Град Краљево


ОГЛАСНА ТАБЛА19.06.2024. год


Комисија за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији града Краљева, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


18.06.2024. год


Одељење за привреду и финансије подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ

о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Краљева за 2024. годину

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17.06.2024. год – 02.07.2024. год


Надзорнои одбор ЈКП “Водовод” Краљево број 1701/3. од
17.06.2024. године доноси

ОДЛУКУ

о промени цена комуналних услуга (воде, услуга
канализације и пречишћавања отпадних вода) и погонске спремности система
по категоријама потрошача.

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17.06.2024. год – 02.07.2024. год


Надзорнои одбор “Аутопревоза” ДОО Чачак број 2/14 од
03.06.2024. године о утврђивању тарифе провоза у градско-приградском
саобраћају на територији Града Краљева доноси

ОДЛУКУ

о повећању цена услуга превоза путника у градском и
приградском саобраћају.

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


07.06.2024. год – 24.06.2024. год


Комисија за спровођење
поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева које користи “Апотекарска
установа Краљево” из Краљева објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева које користи “Апотекарскаустанова Краљево” из Краљева

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17.06.2024. год – 25.06.2024. год


Председник Скупштине града Краљева, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда за поверавање директног телевизијског и интернет
преноса седница Скупштине града Краљева за 2024.годину

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


14.06.2024. год – 28.06.2024. год


Надзорни одбор ЈКП “Чистоћа” Краљево, на седници одржаној дана 13.06.2024. године доноси следећу

ОДЛУКУ

ЗА

– одређивање цене за услуге сакупљања, одвожења и депоновање комуналног отпада

– ценовник накнада за коришћење паркинг простора

– ценовник погребних услуга

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


14.06.2024. год – 15.07.2024. год


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА

прикупљање затворених понуда у поступку отуђења
грађевинског земљишта

 

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


14.06.2024. год – 08.07.2024. год


Комисија за отуђивање и давање у закуп грађевинског земљишта, оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА

прикупљање затворених понуда у поступку давања у закуп грађевинског земљишта ради привођења планираној намени на период од 5 (пет) година

 

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


13.06.2024. год


Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева), оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ

ХАЛЕ-МАГАЦИНА, СКЛАДИШТА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 556/9; 556/13; 558/1; 556/7 И 557 СВЕ КО КРУШЕВИЦА,

КАО И ДЕФИНИСАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ УСЛОВА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 560/1; 558/8; 559/36; 560/2; 559/41; 559/42;556/11; 562/3; 556/1 И 559/31 СВЕ КО КРУШЕВИЦА (ОБУХВАТ УП) СА ПРЕДЛОГОМ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

 

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


11.06.2024. год


Извештај

о стању безбедности саобраћаја на путевима за 2023. годину

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


11.06.2024. год


КОНАЧНА ЛИСТА

корисника средстава пријављених на
Јавном конкурсу за суфинансирање реализације пројеката
смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора
на територији града Краљева за 2024. годину

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


11.06.2024. год


СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА,
на седници одржаној дана 24, 25, 26, 27. и 28. маја 2024. године, донела је

 

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2023. ГОДИНУ

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


10.06.2024. год


Градско веће града Краљева упућује позив за

 

ЈАВНУ РАСПРАВУ

о нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Краљева за 2024. годину
у делу планирања инвестиција

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


06.06.2024. год


Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

 

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је,
„Дон ТТ Адриа“ д.о.о, Нови Београд, Партизанске авијације 12,
поднело захтев за издавање дозволе за складиштење и третман грађевинског отпада.

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


05.06.2024. год


Министрарство туризма и омладине Републике Србије и град Краљевo, расписују


ЈАВНИ ПОЗИВ

за БЕСПЛАТНЕ обуке младих

Пројекат “Знањем до посла”

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


04.06.2024. год


Спортски савез града Краљева, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за финансирање редовних програма спортских клубова и организација за 2025.годину

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


03.06.2024. год


Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је, Александар Милићевић ПР третман неопасног отпада „Alex Product“ Рибница, Рибница. Иве Андрића бр. 358, поднело захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада .

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


28.05.2024. год


Комисија за утврђивање приоритета, утврдила је

КОНАЧНУ ЛИСТУ

за суфифансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својства зграда
на терирорији града Краљева за 2024. годину

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


27.05.2024. год


ПРОГРАМ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

Преузмите документа:НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


27.05.2024. год


Градско веће града Краљева, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА
У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


27.05.2024. год


ОБАВЕШТЕЊЕ

носиоцима пољопривредних газдинстава са територије града Краљева за 2023. годину

регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) и
осигурање усева, плодова вишегодишњих засада, расадника и животиња

 НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


21.05.2024. год


Комисија за реализацију пројеката смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора, утврдила је

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ

Корисника средстава пријављених на
Јавном конкурсу за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха
пореклом из индивидуалних извора на терирорији града Краљева за 2023. годину

 НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


20.05.2024. год


РЕШЕЊЕ

о расподели средстава из буџета града Краљева
за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2024. годину

 НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


20.05.2024. год


ОБАВЕШТЕЊЕ СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

КАНДИДАТИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ
СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА
ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

 НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17.05.2024. год


ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање извршилачкoг раднoг местa
Оглас објављен у Вечерњим Новостима 17.05.2024. године

 НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


17.05. – 31.05.2024. год


Одељење за инспекцијске послове – Одсек за заштиту животне средине  расписује

КОНКУРС

За  суфинансирање пројеката организација цивилног друштва
из области заштите животне средине за 2024. годину

 НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


13.05. – 21.05.2024. год


ЈАВНИ ПОЗИВ

за јавну расправу о
Нацрту Локалног акционог плана запошљавања града Краљева
за период од 2024. до 2026. годинеНАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


10.05. – 25.05.2024. год


НАЦРТ

програма комасације Буковица

и

НАЦРТ

програма комасације ВрдилаНАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


09.05.2024. год


Одељење за друштвене делатности града Краљева, доноси

ОДЛУКУ

о додели помоћи за набавку пакета за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица
која живе на територији града КраљеваНАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


07.05. – 15.05.2024. год


Одељење за друштвене делатности града Краљева, доноси

РЕШЕЊЕ

о 79 једнократних новчаних награда са конкурса
“Анђелко Савић”НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


26.04.2024. год


Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

зо спровођењу поступка прикупљања писаних понуда
за давање у закуп непокретности у јавној својини града КраљеваНАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

22.04.2024. год


ПРЕДЛОГ  РАНГ ЛИСТЕ

за суфинансирање пројеката
инвестиционог одржавања и унапређења својства зграда
на територији града Краљева за 2024. годинуНАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

22.04.2024. год


ОДЛУКА

о избору пројеката за финансирање или суфинансирање пројеката
традиционалних цркава и верских заједница за изградњу,
одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева.НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

19.04.2024. год


Градоначелник града Краљева, доноси:

РЕШЕЊЕ

 о именовању чланова комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања
производње медијских садржаја за 2024.годину за град Краљево


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

15.04.2024. год


ИНТЕРНИ КОНКУРС

 

за попуњавање извршилачког радног места
Рок за подношење пријава: од 16.04.2024. – 23.04.2024. године


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

04.04.2024. год


Конкурс

Награда Анђелко Савић

        


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

02.04.2024. год


ОДЛУКА

о суфинансирању пројеката удружења грађана
за 2024. године

        


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

02.04.2024. год


Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, сачинио је:

ИЗВЕШТАЈ

о стању безбедности саобраћаја на путевима не територији
града Краљеваза период јануар – децембар 2023. године

        


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

28.03.2024. год


Градска управа града Краљево

ЛИСТА

вредновања и рангирања пријављених пројеката
по конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

25.03.2024. год


Комисија за доделу стипендија студентима града Краљева, донела је

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ СЕ И ДОДЕЉУЈЕ 50 (педесет) стипендија најбоље рангираним студентима
са територије града Краљева за школску 2023/24. годину
по критеријуму најбоље просечне оцене


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

22.03.2024. год


Градскo веће града Краљево

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

стамбених заједница кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних објеката
прикључених на систем даљинског грејања


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

22.03.2024. год


Градска управа Краљево

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 2023. годинa
показатељи делотворности

Порескеска администрација
и
Инспекцијски послови


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

22.03.2024. год


Градска управа Краљево

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са одредбама члана 32. Закона о планском систему, обавештавамо јавност да је доношењем Решења о формирању Радне групе за израду планског документа града Краљева у области запошљавања, Град Краљево покренуо активности на изради Локалног акционог плана запошљавања за период 2024-2026. године


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

21.03.2024. год


Градска управа Краљево

KОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

програма и пројеката ватрогасних савеза и добровољних ватрогасних друштава
у области добровољног ватрогаства за 2024. годину


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

19.03.2024. год


Градска управа Краљево

ПРЕДЛОГ ОЦЕНА

пројеката приспелих по Јавном позиву за суфинансирање пројеката
Удружења у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом
за 2024. годину


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

15.03.2024. год


Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује

ЈАВНИ  ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда
за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

12.03.2024. год


Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево – Грађевинска инспекција, сачињава:

ПРОГРАМ

и

ПЛАН

уклањања објеката за I квартал 2024. године


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

11.03.2024. – 11.04.2024.год


Градско веће града Краљева, расписује:

КОНКУРС

за

суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха
пореклом из индивидуалних извора
на територији града Краљева у 2023. год


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

11.03.2024.год


Градско веће града Краљева, расписује:

КОНКУРС

за

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја
у области јавног информисања у 2024. години


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

08.03.2024. – 15.03.2024.год


Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чланова 91., 92., 94. и 95. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+Пр+3С,
НА КП БРОЈ 6069 КО КРАЉЕВО, У УЛИЦИ ХАЈДУК ВЕЉКОВОЈ У КРАЉЕВУ


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

08.03.2024. – 01.04.2024.год


Градска управа Краљево, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за

-за давањe на привремено коришћење јавне површине за постављање покретних тезги
за продају књига, новина, часописа и уметничких слика у поновљеном поступку

-за давањe на привремено коришћење јавне површине за постављање покретних тезги
за продају кокица, кестења и друге зрнасте робе у поновљеном поступку

-за давањe на привремено коришћење јавне површине за постављање покретних тезги –
расхладних уређаја за индустријски пакован сладолед, самоуслужних апарата за безалкохолне хладне и топле напитке и апарата за точење сладоледа у поновљеном поступку

-за давања на привремено коришћење јавне површине за постављање покретних тезги
за продају производа домаће радиности (сувенири, плетенине, дрвна галантерија…) у поновљеном поступку


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

07.03.2024. – 14.03.2024.године


ПРЕДЛОГ 

оцене приспелих пројеката којима се суфинансирају програми рада
ватрогасних савеза и добровољних ватрогасних друштава за 2024. годину
и расподели средстава


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


05.03.2024. године


Министар за бригу о породици и демографији, доноси

ИНСТРУКЦИЈУ

О

ПОСТУПАЊУ ОПШТИНСКИХ-ГРАДСКИХ УПРАВА У
ПРИМЕНИ И СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
бр. IУз-60/2021


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


04.03.2024. године


Градско веће града Краљева, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА

суфинансирање пројеката  инвестиционог одржавања
и унапеђења својства зграда


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


22.02.2024. године


Република Србија – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чланова 89., 91., 92., 94. и 95. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „СТУДЕНИЦА S4-ГРАДИНА“  НА РЕЦИ СТУДЕНИЦИ, ГРАД КРАЉЕВО

Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „ХИДРО-МИН“ ДОО Чачак. Обрађивач урбанистичког пројекта је „БК УРБИНГ“ доо Краљево.

Јавна презентација урбанистичког пројекта биће организована почев од 01.03.2024. године у канцеларији број 2а, приземље зграде Градске управе града Краљева. Трајање јавне презентације је 7 (седам) дана.

Лице овлашћено од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева које врши оглашавање и давање обавештења о јавној презентацији урбанистичког пројекта је Љубица Илић, дипл.инж.грађ. – радник Одељења.

Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички пројекат је www.kraljevo.rs -> Огласна табла

Позивају се заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације своје примедбе и сугестије доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам грађевинарство и стамбено – комуналне делатности градске управе града Краљева.

Након завршетка јавне презентације, Урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама пристиглим у току трајања јавне презентације, Обавештењем о обављеној јавној презентацији, као и подаци о спроведеном поступку провере испуњености формалних услова Урбанистичког пројекта ће бити достављени Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на поступак стручне контроле и потврђивања.


Урбанистички пројекат

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


22.02.2024. годинеНАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


21.02.2024. године


Комисија за комасацију КО Самаила и КО Мрсаћ, града Краљева, оглашава на

ЈАВНИ ПОЗИВ СТРАНКАМА – УЧЕСНИЦИМА КОМАСАЦИЈЕ

Ради изјашњења у поступку утврђивања фактичког стања за комасацију
у КО Самаила и КО Мрсаћ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


21.02.2024. године


Комисија за комасацију КО Самаила и КО Мрсаћ, града Краљева, оглашава на

ЈАВНИ УВИД

ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН ПРОЈЕКТА НОВОГ СТАЊА  ЗА ПОДРУЧЈЕ KО САМАИЛА И КО МРСАЋ

Излагање се врши на националном геопорталу Геосрбија,
веб порталу града Краљева и Oгласној табли Градске управе Краљево (приземље средњег улаза Градске управе Краљево) у трајању од 15 дана.

Јавни увид траје од 21.02.2024. године до 06.03.2024. године.

Прегледни План се излаже и у Сали 3, средњи улазГрадске управе Краљево, Трг Јована Сарића број 1, у времену од 7 до 15 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени прегледни план пројекта новог стања за подручје kо самаила и ко мрсаћу току трајања јавног увида. Примедбе и сугестије заинтересована лица достављају Комисији за комасацију путем пријемне канцеларије Градске управе Краљево, Трг Јована Сарића број 1 или на имејл адресу: komasacijakv@kraljevo.org


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


19.02.2024. године


Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова, формирала је

ЛИСТУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

ЧИЈЕ ПРИЈАВЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОДРЕДБАМА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023/2024. ГОДИНУ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


14.02.2024. године


 Комисија за спровођење мера енергетске санације, утврдила је:

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ

СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ
СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА
ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
НА ТЕРИТОТРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


13.02.2024. године


 Градоначелник града Краљева, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ВАТРОГАСНИХ САВЕЗА
И ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА
У ОБЛАСТИ ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСТВА


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


06.02.2024. године


 Града Краљевo, објављује:

ПРОГРАМ

 – обнављање и формирање зелених површина за 2024. годину
– декорисања и уређивања Града за 2024. годину
– зимског одржавања јавних површина за 2024. годину
– одржавања и чишћења зелених површина за 2024. годину
– чишћења и прања јавних површина за 2024. годину


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


06.02.2024. године


 Града Краљева, објављује:

КОНКУРС

ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ,
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ,  И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


06.02.2024. године


 Града Краљева, објављује:

КОНКУРС

ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


30.01.2024. године


Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
градске управе града Краљева, оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
НА КП БРОЈ 3350/7 КО КРАЉЕВО,
У УЛИЦИ ДОСИТЕЈЕВОЈ У КРАЉЕВУ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


30.01.2024. године


ПРАВИЛНИК

О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

– Градоначелник
– Градска управа
– Јавно правобранилаштво
– Скупштина


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


26.01.2024. године

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


26.01.2024. године

Одсек за заштиту животне средине и инспекције за заштиту животне средине,
Градске управе града Краљева

Ј А В Н И   О Г Л А С

о спровођењу поступка јавног надметања
за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


19.01.2024. године

Одсек за заштиту животне средине и инспекције за заштиту животне средине,
Градске управе града Краљева

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је Привредно друштво за трговину на велико отпацима и остацима, откуп секундарних сировина “036 метали“ ДОО из Краљева, Ул. 14.октобра бр.7 , поднело захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада (метали и обојени метали, електрични и електронски отпад, пластика, папир, картон, текстил…) на територији града Краљева.

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


19.01.2024. године

ПОЗИВ

за конститутивну седницу Скупштине града Краљева
за 23.јануар 2024. године у сали 1 Скупштине града Краљева

Преузмите:


  • Позив

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


НАПОМЕНА:

Сви огласи из 2023. године


Водна књига града КраљеваНАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

Print Friendly, PDF & Email