Град Краљево

Градска управа


Начелник Градске управе


Дејан Ћајић, дипл.правник

Начелник Градске управе:


Руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире рад Градске управе; усклађује рад организационих јединица Градске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

Контакт:

  • Телефон: 036/306-098, 036/306-031
    еmail: nacelnik@kraljevo.rs

Дејан Ћајић је рођен 4. септембра 1973. године у Краљеву. Похађао је Основну школу „Милунка Савић“ Витановац, а средњу у Образовном центру „Прва Петолетка Трстеник“ у Трстенику.

Звање дипломираног правника је стекао на Правном факултету Универзитета у Београду 2000. године.

У периоду од 2001. до 2003. године радио је у, тада Општинском, данас Основном суду у Краљеву, на пословима судијског приправника. У току 2004. године био је запослен у Холдинг компанији „Фабрика вагона Краљево“ у Краљеву, као референт за правне послове. Од октобра 2004. до јуна 2008. године радио је у Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности Краљево на пословима израде и уписа права у катастар непокретности. У току 2008. и 2009. године обављао је функцију секретара Скупштине града Краљева, а након тога два пута је биран на функцију заменика заштитника грађана града Краљева, коју је обављао до јула 2015. године, када је изабран за директора ЈКП „Чистоћа“ Краљево. Од фебруара 2017. до јануара 2018. године био је запослен у ЈКП „Пијаца“ Краљево на месту управника Пијаце. Од јануара 2018. године до избора на место начелника Градске управе, 16.01. 2023. године, обављао је функцију заменика начелника Градске управе Краљево.

Обављао је и функције председника Управног одбора ЈП „Ибарске новости“ Краљево, члана Управног одбора Народног музеја Краљево, члана Надзорног, а потом и Управног одбора Холдинг компаније „Фабрика вагона Краљево“, члана Изборне комисије града Краљева и члана Школског одбора ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево.

Служио је војни рок, отац је троје деце.

Print Friendly, PDF & Email