Огласна табла

06.04.2021. – 13.04.2021.

Градска управа града Краљева

Одељење за инспекцијске послове – Одсек за заштиту животне средине

РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ  НЕОПАСНОГ ОТПАДА

05.04.2021 – 05.05.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

31.03.2021.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ГРАДА КРАЉЕВА

Одлука о додели стипендија студентима града Краљева за школску 2020/21 годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО|
Служба буџетске инспекције

► Годишњи извештај о раду Буџетске инспекције за 2020. годину

                                                                                                                                                                                                                                                                                  12.03.2021.

Градско веће града Краљева

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  12.03.2021.

Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева доноси

.

 09.03.2021 

Комисија за отварање и оцењивање пројеката приспелих по јавном позиву за суфинансирање пројеката удружења грађана

Предлог оцене приспелих пројеката приспелих по Јавном позиву за суфинансирање пројеката удружења грађана за 2021. годину

.

 08.03.2021 – 06.04.2021.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева

ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МАТАРУШКА БАЊА

.

                                                                                                                                                                                                                             24.02.2021.

Одељење за друштвене делатности  Градске управе града Краљева

Обавештење о почетку примене и условима за остваривање права на накнаду дела трошкова боравка деце
у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева

.

11.01.2021.

Скупштина града Краљева

Одлука о изменама и допунама
Одлуке о одређивању назива тргова и улица на територији града Краљева

.

11.01.2021.

ГРАД КРАЉЕВО  

Обавештење о полагању испита за такси возаче

.

17.12.2020.

Одељење за инспекцијске послове Градска управа

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

.

14.12.2020.

 Градско веће града Краљева

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ У ДЕЛУ ПЛАНИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА

.

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  

Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила

2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 

2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.

  2017
  2016

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицу одређеном за Заштиту података о личности у Градској управи града Краљева

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицима овлашћеним за вођење управног поступка

Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево

План                 Одлука

Удружења грађана

 Месечни извештај                   ♦ Коначни извештај