Град Краљево


ОГЛАСНА ТАБЛА


18.01.2024. године

 Градска управе града Краљева Одсек за саобраћај, објављује

ЛИСТУ

Такси транспорта путника на територији града Краљева

 


Преузмите:

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17. 01. – 26.01.2024. године

 Градска управе града Краљева Комисија за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника за доделу помпћи у виду пакета хране избелицама и интерно расељеним лицима
која живе на територији града Краљева

 


Преузмите:

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17. 01. – 01.02.2024. године

 Градска управе града Краљева

О Б А В Е Ш Т А В А

 сва заинтересоване привредне субјекте који обављају угоститељску, посластичарску или пекарску делатност
у улицама које су забрањене за пролаз возила
(Улица Омладинска,Милоша Великог, Топлице Милана, Трг Српских Ратника, Трг Јована Сарића )
на територији града Краљева, да се захтеви за формирање летње баште подносе у периоду од 20. 01.-01.02.2024.г.

Захтев се подноси Одељењу за урбанизам,грађевинарство и стамбено комуналне делатности,
а предаје се на писарници Градске управе града Краљева –ШАЛТЕР 1.

Све додатне информације се могу добити у канцеларији бр.6 овог  Одељења, или на  телефон 306-209.

 


Преузмите:

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


16.01.2024. године

Одељење за послове органа града,  Градске управе града Краљева

О Б А В Е Ш Т А В А

Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја
објављује Решење бр. 037-68-2/23-I од 11.1.2024. године, јер достављање на други начин није било могуће.

 


Преузмите:

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


15.01.2024. године

Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је, „ТРИ-Д ПЛУС“ д.о.о, Краљево, Јована Бојовића 110,
поднело захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада.

 


Преузмите:

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


15.01.2024. године

Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је, „ТРИ-Д ПЛУС“ д.о.о, Краљево, Јована Бојовића 110,
поднело захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада.

 


Преузмите:

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


03.01.2024. године

Привремени орган града Краљева, на седници одржаној дана 28. децембра 2023. године, донеo је

ИЗМЕНУ

ПРОГРАМА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА 2023. ГОДИНУ

и

II ИЗМЕНУ

ПРОГРАМА ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА 2023. ГОДИНУ

 


Преузмите:

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


29.12.2023. године

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

УТВРЂУЈЕ

ЛИСТУ (ДРУГЕ ГРУПЕ) ДОМАЋИНСТАВА КОЈИМА СУ ОДАБРАНА СРЕДСТВА

 


Преузмите:

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


29.12.2023. године

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА-КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

 


Преузмите:

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


29.12.2023. године

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ“

 


Преузмите:

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


27.12.2023. године

Градска управа града Краљева 

Одељење за пореску администрацију, оглашава

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ПЕРИОД 01.07-31.12

и

Одељење за инспекцијске послове, оглашава

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ПЕРИОД 01.07-31.12

и

МИШЉЕЊЕ

Председника комисије за координацију инспекцијског надзора

 


Одељење за пореску администрацију

Одељење за инспекцијске послове

Мишљење комисије

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


27.12.2023. године

Градска управа града Краљева – Одељење за послове органа града,

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

“Сл.гласник”, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


25.12.2023. године

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, оглашава:

ЈАВНИ УВИД
у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПППН, АУТОПУТА Е-761, ДЕОПНИЦА ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА – ПРВА ФАЗА

и

ИЗВЕШТАЈ 

О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПППН, АУТОПУТА Е-761, ДЕОПНИЦА ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА – ПРВА ФАЗА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


19.12.2023. године

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева, оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА РЕЦИКЛАЖНОГ ЦЕНТРА
ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ОПАСНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА
НА КП БРОЈ 5297/161 КО КРАЉЕВО, У КРАЉЕВУ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


19.12.2023. године

Одељење за привреду и финансије, сачињава

ИЗВЕШТАЈ

о спроведеној јавној расправи о
Нацрту одлуке о буџету града Краљева за 2024. годину
у делу планирања инвестиција


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


15.12.2023. године

Одељење за инспекцијске послове – Грађевинска инспекција, сачињава

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА ЗА IV КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ

И

ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА ЗА IV КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


12.12.2023. године

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

УТВРЂУЈЕ

ЛИСТУ (ПРВЕ ГРУПЕ) ДОМАЋИНСТАВА КОЈИМА СУ ОДАБРАНА СРЕДСТВА

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


07.12.2023. године

Привремени орган града Краљева

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


30.11.2023. године

Привремени орган града Краљева, на седници одржаној дана 30.новембра 2023. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА  ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА – КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ
СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА
ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


30.11.2023. године

Привремени орган града Краљева, донео је

ОДЛУКУ

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


30.11.2023. године

Привремени орган града Краљева, донео је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


29.11.2023. године

Привремени орган града Краљева, расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

ЗА ДАВАЊE НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


27.11.2023. године

ИЗВЕШТАЈ

О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПАРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2024. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

и

ИЗВЕШТАЈ

О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


24.11.2023. године

Привремени орган града Краљева, донео је

ОДЛУКУ

о одобравању подстицајних средстава
за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 2023. годину


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17.11.2023. године

Привремени орган града Краљева, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за

Јавну расправу о Нацрту одлуке о допуни Одлуке
утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17.11.2023. године

Привремени орган града Краљева, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за

Јавну расправу о Нацрту одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


04.12.2023. године

Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова, формирала је

АЖУРИРАНУ ЛИСТУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

ЧИЈЕ ПРИЈАВЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОДРЕДБАМА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 16.11.2023. – 05.12.2023. године

Град Краљева, расписује и оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда пословних банака
за депоновање средстава по виђењу Консолидованог рачуна трезора
буџета града Краљева на домаћем финансијском тржишту новца у 2024. години.


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 10.11.2023. – 30.11.2023. године

Радна група за израду Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији града Краљева, образована Решењем Начелника Градске управе града Краљева,  је сачинила нацрт нове одлуке. Поводом тога,

ОБАВЕШТАВАЈУ

 СЕ СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА
ПРЕДЛОГЕ, ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У
УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ И ЗАНАТСКИМ ОБЈЕКТИМА МОГУ СЛАТИ ДО 30.11.2023. ГОДИНЕ НА
имејл адресу :
jovana.janjovic@kraljevo.rs

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 10.11.2023. године

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места
Оглас објављен у Вечерњим Новостима 10.11.2023. године


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


08.11.2023. године

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне делатности и саобраћај, објављује

ТАБЕЛУ

кровних такси ознака


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


01.11.2023. године

Привремени орган града Краљева, донео је

ОДЛУКУ

О престанку мандата одборницима Скупштине града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


10.11.2023. године

Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова, формирала је

АЖУРИРАНУ ЛИСТУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

ЧИЈЕ ПРИЈАВЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОДРЕДБАМА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


25.10.2023. године

Градско веће града Краљева, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће директних корисника (физичких лица) у спровођењу мера енергетске санације
пордичних кућа и станова на територији града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


25.10.2023. године

Градска управа Краљево

ИНТЕРНИ КОНКУРС

попуњавање извршилачких места


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


23.10.2023. године

ЈП “Топлана” Краљево

ОДЛУКА

Надзорног одбора ЈЕП “Топлана” Краљево број 1715. од 18.10.2023.год.
о ценама топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца по групама са образложењем;

ПРЕДЛОГ

цене топлотне енергије ЈЕП “Топлана” Краљево
за грејну сезону 2023/24 са прорачуном цене грејења по методологији


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


20.10.2023. године

Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова, формирала је

ЛИСТУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

ЧИЈЕ ПРИЈАВЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОДРЕДБАМА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17.10.2023. године

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма
на територији града Краљева за 2023. годину


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


06.10.2023. године

ЈАВНИ ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда
за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


05.10.2023. године

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места
Оглас објављен у Вечерњим Новостима 05.10.2023. године


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


29.09.2023. год

Градско веће града Краљева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на теритирији града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


20.09.2023. год

Градска управа града Краљева

ИНТЕРНИ КОНКУРС


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


11.09.2023. год

Скупштина града Краљева доноси

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ ОДБ.МАНДАТА ГОРИЦА ТЕРЗИЋ

и

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ ОДБ.МАНДАТА МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЂУСИЋ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


11.09.2023. год

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева доноси

ОДЛУКУ

Надзорног одбора ЈКП “Водовод” Краљево број 2273/4. од 31.08.2023. године
о промени цена комуналних услуга (воде, услуга канализације и пречишћавања отпадних вода)
и погонске спремности система по категоријама потрошача;


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


08.09.2023. год

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева подноси

ИЗВЕШТАЈ

 о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2023.годину за период јануар – јун 2023. године


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


08.09.2023. год

Одељење за инспекцијске послове – грађевинска инспекција

План и Програм уклањања објеката

за трећи квартал 2023. године


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


08.09.2023. год

ПРАВИЛНИК

о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова
у оквиру пројекта ”Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


28.08.2023. год

Одсек за привреду и финансије

Одлука Надзорног одбора ЈЕП “Топлана” Краљево број 1219. од 21.08.2023. године о утврђивању цене топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца по групама;

и

Предлог цене топлотне енергије ЈЕП “Топлана” Краљево за грејну сезону 2023/2024 са образложењем и регулаторним извештајем.


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


21.08.2023. год  – 04.09.2023. год

ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА

 по ОГЛАСУ о ликвидацији


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


18.08.2023.

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује

Ј А В Н И    О Г Л А С

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда
за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


15.08.2023.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је, „036 метали“ д.о.о, Краљево, Ул. Бошка Тошковића 64, поднело захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада (метали, папир и картон, пластика, текстил, електрични и електронски отпад).


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


11.08.2023. -11.09.2023. године

ЈАВНИ ОГЛАС

за давањe на привремено коришћење јавне површине за постављање киоска на територији града

Краљева у поновљеном поступку


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


10.08.2023. -25.08.2023. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

БЕСПЛАТНЕ ОБУКЕ ЗА МЛАДЕ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ КРАЉЕВО


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


09.08.2023. -31.10.2023. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


09.08.2023. -31.10.2023. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


04.08.2023. -21.08.2023. године

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГРАДУ КРАЉЕВО


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


04.08.2023. -21.08.2023. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА

ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ НА СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА КОЈИ
СУ ОШТЕЋЕНИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ ОЛУЈНИ ВЕТАР, ГРАД И КИША У ЈУЛУ
МЕСЕЦУ 2023. ГОДИНЕ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


02.08.2023. године

Комисија за награде и признања Скупштине града Краљева

П О З И В А

грађане, предузећа, установе, организације, месне заједнице, друштва, стручна и

друга удружења, да поднесу предлоге за доделу признања и награда града

Краљева за 2023. годину


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


21.07.2023.

РЕШЕЊА

о државној помоћи за објекте оштећене у елементарним непогодама из маја и јуна 2023. године.


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


12.07.2023.

РЕШЕЊА

о државној помоћи за објекте оштећене у елементарним непогодама из маја и јуна 2023. године.


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


03.07.2023.

Градоначелник града Краљева , донео је

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У ГРАДУ КРАЉЕВО

и расписује

ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ГРАДУ КРАЉЕВО


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


03.07.2023.

Градсa управа града Краљева, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места
Оглас објављен у Вечерњим Новостима 03.07.2023. године


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


29.06.2023.

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.36/09, 88/10 и 14/16) Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

ОБАВЕШТАВА

Јавност и заинтересоване органе и организације да је, „PR STEEL METAL SM“, Краљево, Живојина Лазића Солунца 9б, поднело захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада (метали, папир и картон, пластика, стакло, текстил, дрво, гуме, батерије и акумулатори, електрични и електронски отпад).


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


20.06.2023. – 07.07.2023. године

Комисија за процену штете и потреба
након елементарних и других непогода Градског већа града Краљева,

позива грађане
Краљева који су претрпели штету од елементарне непогоде – поплаве, на стамбеним
објектима који се редовно користи за задовољење основних животних потреба, током
маја и јуна месеца 2023. године, да исту пријаве у периоду од 22.06.2023. године до
07.07.2023. године.


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 19.06. 2023. године

Гградоначелник града Краљева, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области заштите

животне средине

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 16.06. 2023. од 10 часова

Град донео одлуку о проглашењу ванредне ситуације на целој територији

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 15.06. 2023. – 24.06.2023.

Решење за доделу једнократне новчане награде “Анђелко Савић” редовним ученицима средњих школа са територије града Краљева

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 14.06. 2023. – 22.06.2023.

И Н Т Е Р Н И  К О Н К У Р С

за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 12.06. 2023.

Ј А В Н И О Г Л А С

за прикупљање затворених понуда у поступку отуђења

грађевинског земљишта

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 12.06. 2023.

Нациoнална служба за запoшљавањe

о г л а ш а в а

Јавни конкурси – Краљево

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ

Преузето са линка НЗС: https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-konkursi–kraljevo/10373

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 07.06. 2023.

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне делатности и саобраћај

о г л а ш а в а

ТАБЕЛА ВАЖЕЋИХ ТАКСИ ДОЗВОЛА

на терирорији града Краљева

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 05.06. 2023.

Комисија за комасацију града Краљева за КО Самаила и КО Мрсаћ

о г л а ш а в а

ЈАВНИ ПОЗИВ СТРАНКАМА – УЧЕСНИЦИМА КОМАСАЦИЈЕ

ради изјашњења у поступку утврђивања фактичког стања КО Мрсаћ и КО Самаила

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 02.06. 2023.

Спортски савез Краљева, расписује

о г л а ш а в а

ЈАВНИ ПОЗИВ

за финансирање
редовних програма спортских клубова и организација за 2024.годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


 01.06. 2023.

РЕШЕЊЕ

Тамара Љубисављевић

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


26.05.2023.

Градско веће града Краљева, објављује Јавни позив за

ЈАВНУ РАСПРАВУ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ У ДЕЛУ ПЛАНИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


26.05.2023.

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује

Ј А В Н И  О Г Л А С

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


24.05.2023.

!!! ВАЖНО !!!

Комисија за доделу стипендија студентима града Краљева, донела је

ОДЛУКУ

Утврђује се и додељује педесет  (50) стипендија студентима града Краљева

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


24.05.2023.

Kомисија за оцену и одабир пројеката у поступку доделе средстава за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне средине у 2023.години утврђује и објављује,

Предлог листе
вредновања и рангирања пријављених пројеката удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне средине

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


19.05.2023. до 29.05.2023.

Комисија за доделу стипендија студентима града Краљева, донела је

ОДЛУКУ

Утврђује се и додељује педесет (50) стипендија студентима града Краљева

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


19.05.2023. до 05.06.2023.

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева, расписује

КОНКУРС

за доделу једнократне новчане награде “Анђелко Савић”
редовним ученицима средњих школа са територије града Краљева

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17.05.2023.

Комесаријат за избеглице и миграције, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији Града,
за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање,
намењене за побољшање њихових услова становања

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


09.05.2023.

Градско веће града Краљева, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА 2023. годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


04.05.2023.

Градско веће града Краљева, донело је

РЕШЕЊЕ

о расподели средстава из буџета града Краљева за пројекте којима се остварује јавни интерес
у области јавног информисања за 2023. годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


04.05.2023.

Комисија за утвршђивање приоритета по Јавном позиву, утврдила је

КОНАЧНУ ЛИСТУ

За  суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења
својства зграда на територији Краљева за 2023. годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


13.04.2023.

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРВЕНСТВА

За  доделу стана у непрофитни закуп

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


13.04.2023.

Одељење за инспекцијске послове – Одсек за заштиту животне средине расписује

К О Н К У Р С

За  суфинансирање пројеката организација цивилног друштва
из области заштите животне средине за 2023. годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


13.04.2023.

ЈАВНИ ОГЛАС

за давање на привремено коришћење јавне површине за постављање покретних тезги
(Домаћа радиност, расхладни уређаји за индустријски пакован сладолед, зрнаста роба, књиге (новине, часописи и др.))

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


13.04.2023.

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ

 за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својства зграда
на територији града Краљева за 2023. годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


10.04.2023.

Председник Скупштине града Краљева, доноси:

ОДЛУКУ

 Набавка услуге директног телевизијског и интернет преноса
седница Скупштине града Краљева за 2023. годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


07.04.2023. – 21.04.2023.

КОНКУРС

за доделу стипендија студентима града Краљева
за школску 2022/2023 годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


30.03.2023.

Одељење  за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

ТАБЕЛА -Киосци

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


30.03.2023.

Одељење за пореску администрацију

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Одељење за инспекцијске послове

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


28.03.2023.

Градско веће града Краљева, расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

за давањe на  привремено коришћење јавне површине за постављање киоска на територији града Краљева

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


27.03.2023.

Комисија за комасацију града Краљева за КО Самаила и КО Мрсаћ, упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ СТРАНКАМА – УЧЕСНИЦИМА КОМАСАЦИЈЕ

ради изјашњења у поступку утврђивања фактичког стања за комасацију у КО Самаила и КО Мрсаћ

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


27.03.2023.

Градско веће града Краљева, донело је

ОДЛУКУ

о избору пројеката за финансирање или сфинансиранње пројеката традиционалних цркава и верских заједница за изградњу,
одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


23.03.2023.

Уредба

о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу,
учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета

Одлука

о износу новчаних средстава за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2023. години

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


23.03.2023.

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места
Оглас објављен у Вечерњим Новостима 23.03.2023. године

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


21.03.2023.

Градско веће града Краљева, донело је

ОДЛУКА

о суфинансирању пројеката удружења грађана за 2023. годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


15. 03. 2023. – 23.03.2023.

ЛИСТА

вредновања и рангирања пријављених пројеката по конкурсу за

финансирање и суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


13. 03. 2023. године

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места
Оглас објављен у Вечерњим Новостима 13.03.2023. године

Преузмите:


  • Јвни конкурс
  • Изјава 1
  • Изјава 2
  • НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


28. 02– 01. 11 2023. године

Служба за управљање пројектима и локално-економски развој прослеђује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство за бригу о селу је расписало Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске
куће са окућницом
 на територији Републике Србије за 2023. годину.

Преузмите:


За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


28.02.2023.

КОНАЧНА ЛИСТА ГРАЂАНА

ЧИЈИ ЗАХТЕВИ ЗАДОВОЉАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА НА СВОЈИМ СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


24.02.2023.

Комисија за отварање и оцењивање пројеката приспелих по Конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана, доноси:

ПРЕДЛОГ ОЦЕНЕ ПРИСПЕЛИХ ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


24.02.2023.

   Председник Скупштине града Краљева, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда за поверавање директног телевизијског и интернет преноса
седница Скупштине града Краљева за 2023.годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17.02.2023.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева, оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17.02.2023.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева, оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ДИЈАГНОСТИЧКОГ ЦЕНТРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „СТУДЕНИЦА“ КРАЉЕВО

НА КП БРОЈ 1343/1, 1485/1, 1505/4, 3446/2 И 3446/3 СВЕ КО КРАЉЕВО,

У УЛИЦИ ЈУГ БОГДАНОВОЈ У КРАЉЕВУ

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


03.02.2023.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева, оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСНЕ КОНТЕЈНЕРСКЕ КОТЛАРНИЦЕ

– „ЗЕЛЕНА ГОРА“ ЈЕП „ТОПЛАНА“- НА КП БРОЈ 1 И 1472/5 КО КРАЉЕВО, У УЛИЦИ ЗЕЛЕНА ГОРА У КРАЉЕВУ

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


03.02.2023.

Градско веће града Краљева, на Сто осамнаестој (ванредној) седници одржаној дана 27. јануара 2023. године, донело је

ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА 2023. ГОДИНУ
Програм одржавања и чишћења зелених површина за 2023. годину
Програм обнављања и формирања нових зелених површина за 2023
Програм зимског одржавања јавних површина за 2023. годину
Програм декорисања и уређивања града за 2023. годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


03.02.2023.

Одељење за друштвене делатности – Одсек послова борачко-инвалидске заштите

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за друштвене делатности – Одсек послова борачко-инвалидске заштите
позива лица којима је правноснажним решењем овог органа признат статус борца да преузму своју борачку легитимацију.

Право на легитимацију има:

  • борац;
  • ратни војни инвалид;
  • корисник права борачко-инвалидске заштите (мирнодопски војни инвалид; цивилни инвалид рата; родитељ, супружник и дете палог борца, војника умрлог или погинулог у Војсци, цивилне жртве рата, умрлог војног инвалида и умрлог цивилног инвалида рата).

Легитимација се може преузети у канцеларији 312 (III спрат) Градске управе у Краљеву,
сваког радног дана од 8,00 до 14,00 сати.

Потребне информације могу се добити на телефон: 306-089.

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


03.02.2023.

ЈАВНИ  ПОЗИВ

 за давање стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


02.02.2023.

Ј А В Н И  О Г Л А С

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Оглас је објављен у “Ибарским новостима” дана 27.01.2023. године.

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


30.01.2023.

Градоначелник Града Краљева  доноси,

ОДЛУКУ

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc  .odt  .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


23.01.2023.

РЕВИДИРАНА ЛИСТА

Крајњи корисници који су изабрани у складу са условима из Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији града Краљева за 2022. годину

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc  .odt  .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


23.01.2023.

КОНАЧНА ЛИСТА

КРАЈЊИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc  .odt  .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


20.01.2023.

Градоначелник Града Краљева  доноси,

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc  .odt  .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

19.01.2023.

Скупштина Града Краљева  доноси,

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “Чистоћа” Краљево

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc  .odt  .xls, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.Водна књига града Краљева


Преузмите:

ЈБС


Print Friendly, PDF & Email