Огласна табла

                                                                                                                15.01.2021 – 02.02.2021.

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево

Ј А В Н И О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

.

11.01.2021.

Скупштина града Краљева

Одлука о изменама и допунама
Одлуке о одређивању назива тргова и улица на територији града Краљева

.

11.01.2021.

ГРАД КРАЉЕВО  

Обавештење о полагању испита за такси возаче

.

28.12.2020 -11.01.2021.

ГРАД КРАЉЕВО  

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 

За избор регистрованих пољопривредних газдинстава, предузетника и малих предузећа из сектора пољопривреде  и туризма за спровођење радне праксе у области одрживе пољопривреде, туризма и кратких вредносних ланаца

.

24.12.2020 – 24.12.2021.

 Oдељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

Градска управа града Краљева

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ПРОПИСА И ПОЗНАВАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА 

.

21.12.2020 – 05.01.2021.

Градска управа града Краљева

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
♦ ИЗЈАВА 1                                ♦ ИЗЈАВА 2

.

17.12.2020.

Одељење за инспекцијске послове Градска управа

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

.

16.12.2020.

 Градско веће града Краљева, на четрнаестој (редовној) седници, одржаној 14. децембра 2020. године, донело је:

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

.

14.12.2020.

 Градско веће града Краљева

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ O БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ У ДЕЛУ ПЛАНИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА

.

09.12.2020 – 16.12.2020.

 Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Градске управе града Краљева

Јавни позив за презентацију
урбанистичког пројекта за проширење гробља и изградњу капеле на КП 891/1, 891/2, 892, 889/1, 889/2, 889/4, 889/14
и делу КП 884 све КО Рибница

.

08.12.2020 – 15.12.2020.

 Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Градске управе града Краљева

Јавни позив
за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу трафостанице 35/10 КВ на делу катастарске парцеле 336/1 КО Грдица

.

04.12.2020. 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Градска управа града Краљева објављује захтев вршиоца комуналне делатности „Аутопревоз“ д.о.о. Чачак, поднет 25.11.2020. године, за повећање цена услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Краљева, са образложењем.

Захтев за повећање цена услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Краљева  поднет је ради добијања сагласности Скупштине града Краљева.

Захтев са образложењем можете пронаћи на  линку.

.

04.12.2020. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

.

03.12.2020. – 18.12. 2020.

Комисија за избор корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде и туризма

Коначна одлука о избору корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде у другој фази

.

25.11.2020-24.12.2020.

Град Краљево расписује Јавни позив за прикупљање понуда пословних банака за депоновање средстава по виђењу Консолидованог рачуна трезора буџета града Краљева на домаћем финансијском тржишту новца у 2021. години.

.

23.11.2020.

Комисија за спровођење референдума

РЕШЕЊЕ

О одлагању свих радњи у спровођењу референдума
расписаног за 29.новембар 2020. године

.

20.11.2020. – 30.11.2020.

Јавно предузеће „Градско стамбено” Краљево

ЈАВНИ ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

.

18.11.2020.

Градска управа града Краљева – Одсек за заштиту животне средине

О Б А В Е Ш Т E Њ Е

.

17.11.2020. – 01.12.2020.

Градска управа града Краљева – Одељење за инспекцијске послове и Одељење комуналне милиције

С А О П Ш Т E Њ Е

.

16.11.2020 – 01.12.2020.

Градска управа града Краљева

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
ИЗЈАВА 1                                  ♦ ИЗЈАВА 2

.

13.11.2020 – 21.11.2020.

Комисија за избор корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде и туризма

ОДЛУКА
о избору корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде у другој фази

.

13.11.2020 – 20.11.2020.

Град Краљево упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Организацијама цивилног друштва са територије града Краљева за предлагање кандидата за чланове тематских радних група  за израду Плана развоја града Краљева за период 2021 – 2030. године       

ПОЗИВ     
ПРИЈАВА     

     

.

10.11.2020 – 30.11.2020.
Градска управа града Краљева

Одељење за друштвене делатности – Одсек дечије заштите

Позив за странку

СТРАНКА  Слободанка Пауновић
БРОЈ ПОЗИВА  183-217/2007
ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА 16.10.2020.

.

05.11.2020 – 14.11.2020.

Комисија за одабир корисника у оквиру пројекта „Унапређење положаја Рома и Ромкиња на тржишту рада у граду Краљеву“

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПРВЕНСТВА КОРИСНИКА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ

.

.

16.10.2020

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева,доноси

ДЕЛИМИЧНО РЕШЕЊЕ

О аутобуским стајалиштима од града Краљева до насељеног места Бојанићи

.

15.10.2020 – 30.10.2020.

Градско веће града Краљева

КОНКУРС

За доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 2020. годину

.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

.

21.09.2020 – 02.11.2020.

Јавни позив
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 2 (две) сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

.

Кабинет председнице Владе Републике Србије

 Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде са циљем да детаљније информације о подстицајима и облицима подршке буду доступне на једном месту, првенствено компанијама које улажу у истраживање и развој, па и остатку привреде.

Links:

                                                                                                                                                                                                                                                                  31.03.2020.

Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева доноси

Годишњи план инспекцијског надзора

Одељења за инспекцијске послове

Градске управе Краљево за 2020. годину

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  

Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила

2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 

2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.

  2017
  2016

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицу одређеном за Заштиту података о личности у Градској управи града Краљева

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицима овлашћеним за вођење управног поступка

Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево

План                 Одлука

Удружења грађана

 Месечни извештај                   ♦ Коначни извештај