Архива – огласна табла

05.02.2020. – 20.02.2020.

СТАМБЕНА КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ СТАНОВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ДАВАЊЕ У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНОВА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

                                                                                                                                                                                                   05.02.2020 -20.02.2020.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева

 ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД  НАЦРТА ПГР „ГОЧ“

 1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА                                                                                                   6. ПЛАНИРАНА НАМЕНА СА ГРАНИЦОМ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
 2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА                                                                                            7. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА
 3. КАРТА ВЛАСНИШТВА НА ЗЕМЉИШТУ                                                             8. ПЛАН САОБРАЋАЈА
 4. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ                         9. СИНХРОН ПЛАН
 5. ПОДЕЛА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ                                                                             10. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГОЧ“ – НАЦРТ 

                                                                                                                                                                                                  13.02.2020 – 21.02.2020.
Градска управа града Краљева

Одељење за друштвене делатности – Одсек дечије заштите

 Позив за странку

СТРАНКА  Александра Станишић
БРОЈ ПОЗИВА  183-286/2019
ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА 30.01.2020.

                                                                                                                                                                             03.02.2020 -18.02.20.
Градска управа града Краљева

 Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за архивске послове

Обавештење

Обавештавају се грађани града Краљева да од 30.01.2020 године, таксе за сва документа која се издају у Матичној служби и све обавезе које се измирују у Одељењу  за пореску администрацију, могу платити преко POS terminala који су постављени на шалтерима Градске управе града Краљева.

29.01.2020 – 18.02.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

o Јавнoj  расправи и презентацији студије о процени утицаја на животну средину пројекта
„Државни пут А5 (Аутопут е-761): Појате-Прељина, деоница: Адрани-Мрчајевци“

29.01.2020.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

    Одсек за заштиту животне средине и инспекције за заштиту животе средине

САОПШТЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА

14.01.2020 – 07.02.2020.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде, туризма и кратких вредносних ланаца

14.01.2020 – 07.02.2020.

На основу члана 10. Правилника о раду Комисије за одабир корисника пројекта “Одрживи повратак – подршка и оснаживање“,
финансираног од стране Европске уније посредством Делегације Европске уније у Републици Србији, уговора између Данског
савета за избеглице и Делегације Европске уније у Републици Србији,
Комисија за одабир корисника за доделу бесповратнихсредстава у виду опреме и програма обука

објављује:

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ВИДУ ОПРЕМЕ И УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМИМА ОБУКА

20.01.2020 – 01.02.2020.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности

У складу са чланом 14.Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама («Сл.лист града Краљева,бр.17/09 ,7/11, 22/19), Градска управа града Краљева обавештава сва заинтересована правна лица и предузетнике који обављају угоститељску, посластичарску или пекарску делатност у улицама које су забрањене за пролаз возила (Улица Омладинска,Милоша Великог, Топлице Милана, Трг Српских Ратника) на територији града Краљева, да се захтеви за формирање летње баште подносе у периоду од 20. 01.-01.02.2020.г.
Захтев се подноси Одељењу за урбанизам,грађевинарство и стамбено комуналне делатности, а предају се на писарници Градске управе града Краљева –ШАЛТЕР 1.
Све додатне информације се могу добити у канцеларији бр.6 овог Одељења, или на телефон 306-209.

                                                                                                               15.01.2020 – 30.01.2020.

Град Краљево

Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

13.01.2020 – 12.02.2020.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева 

ЈАВНИ УВИД:

НАЦРТА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПГР „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“

08.01.2020 – 24.01.2020.

Скупштина  града Краљева

Јавни позив за прикупљање понуда за поверавање директног телевизијског и интернет преноса
седница Скупштине града Краљева за 2020.годину

08.01.2020 – 24.01.2020.

Градско веће града Краљева

Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији града Краљева у 2020. години


20.12.2019.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

    Одсек за заштиту животне средине и инспекције за заштиту животе средине

САОПШТЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА


16.12.2019.

♦  ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020. 

♦  ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА


ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2020.ГОДИНУ У ДЕЛУ ПЛАНИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА

♦ Позив за Јавну расправу                                                                                ♦  Нацрт Одлуке о буџету града Краљева за 2020. годину

♦ Образложење  Нацрта Одлуке о буџету града Краљева                       ♦  Образац   за Јавну расправу   


                                                                                                                                                                                                  06.12.2019 -06.01.2020.
ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  КРАЉЕВА  ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ 5 (ПЕТ) СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ односно одговарајуће непокретности намењене становању  И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању


Град Краљево расписује Јавни позив за прикупљање понуда пословних банака за депоновање средстава по виђењу Консолидованог рачуна трезора буџета града Краљева на домаћем финансијском тржишту новца у 2020. години.

♦  Јавни позив                          ♦   Понуда за пласман средстава по виђењу у 2020. години   


                 06.12.2019 – 20.12.2019.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПГР „УШЋЕ“

♦  Текст                                            ♦  ПГР Ушће


           06.12.2019 – 16.12.2019.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:

                                                                            I Пословни простор: Локал у Улици Томислава Андрића Џигија бр.25


29.11.2019 – 15.12.2019

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама
и накнадама за услуге које врши Градска управа града Краљева


22.11.2019. – 29.11.2019.

Јавна расправа о Нацрту одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама и накнадама
за услуге које врши Градска управа града Краљева

♦ ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ                                   ♦ ОБРАЗАЦ ЗА ПРИМЕДБЕ, ПРЕДЛОГЕ И СУГЕСТИЈЕ

Напомена: Јавна седница одржаће се у сали 2. Градске управе града Краљева, 29. 11.2019 године у 12.оо часова


22.11.2019. – 06.12.2019.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 1. ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДАЛЕКОВОДА 110 KV БР. 115/1 ТС „КРАЉЕВО 1“ – ТС „ЧАЧАК 3“ (ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВО)
 2. ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МАТАРУШКА БАЊА

23.12.2019.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛОСТИ

КОМИСИЈА ЗА  ДОДЕЛУ  НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ОДЛУКА


                                                                                                                                                                                                                13.11.2019 -22.11.2019

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Одсек за поверене послове

Позив за странку

СТРАНКА Жељко Ђуровић
БРОЈ ПОЗИВА  133-2/658/2019
ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА     13.11.2019 -22.11.2019


13.11.2019. – 29.11.2019.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у граду Краљево –  III круг

♦ Оглас                           ♦ Преглед  груписаних јавних надметања                     ♦ Закључак о цени                   ♦ Формулар за пријављивање


                 07.11.2019.

Градско веће града Краљева

Решење и Закључак о просечним ценама непокретности за 2020. годину


                 29.10.2019 – 30.11.2019.

Градско веће града Краљева

Одлука о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма


31.12. 2019.

Комисија за доделу новчане помоћи породици са више деце са територије града Краљева објављу

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ


Одлука

којом се неизграђено грађевинско земљиште на територији града Краљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно другог садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину, разврстава у пољопривредно односно шумско земљиште


                 04.11.2019 – 18.11.2019.

 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

оглашава ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА
Е – 761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА, НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА: КРУШЕВАЦ И КРАЉЕВО И ОПШТИНЕ: ВРЊАЧКА БАЊА И ТРСТЕНИК

              ♦ Нацрт за поновљени Јавни увид  

Предмет измене за поновљени Јавни увид :          ♦ Крушевац         ♦ Краљево         ♦ Врњачка Бања          ♦ Трстеник       

08.10.2019 – 16.10.2019.
КОМИСИЈА ЗА  ДОДЕЛУ  НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Одлука о додели једнократне новчане помоћи

07.10.2019 – 21.10.2019.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“

♦ Рани Јавни увид             ♦ Извод из ГУПа           ♦ Дигитално катастарска подлога              ♦ Постојећа намена

  Предвидјено грађ. подручје..             ♦  Убанистичка регулација                       ♦ Елаборат за увид


23.09.2019 – 08.10.2019.

КОНКУРС

за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма
на територији града Краљева за 2019. годину

♦  Конкурс                    ♦ Образац буџета                    ♦ Образац пословног плана                          ♦ Образац захтева


13.09.2019 – 04.10.2019.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у граду Краљево –  II круг

 Оглас                           ♦ Преглед                      ♦ Закључак                   ♦ Формулар


САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Савет за безбедност саобраћаја града Краљева почиње са обуком и доделом безбедносних дечјих ауто-седишта у четвртак, 12. септембра 2019. године, у Свечаној сали Градске управе града Краљева (Трг Јована Сарића 1, средњи улаз) , у периоду од 18.00 до 19.00 часова.

Обука и преузимање седишта ће се обављати сваког наредног четвртка у периоду од 18.00 до 19.00 часова, у Свечаној сали Градске управе града Краљева (Трг Јована Сарића 1, средњи улаз), све до утрошка набављене количине ауто-седишта.

Документација потребна за преузимање ауто-седишта:

 1. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете,
 2. Очитана лична карта или фотокопија личне карте једног од родитеља,
 3. Фотокпија важећег доказ о уредно пријављеном боравишту на територији града Краљева.

Позивамо све родитеље чија су деца рођена од 1. јануара 2019. године да  преузму дечја ауто-седишта.

Услов за добијање ауто-седишта је обавезно присуство једног од родитеља обуци.

За више информација контакт телефон : 036/306-204.


04.09.2019 – 15.10.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА СА КОСОВА* ЗА ОПРЕМУ И ОБУКЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСЛА

 • Немачка организација ASB је отворила Jавни позив намењен интерно расељеним лицима која су заинтересована за повратак на Kосово* а која могу да конкуришу за опрему, машине и алате за покретње посла у вредности од 2,500 евра као и за обуку за покретање посла.
 • Јавни позив се објављује у следећим општинама/градовима: Kрушевац, Kрагујевац, Kраљево, Чачак, Рашка, Аранђеловац, Трстеник, Врњачка бања, Врање и Бујановац.
 • Рок за подношење пријава је 15. октобар 2019  у 16.00 часова.
 • Информације о Јавном позиву можете наћи на следећим веб сајтовима:

Немачка организација ASB 

Центар за равномерни регионални развој – CenTriR


26.08.2019 – 18.10.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ

МЕЂУНАРОДНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

рушење 7 оштећених стамбених зграда и за изградњу зграде од 86 станова у склопу реализације Пројекта стамбене обнове од последица земљотреса Фаза 2, Краљево, Србија


23.08.2019 – 02.09.2019.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:

I Гаражни простор


09.08.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДСКОГ СТАДИОНА

♦  Јавни позив                                             ♦ Изјава                                                ♦ Урбанистички пројекат

♦ Пројекат 1                           ♦ Пројекат 2                         ♦ Пројекат 3                         ♦ Пројекат 4

02.08.2019 – 16.08.2019.

Рани јавни увид

плана детаљне регулације другог градског саобраћајног прстена на деоници од петље “Магнохром“ преко Кулагића Аде до Ибарске магистрале

♦ Текст                     ♦ План

26.07.2019 – 15.08.2019.

Град Краљево

Стамбена комисија за расподелу станова намењених за издавање у непрофитни закуп

Предлог листе реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп

15.07.2019 – 15.08.2019.
Спортски савез Краљева
Ј А В Н И  П О З И В
За финансирање редовних програма спортских клубова и организација за 2020. годину


24.07.2019 – 02.08.2019.

Комисија за оцену и одабир пројеката намењених удружењима грађана и организацијама
цивилног друштва у области заштите животне средине у 2019.години

Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката удружења и других организација
цивилног друштва у области заштите животне средине

22.07.2019. – 06.08.2019.

Градска управа града Краљева и Национална служба за запошљавање – Филијала Краљево

ЈАВНИ ПОЗИВ

За реализацију програма стручна пракса у 2019. години

16.07.2019 – 01.08.2019.

Јавни оглас

за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини у граду Краљеву

15.07.2019 – 15.08.2019.

Спортски савез Краљева

Ј А В Н И  П О З И В

За финансирање редовних програма спортских клубова и организација за 2020. годину

11.07.2019 – 26.07.2019.

Градска управа града Краљева

Закључак по Жалби Драгана Ружића из Краљева 

08.07.2019 – 22.07.2019.

Градска управа града Краљева

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

За попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Краљева

05.07.2019 – 15.07.2019.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следећих непокретности:

I Гаражни простор

КОНКУРС

о расподели средстава из буџета града Краљева за пројекте којима се остварује
јавни интерес у области јавног информисања за 2019. 
годину

 

Градска управа града Краљева

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ГРАДА КРАЉЕВА

О  Д  Л  У  К  А

 

                                                                                                                                                                                                                                                   18.06.2019 – 03.07.2019.
Градско веће града Краљева

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава у циљу економског оснаживања жена са руралних подручја града Краљева  у оквиру пројекта Спровођење  мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години

                                                                                                                                                                                                                                                   14.06.2019 – 01.07.2019.
Градска управа града Краљева
Одељење за инспекцијске послове
Одсек за заштиту животне средине  расписује

К О Н К У Р С

За  суфинансирање пројеката из области заштите животне средине за 2019. годину

                                                                                                                                                                                                                                                   14.06.2019 – 12.07.2019.
Градска управа града Краљева
Повереништво за избегла и расељена лица

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева доноси

Р Е Ш Е Њ Е

УТВРЂУЈЕ СЕ

укупан број од 62 једнократне новчане награде “Анђелко Савић“ редовним ученицима средњих школа за школску 2018/19. годину, пријављеним на Конкурс

 – 18.06.2019.

О Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Јавни позив за организације за подршку пословању

Циљ позива је унапређење одрживости и конкурентности предузећа, њихове способности за ширење на нова тржишта и увођење релевантних стандарда. Право учешћа имају регионалне развојне агенције, пословна удружења, пословни инкубатори, кластери, научни и технолошки паркови, привредне коморе и истраживачке и високошколске установе. Рок за подношење предлога пројеката је 10.јул а сам позив и пратећу документацију, као и линк за пријаве за учешће на инфо сесијама можете наћи овде.

31.05.2019 – 10.0.6.2019.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:
I Пословни простор – Локал Л-7, у Улици цара Лазара бр.72

31.12. 2019.

Комисија за доделу новчане помоћи породици са више деце са територије града Краљева објављу

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

 

20.05.2019.

Радно тело за израду нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Краљева

      Извештај о спроведеној јавној расправи

08.05.2019 – 20.06.2019.

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА СТРАНКУ ДРАЖОВИЋ ТАТИЈАНА

07.05.2019 – 07.07.2019.

Ј А В Н И  У В И Д

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА

03.05.2019 – 04.06.2019.

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА


13.05 -19.05.2019.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВА

 НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА КРАЉЕВА


26.04.2019 – 03.05.2019.

ПОЗИВ ЗА 

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


24.04.2019 – 03.05.2019

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ КРОЗ ДОДЕЛУ
ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ 2 (ДВЕ) СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И
ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ
ИЛИ АДАДПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНИХ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ


               22.04.2019 -22.05.2019.

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ „АНЂЕЛКО САВИЋ“


                                                                                                                                               22.04.2019 -22.05.2019.

                                                                                                                       Градска управа града Краљева

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ГРАДА КРАЉЕВА

                                                                                                                                  ОДЛУКА

                                                                               


                                                                                                                                                                              22.04.2019 -21.05.2019.

                                                                                                                                   Градска управа града Краљева

                        Одељење за привреду и финансије

                             П О З И В

Пословним банкама ради изјашњења о прихватању услова за кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава прописаних Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину на територији града Краљева, део II


                09.04.2019 -15.04.2019.

НАЦРТ РАНГ ЛИСТЕ

за суфинансирања пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на територији града Краљева за 2019.годину


09.04.2019 -03.05.2019.

Градско веће града Краљева

ЈАВНИ ПОЗИВ

за  учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији града Краљева у 2019. години

            ♦ Јавни позив          ♦  Пријава               ♦ Буџет пројекта                   ♦ Наративни изврештај                ♦ Ревидирани буџет


01.04.2019 -30.04.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

оглашава

ЈАВНИ УВИД


 •    ОГЛАС

 •  НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА

                ♦ РЕФ. КАРТА 1       ♦ РЕФ. КАРТА 2        ♦ РЕФ. КАРТА 3        ♦ РЕФ. КАРТА 4      ♦ ПППН СТУДЕНИЦА

                ♦ ДЕТ. КАРТА 1        ♦ ДЕТ. КАРТА 2        ♦ ДЕТ. КАРТА 3        ♦ ДЕТ. КАРТА 413.12.2018 – 24.12.2018

НАЦРТ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА КРАЉЕВА

                           2019 – 2020. ГОДИНЕ


11.12.2018 – 18.12.2018.

Стамбена стратегија града Краљева до 2020. године

           


Одељење за привреду и финансије
Образложење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2018. годину  
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2018. годину
Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. годину
Преглед капиталних пројеката
Образложење завршног рачуна за 2017. годину
Одлука о завршном рачуну  за 2017. годину

Годишњи план инспекцијског надзора
Одељења за инспекцијске послове
Градске управе Краљево за 2018. годину

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево
– Грађевинска инспекција –
♦ План уклањања објеката за I квартал 2018. год.
♦ План уклањања објеката за II квартал 2018. год.
♦ План уклањања објеката за III квартал 2018. год.
 Допуна план и програм. III квартал. 2018.године
♦ План уклањања објеката за IV квартал 2018. год. 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Одсек за поверене послове

Позив за странку

СТРАНКА Маравић Миљана 
БРОЈ ПОЗИВА  183-37/2019
ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА  28.03.2019 -08.04.2019.
Решење  15.04.2019.


25.03.2019 – 09.04.2019.

Градска управа града Краљева

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

 КОНКУРС                               ИЗЈАВА 1                               ИЗЈАВА 2


07.03.2019 – 06.04.2019.

Спортски савез Краљева

ЈАВНИ ПОЗИВ
за финансирање посебних програма
спортских клубова и организација за 2019.годину


4.03.2019 – 19.03.2019.

01.03.2019

Градско веће града Краљева

Одлука о суфинансирању програма рада удружења


01.03.2019 -06.03.2019

Градска управа града Краљева

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности

Заузеће јавне површине ради формирања летње баште


25.01.2019 -01.03.2019

Одељења за пореску администрацију Градске управе града Краљева

Обавештење

“Одељење за пореску администрацију Градске управе града Краљева позива пореске обвезнике који су власници неизграђеног грађевинскоог земљишта на територији града Краљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, да до 01.03.2019.године, за сврху утврђивања основнице пореза на имовину поднесу измењену пореску пријаву, како би се то земљиште разврстало у пољопривредно, односно у шумско земљиште.
Пријаве се подносе у канцеларијама 10 и 11 у Гардској управи града Краљева. Уз пријаве доставити доказ о коришћењу земљишта (регистрацију пољопривредног газдинства или изјаву два сведока).”


 18.02.2019 -02.03.2019.

Акционарско друштво Електромрежа Србије, Регионални центар одржавања Крушевац

ОБАВЕШТЕЊЕ о сечи растиња у заштитном појасу далековода

Обавештавамо власнике и кориснике непокретности на територији Градске управе Краљева, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110, 220 и 400 КВ, односно у близини и испод фазних  ПРОВОДНИКА:

ДВ 115/1 ТС КРАЉЕВО 1 – ТС ЧАЧАК 3 ДВ 109/2 ТС КРАЉЕВО 3 – ТС ВРЊАЧКА БАЊА
ДВ 109/1 ТС КРАЉЕВО 1 – ТС КРАЉЕВО 3 ДВ 161 ТС КРАЉЕВО 3 – ТС РАШКА
ДВ 214/2 ТС КРАЉЕВО 3 – ТС ПОЖЕГА ДВ 297/1 ТС КРАЉЕВО 3 – ТС ЧАЧАК 3
ДВ 214/1 ТС КРУШЕВАЦ 1 – ТС КРАЉЕВО 3 ДВ 1167Б/3 ЕВП КРАЉЕВО – ТС КРАЉЕВО 3
ДВ 1127  ТС КРАЉЕВО 1– ТС КРАЉЕВО 2 ДВ 1167А  ТС КРАЉЕВО 2– ТС КРАЉЕВО 3
ДВ 1167Б/2 ТС КРАЉЕВО 5 – ЕВП КРАЉЕВО ДВ 1167Б/1 ТС КРАЉЕВО 2 – ТС КРАЉЕВО 5

 12.02.2019 -28.02.2019.

О Д Л У К А о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини једне сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

♦ Обавештење


 08.02.2019 -28.02.2019.

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ГРАДА КРАЉЕВА

ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

                                                                                           ♦ Конкурс                     ♦ Образац захтева                        ♦ Изјава


                                                                                                                                 01.02.2019 – 07.02.2019.

ЈАВНА РАСПРАВАНА  НА РАДНУ ВЕРЗИЈУ НАЦРТА ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА КРАЉЕВА

                                                                                            ♦ Позив                       ♦ Предлог Одлуке                    ♦ Образац   


СЕРВИСНА ИНФОРМАЦИЈА

Град Краљево позива породице са троје и више деце које имају пребивалиште или боравиште на територији града Краљева да поднесу захтев за издавање ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ 2019 „Цена минус за 3+“ односно попуне Изјаву којом дају пристанак на обраду података о личности у сврху издавања картице…..

Изјава 1 
Изјава 2


25.01.2019 -01.02.2019

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење

пољопривредног земљишта у државној својини у граду Краљеву

УВИД У ГОДИШЊИ ПЛАН 2018. год.


15.01.2019 -30.01.2019

                                                                                                        Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В
                                                                         ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА


15.01.2019 -30.01.2019

                                                                                                        Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В
                                                                         ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА


Градска управа града Краљева

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за дечји додатак


                                                                                                                               18.01.2019.
Одлука

о укидању Ванредне ситуације на територији  града Краљева

                                                                                                     11.01.2019.
Одлука

о проглашењу Ванредне ситуације на територији  града Краљева 


Одлука

о набавци услуге директног телевизијског и интернет преноса седница Скупштине града Краљева за 2019. годину.


20.12.2018 – 22.02.2019

  Ј А В Н И   П О З И В

за прикупљање понуда за давање концесије – поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Краљева, у отвореном поступку


14.12.2018

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019.ГОДИНУ

18.12.2018 – 31.12.2018

Град Краљево расписује Јавни позив за прикупљање понуда пословних банака за депоновање средстава по виђењу Консолидованог рачуна трезора буџета града Краљева на домаћем финансијском тржишту новца у 2019. години.

———————

17.12.2018 – 31.3.2019

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2019. год.

14.12.2018 – 31.12.2018

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

14.12.2018

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019.ГОДИНУ

14.12.2018

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ П

ОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ КРАЉЕВО  ЗА  2019. ГОДИНУ

13.12.2018 – 24.12.2018

НАЦРТ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА КРАЉЕВА

                           2019 – 2020. ГОДИНЕ

11.12.2018 – 26.12.2018

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за поверавање директног телевизијског и интернет преноса седница Скупштине града Краљева за 2019.годину

11.12.2018 – 18.12.2018.

Стамбена стратегија града Краљева до 2020. године

                                                                                                  10.12.2018 – 31.12.2018.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева за 2018. годину

П р а в и л н и к
о условима и начину коришћења сала у јавној својини града Краљева

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева

                              Градско веће града Краљева

ОДЛУКА о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма у 2018. години

ОДЛУКАо додели подстицајних средстава у циљу економског оснаживања жена
са руралних подручја града Краљева

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила
2019
– Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 
2018
– Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

– Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.
2017
2016
Решење о образовању и именовању комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања на територији града Краљева у 2018. години
Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево
ПЛАНОДЛУКА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
♦ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

– УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
– ОБРАЗАЦ

03.11.2017 – 17.11.2017.
Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева
МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

1. ИЗМЕНЕ ПГР-а „РАТАРСКО ИМАЊЕ-ГРДИЦА“

2.  ПДР-а „ГРОБЉЕ У ГОТОВЦУ“

3.  ПГР-а „БЕРАНОВАЦ – КОВАНЛУК“

03.11.2017 – 13.11.2017.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:

1. Пословни простор                                2. Гаражни простор

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Одсек за послове дечје заштите

Позив за странку

СТРАНКА Божидар Стевановић 
БРОЈ ПОЗИВА  183-149/2017
ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА  08.09.2017 -25.09.2017.

17.07.2017 – 17.10.2017

 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Оперативни план од поплава за 2017. годину

06.05.2017 – 30.11.2017.
Обавештење пољопривредним газдинствима за подстицаје у пољопривреди

♦ Обавештење

♦ Захтев за осемењавање

♦ Захтев за регресирање

Правилник о начину и поступку акредитације представницима медија

ПРАВИЛНИК       ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ    АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА 

УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

– УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
– ОБРАЗАЦ

20.10.2017 – 27.10.2017.

Град Краљево у сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијалa Краљево

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2017. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРАЉЕВА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ИЗЈАВА 1
ИЗЈАВА 2

Обавештење о Јавном конкурсу објављено је дана 05.10.2017. године у дневним новинама „Политика“

06.10.2017 -23.10.2017

Комисија за спровођење поступка продаје путничких аутомобила

ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање понуда ради продаје путничких аутомобила

15.09.2017 – 15.10.2017.

Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, расписује

К О Н К У Р С ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У ЗАКУП, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ТО НА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ

07.09.2017 -09.10.2017.

Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица оглашава

Јавни позив за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града Краљева

21.08.2017 – 30.10.2017.

 Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришшћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева за 2018. годину

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде.

–  Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

–  Јавни позив

З А Х Т Е В за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији града Краљева за 2018. годину

З А Х Т Е В за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу узгоја и држања животиња, на територији града Краљева за 2018. годину

З А Х Т Е В за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Краљева за 2018. годину

17.07.2017 – 02.08.2017

Град Краљево  објављује

Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВА

♦  ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА

СМЕРНИЦЕ

07.07.2017 – 07.08.2017.
 ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАКУП

23.06.2017 – 08.07.2016

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2017-2025. ГОДИНЕ

НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ОБАВЕШТЕЊЕ
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИМЕДБИ, ПРЕДЛОГА И КОМЕНТАРА
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ