Огласна табла

                 07.11.2019.

 Градско веће града Краљева

Решење и Закључак о просечним ценама непокретности за 2020. годину

                 04.11.2019 – 18.11.2019.

 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

оглашава ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА
Е – 761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА, НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА: КРУШЕВАЦ И КРАЉЕВО И ОПШТИНЕ: ВРЊАЧКА БАЊА И ТРСТЕНИК

              ♦ Нацрт за поновљени Јавни увид  

Предмет измене за поновљени Јавни увид :          ♦ Крушевац         ♦ Краљево         ♦ Врњачка Бања          ♦ Трстеник       

                 29.10.2019 – 30.11.2019.

Градско веће града Краљева

Одлука о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма

08.10.2019 – 16.10.2019.

КОМИСИЈА ЗА  ДОДЕЛУ  НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Одлука о додели једнократне новчане помоћи

07.10.2019 – 21.10.2019.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“

           ♦ Рани Јавни увид             ♦ Извод из ГУПа           ♦ Дигитално катастарска подлога              ♦ Постојећа намена

           ♦  Предвидјено грађ. подручје..             ♦  Убанистичка регулација                       ♦ Елаборат за увид

23.09.2019 – 08.10.2019.

КОНКУРС

за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма
на територији града Краљева за 2019. годину

         ♦  Конкурс                    Образац буџета                    ♦ Образац пословног плана                          ♦ Образац захтева

13.09.2019 – 04.10.2019.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у граду Краљево –  II круг

                                                                          ♦ Одлука                           ♦ Преглед                      ♦ Закључак                   ♦ Формулар

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Савет за безбедност саобраћаја града Краљева почиње са обуком и доделом безбедносних дечјих ауто-седишта у четвртак, 12. септембра 2019. године, у Свечаној сали Градске управе града Краљева (Трг Јована Сарића 1, средњи улаз) , у периоду од 18.00 до 19.00 часова.

Обука и преузимање седишта ће се обављати сваког наредног четвртка у периоду од 18.00 до 19.00 часова, у Свечаној сали Градске управе града Краљева (Трг Јована Сарића 1, средњи улаз), све до утрошка набављене количине ауто-седишта.

Документација потребна за преузимање ауто-седишта:

  1. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете,
  2. Очитана лична карта или фотокопија личне карте једног од родитеља,
  3. Фотокпија важећег доказ о уредно пријављеном боравишту на територији града Краљева.

Позивамо све родитеље чија су деца рођена од 1. јануара 2019. године да  преузму дечја ауто-седишта.

Услов за добијање ауто-седишта је обавезно присуство једног од родитеља обуци.

За више информација контакт телефон : 036/306-204.

04.09.2019 – 15.10.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА СА КОСОВА* ЗА ОПРЕМУ И ОБУКЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСЛА

  • Немачка организација ASB је отворила Jавни позив намењен интерно расељеним лицима која су заинтересована за повратак на Kосово* а која могу да конкуришу за опрему, машине и алате за покретње посла у вредности од 2,500 евра као и за обуку за покретање посла.
  • Јавни позив се објављује у следећим општинама/градовима: Kрушевац, Kрагујевац, Kраљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка бања, Врање и Бујановац.
  • Рок за подношење пријава је 15. октобар 2019  у 16.00 часова.
  • Информације о Јавном позиву можете наћи на следећим веб сајтовима:

Немачка организација ASB 

Центар за равномерни регионални развој – CenTriR

26.08.2019 – 18.10.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ

МЕЂУНАРОДНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

рушење 7 оштећених стамбених зграда и за изградњу зграде од 86 станова у склопу реализације Пројекта стамбене обнове од последица земљотреса Фаза 2, Краљево, Србија

23.08.2019 – 02.09.2019.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:

I Гаражни простор

09.08.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДСКОГ СТАДИОНА

                                                        ♦  Јавни позив                                             ♦ Изјава                                                ♦ Урбанистички пројекат

                                                             ♦ Пројекат 1                           ♦ Пројекат 2                         ♦ Пројекат 3                         ♦ Пројекат 4

02.08.2019 – 16.08.2019.

Рани јавни увид

плана детаљне регулације другог градског саобраћајног прстена на деоници од петље “Магнохром“ преко Кулагића Аде до Ибарске магистрале

                                                                                                                         ♦ Текст                     ♦ План

26.07.2019 – 15.08.2019.

Град Краљево

Стамбена комисија за расподелу станова намењених за издавање у непрофитни закуп

Предлог листе реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп

15.07.2019 – 15.08.2019.

Спортски савез Краљева

Ј А В Н И  П О З И В

За финансирање редовних програма спортских клубова и организација за 2020. годину

31.12. 2019.

Комисија за доделу новчане помоћи породици са више деце са територије града Краљева објављу

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

 

                                                                                                                                               22.04.2019 -15.11.2019.

                                                                                                                       Градска управа града Краљева

Одељење за привреду и финансије

►  Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину на територији града Краљева

Захтев за коришћење средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) уматичених крава и јуница

Захтев за коришћење средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и вишегодишњих засада

Одлука

којом се неизграђено грађевинско земљиште на територији града Краљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно другог садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину, разврстава у пољопривредно односно шумско земљиште

 СКУПШТИНСКА ОДЛУКА

о одређивању назива тргова и улица на територији града Краљева

П р а в и л н и к
о условима и начину коришћења сала у јавној својини града Краљева

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева

           

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  
Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила
2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 
2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.
  2017
  2016
Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево
ПЛАН                             ОДЛУКА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
♦ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
ОБРАЗАЦ