Град Краљево

Одељења Градске управе


Број запослених у Градској управи погледајте увој табели испод:

 • Одељење за послове органа Града
 • Одељење за општу управу
 • Одељење за друштвене делатности
 • Одељење за привреду и финансије
 • Одељење за управљање имовином
 • Одељење за информационе технологије
 • Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
 • Одељење за заједничке послове
 • Одељење за пореску администрацију
 • Одељење комуналне полиције
 • Одељење за инспекцијске послове
 • Одељење за послове цивилне заштите
 • Служба за управљање пројектима и локално-економски развој
Print Friendly, PDF & Email