e-Uprava

 

Opština Kraljevo svojim građanima i posetiocima omogućava da putem interneta dobiju određene usluge i informacije.

Usluge su sledeće:

  1. Provera da li vas ima u biračkom spisku
  2. Naručivanje izvoda iz matičnih knjiga
  3. Prijavljivanje komunalnih problema

Informacije koje se mogu dobiti odnose se na: opšte informacije o upravi (vodič kroz upravu), mogućnost preuzimanja obrazaca itd.