљне регулације „Гробље у Ковачима“

28.02.2020 – 13.03.2020.

Рани Јавни увид плана генералне регулације „Рибница“

28.02.2020 – 29.03.2020.

ЈП “Градско стамбено“ Краљево

ЈАВНИ ПОЗИВ

за давање стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа

24.02.2020 – 10.03.2020.

Градска управа града Краљева

Јавни конкурс

           за попуњавање извршилачких радних места

19.02.2020 – 10.03.2020.

Конкурс

             за доделу стипендија студентима града Краљева за школску 2019/20. годину

14.02.2020 – 16.03.2020.

Комисија за избор корисника подршке за запошљавање

ОДЛУКА

о избору корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде у првој фази

07.02.2020.

Скупштина града Краљева

ОДЛУКА

Набавка услуге директног телевизијског и интернет преноса седница Скупшзине града Краљева за 2020. годину

07.02.2020.-31.03.2020.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и град Краљево оглашавају

ЈАВНИ ПОЗИВ   –   МЕЂУНАРОДНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за изградњу зграде од 86 станова и рушење 7 оштећених стамбених зграда у склопу реализације Пројекта стамбене обнове од последица земљотреса Фаза 2, Краљево, Србија

♦ 24.03.2020  Информација о продужењу рока

                                                                                                               15.01.2020 – 30.01.2020.

Град Краљево

Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

08.01.2020 – 24.01.2020.

Градско веће града Краљева

Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији града Краљева у 2020. години

Годишњи план инспекцијског надзора

Одељења за инспекцијске послове

Градске управе Краљево за 2020. годину

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  

Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила

2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 

2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.

  2017
  2016

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицу одређеном за Заштиту података о личности у Градској управи града Краљева

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицима овлашћеним за вођење управног поступка

Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево

План                 Одлука

Удружења грађана

 Месечни извештај                   ♦ Коначни извештај