Град КраљевоПомоћници градоначелника


  • Марко Матовић, помоћник градоначелника града Краљева за социјална питања – Биографија

  • Миљан Васиљевић, помоћник градоначелника града Краљева за сарадњу са партнерским градовима – Биографија

  • Милош Милишић, помоћник градоначелника града Краљева за културне манифестације – Биографија

  • Милош Симовић, помоћник градоначелника града Краљева за омладину и спорт – Биографија

  • Милун Јовановић, помоћник градоначелника града Краљева за питања из области људских права – Биографија

Print Friendly, PDF & Email