Статута града Краљева


Овде можете преузети пречишћен текст Статута града Краљева: