Јавне набавке

06.12.2019. – 09.01.2020

ЈН бр.   404-107/19-VII

Израда ПГД И ПЗИ санације и проширења депоније

06.12.2019. – 10.01.2020

ЈН бр.   404-106/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације ка Улици Т. Карапанџића (траса кроз бивши „Аутотранспорт“) у Јарчујку

05.12.2019. – 13.12.2019.

ЈН бр.   404-104/19-VII

Набавка канцеларијског намештаја – металних полица за архиву, као поновљени поступак за Партију II за потребе Градске управе града Краљева.

03.12.2019. – 13.12.2019.

ЈН бр.   404-103/19-VII

Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца-поновљени поступак

03.12.2019. – 06.01.2020.

ЈН бр.   404-97/19-VII

Изградња и реконструкција тротоара уз продужетак Улице Стевана Филиповића иза школе.

28.11.2019. – 06.12.2019.

ЈН бр.   404-102/19-VII

Набавка угоститељских услуга и услуга хотелског смештаја са исхраном, по партијама, за потребе градоначелника града Краљева

27.11.2019. – 05.12.2019.

ЈН бр.   404-91/19-VII

Набавка и опремање допунским уређајима светлосне сигнализације – семафора на раскрсницама града Краљева, за потребе буџетског фонда за саобраћај Градске управе града Краљева као наручиоца

26.11.2019. – 04.12.2019.

ЈН бр.   404-90/19-VII

Набавка садног материјала и садња у оквиру реализације пројекта „Град Краљево – Ботаничка башта 2“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

25.11.2019. – 25.12.2019.

ЈН бр.   404-100/19-VII

Набавка грађевинског материјала за 17 породица избеглих и интерно расељених лица са територије града Краљева

22.11.2019. – 23.12.2019.

ЈН бр.   404-101/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“ на предлог Градског већа, изградња канализације Зимовник 1 у Жичи

22.11.2019. – 28.11.2019.

ЈН бр.   404-95/19-VII

Изградња приступног пута до Хитне службе Здравственог центра – додатни радови

22.11.2019. – 23.12.2019.

ЈН бр.   404-88/19-VII

Изградња и реконструкција мрезе и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлезности ЈКП Водовод, на предлог Градског већа, изградња водовода и канализације у сокаку Јована Бојовића у Јарчујку.

21.11.2019. – 25.11.2019.

ЈН бр.   404-94/19-VII

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Додатни радови на енергетској санацији главног објекта школе ЕСТС “Никола Тесла” Краљево

21.11.2019. – 29.11.2019.

ЈН бр.   404-89/19-VII

Набавка услуге ангажовања експертске подршке у циљу реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

21.11.2019. – 21.12.2019.

ЈН бр.   404-96/19-VII

Отворени поступак Јавне набавке – Одвођење атмосферских вода са Ратарског имања (локација „Леони“)

20.11.2019. – 20.12.2019.

ЈН бр.   404-98/19-VII

Отворени поступак Јавне набавке – Набавка радова на санацији Завода за јавно здравље Краљево трећа фаза.

20.11.2019. – 20.12.2019.

ЈН бр.   404-92/19-VII

Отворени поступак – Изградња пешачке стазе дуж бедема од Хале спортова до Ушћа реке Рибнице у Ибар 404-92/19-VII односно 1.3.20

19.11.2019. – 19.12.2019.

ЈН бр.   404-99/19-VII

Hабавка рачунарске и фотографске опреме по партијама и то: Партија I–набавка рачунарске опреме и Партија II–набавка фотографске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и буџетског фонда за саобраћај

13.11.2019. – 21.11.2019.

ЈН бр.   404-78/19-VII

Hабавка канцеларијског намештаја за потребе Градске управе града Краљева и за реализацију Пројекта „ГИС у функцији одрживог управљања и заштите природних ресурса“, по партијама

05.11.2019. – 05.12.2019.

ЈН бр.   404-87/19-VII

Изградња скијашких садржаја на планини Гоч – Изградња ски лифта на Гочу

01.11.2019. – 12.11.2019.

ЈН бр.   404-83/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације код Карађорђеве 263 у Чибуковцу

01.11.2019. – 12.11.2019.

ЈН бр.   404-80/19-VII

Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме  за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

30.10.2019. – 29.11.2019.

ЈН бр.   404-86/19-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Лешево, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева – поновљени поступак

30.10.2019. – 29.11.2019.

ЈН бр.   404-85/19-VII

Набавка радова на реконструкцији , санацији и адаптацији Дома културе Каменица, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

30.10.2019. – 29.11.2019.

ЈН бр.   404-81/19-VII

Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе града Краљева, за потребе наручиоца Градске управе

30.10.2019. – 29.11.2019.

ЈН бр.   404-73/19-VII

Набавка добара рачунарске и електронске опреме у циљу реализације Пројекта „ГИС у функцији одрживог управљања и заштите природних ресурса“ за потребе Градске управе града Краљева

25.10.2019. – 25.11.2019.

ЈН бр.   404-84/19-VII

Поновљени отворени поступак – Набавка радова на изградњи стазе-рампе за особе са инвалидитетом код Атлетског стадиона, у оквиру реализације пројекта “Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом на територији града Краљева”

23.10.2019. – 25.11.2019.

ЈН бр.   404-76/19-VII

Пројектна документација за саобраћајницу на к.п. 2041, 1011/2, 1010/2, 1021/3, 1020/1,1020/4,1022/3 и 1023/2 КО Ратина, број ј.н. 1.2.25

21.10.2019 – 20.11.2019.

ЈН бр.   404-82/19-VII

Набавка радова на изградњи канализације у улици Ковачких бораца у МЗ Ковачи, изван зоне надлежности ЈКП Водовод на предлог Градског већа – заједничка ЈН

18.10.2019. – 28.10.20.

ЈН бр.   404-77/19-VII

Набавка добара – једног путничког возила за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

11.10.2019. – 16.10.20.

ЈН бр.   404-75/19-VII

Додатни радови на наставку радова на реконструкцији атлетског стадиона и спољашњих терена (фаза два)

09.10.2019. – 17.10.20.

ЈН бр.   404-74/19-VII

Набавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева за 2019. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

23.09.2019. – 23.10.2019.

ЈН бр.   404-72/19-VII

Hабавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Лешево

20.09.2019. – 01.10.2019.

ЈН бр.   404-70/19-VII

Јавна набавка мале вредности, набавка радова-Изградња јавног осветљења на предлог Градског већа

11.09.2019. – 14.10.2019.

ЈН бр.   404-68/19-VII

Набавка добара, набавка и уградња опреме за реализацију пројекта „Успостављање система видео надзора за кажњавање саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“ за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

11.09.2019. – 10.10.2019.

ЈН бр.   404-38/19-VII

Отворени поступак – Изградња јавног паркинга у Улици Драгослава Богавца – почетак радова

04.09.2019. – 12.09.2019.

ЈН бр.   404-67/19-VII

Набавка услуге мапирања дивљих депонија на територији града Краљева, за потребе буџетског фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца

28.08.2019.

Претходно обавештење о намери спровођења отвореног поступка Јавне набавке радова на изградњи фудбалског стадиона у Краљеву

23.08.2019. -23.09.2019.

ЈН бр.   404-66/19-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Прогорелица, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

21.08.2019. -20.09.2019.

ЈН бр.   404-65/19-VII

Набавка добара канцеларијског материјала за партију 2 / поновљени поступак за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

08.08.2019. -09.09.2019.

ЈН бр.   404-64/19-VII

Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за одводњавање индустријске зоне Шеовац

6.08.2019. -17.09.2019.

ЈН бр.   404-63/19-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији дома културе Врба, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

16.08.2019. -17.09.2019.

ЈН бр.   404-62/19-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији дома културе Мрсаћ, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

15.08.2019. -16.09.2019.

ЈН бр.   404-61/19-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији дома културе Стубал, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

15.08.2019. -16.09.2019.

ЈН бр.   404-60/19-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији дома културе Ратина, за потребе наручиоца Гградске управе града Краљева

26.07.2019. -27.08.2019.

ЈН бр.   404-56/19-VII

Извођење радова на изградњи стазе-рампе за особе са инвалидитетом код Атлетског стадиона, у окивиру реализације пројекта “Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом на територији града Краљева”

25.07.2019. -02.08.2019.

ЈН бр.   404-59/19-VII

Jавнa набавкa мале вредности услуге – Техничка контрола пројектне документације за Милутинову улицу

25.07.2019. -26.08.2019.

ЈН бр.   404-39/19-VII

Отворени поступак -Изградња скијашких садржаја на планини Гоч – Изградња ски лифта на Гочу

18.07.2019. -22.08.2019.

ЈН бр.   404-57/19-VII

Прва фаза квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца – поновљени поступак

17.07.2019. -22.07.2019.

ЈН бр.   404-58/19-VII

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Додатни радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала

11.07.2019. -19.07.2019.

ЈН бр.   404-52/19-VII

HАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗГРАДЊИ I ФАЗЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗГРАДЕ У НАСЕЉУ У УЛИЦИ ДОСИТЕЈЕВОЈ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНЕ ОБНОВЕ ПОСЛЕ ЗЕМЉОТРЕСА У КРАЉЕВУ (ЕЕ, ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ТОПЛОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА ЗГРАДЕ), ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА КАО НАРУЧИОЦА

09.07.2019. -17.07.2019.

ЈН бр.   404-53/19-VII

НАБАВКА УСЛУГЕ ЕДУКАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ ИНФОРМАТИВНЕ КАМПАЊЕ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „СПРОВЕЂЕЊА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У ЈЛС У 2019. ГОДИНИ“, ЗА ПОТРЕБЕ НАРУЧИОЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

02.07.2019. – 01.08.2019.

ЈН бр.   404-55/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА РАДОВА НА НАСТАВКУ ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У АДРАНИМА ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА ИА22 СА ЦРПНОМ СТАНИЦОМ И ДУЖ ЛOKАЛНОГ ПУТА Л1005 – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

26.06.2019. -26.07.2019.

ЈН бр.   404-50/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ДОМА КУЛТУРЕ РУДНО – ЧЕТВРТА ФАЗА, ЗА ПОТРЕБЕ НАРУЧИОЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

25.06.2019. – 03.07.2019.

ЈН бр.   404-48/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА, ПО ПАРТИЈАМА

25.06.2019. -05.07.2019.

ЈН бр.   404-49/19-VII

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕМОНТ СВЕТИЉКИ У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКОЈ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

24.06.2019. -24.07.2019.

ЈН бр.  404-54/19-VII

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (РЕКОНСТРУКЦИЈЕ)  УЛИЦЕ ТИКЕ КОЛАРЕВИЋА ОД ПРУЖНОГ ПРЕЛАЗА ДО ПРИКЉУЧКА НА ИБАРСКУ МАГИСТРАЛУ У АДРАНИМА-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

24.06.2019. -24.07.2019.

ЈН бр.   404-43/19-VII

НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКОГ СОФТВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА КАО НАРУЧИОЦА

21.06.2019. -01.07.2019.

ЈН бр.  404-42/19-VII

НАБАВКА ДОБАРА БЕНЗИНА, ДИЗЕЛ ГОРИВА И ПЛИНА (ТНГ) ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

20.06.2019. -28.06.2019.

ЈН бр.  404-51/19-VII

Hабавка услуге чишћења дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева за 2019. годину

20.06.2019. -27.06.2019.

ЈН бр.  404-24/19-VII

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ДОБАРА БЕЗБЕДНОСНИХ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

14.06.2019. -24.06.2019.

ЈН бр.  404-47/19-VII

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ЛОКАЦИЈЕ ПОРЕД МАГИСТРАЛНОГ ПУТА КРАЉЕВО-РАШКА-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

07.06.2019. -08.07.2019.

ЈН бр.  404-44/19-VII

Hабавка добара – софтвера-Е управa за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

04.06.2019. -04.07.2019.

ЈН бр.  404-41/19-VII

Набавка канцеларијског материјала по партијама, за потребе Градске управе града Краљева, Скупштине града Краљева, града Краљева-градоначелника и Јавног правобранилаштва града Краљева, као наручиоца

28.05.2019. -27.06.2019.

ЈН бр.  404-45/19-VII

Изградња приступног пута до Хитне службе Здравственог центра

23.05.2019. -24.06.2019.

ЈН бр.  404-46/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовода“, на предлог Градског већа, са нереализованим обавезама из претходног планског периода реконструкција водоводне мреже у Тавнику (фаза II)

15.05.2019 – 14.06.2019

ЈН бр.  404-40/19-VII

Прва фаза квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца-поновљени поступаква)

14.05.2019 – 13.06.2019

ЈН бр.  404-35/19-VII

Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона и спољашњих терена (фаза два)

10.05.2019 – 10.06.2019

ЈН бр.  404-37/19-VII

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – пројектна
документација за изградњу водоводне мреже за насеље Горња Рибница, Жича и “Брадуловац”

10.05.2019 – 20.05.2019.

ЈН бр.  404-33/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – УРЕЂЕЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ПЛАЖЕ И ШЕТАЛИШТА ПОРЕД ИБРА У КРАЉЕВУ

   8.05.2019.-16.05.2019.

ЈН бр. 404-36/19-VII

За јавну набавку мале вредности у поновљеном поступку, набавка услуге услуге
стручног надзора на реконструкцији дела водоводне и мреже атмосферске канализације у улици Доситејевој у
реализацији Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева
као наручиоца.

 23.04.2019.-13.05.2019.

ЈН бр. 404-26/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ-
Технички преглед уличне фекалне канализационе мреже за локације поред
магистралног пута Краљево-Рашка

25.04.2019.-07.05.2019.

JN broj 404-28/19-VII

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – Завршетак реконструкције расвете
у парку у Матарушкој Бањи
Број јавне набавке за 2019. годину: ЈН број 1.3.26
Јавна набавка мале вредности

25.04.2019.-27.05.2019.

ЈN broj 404-34/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – НАБАВКА РАДОВА НА
ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ГЛАВНОГ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ ЕСТШ “НИКОЛА ТЕСЛА” КРАЉЕВО

25.04.2019 – 27.05.2019.

ЈН број 404-30/19-VII

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За отворену набавку, ЈН број 404-30/19-VII набавка радова на изградњи 1 фазе инсталација инфраструктуре (ЕЕ и ТТ инсталација) у улици Доситејевој у циљу реализацији Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

   23.04.2019.-13.05.2019.

ЈН бр. 404-26/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ-
Технички преглед уличне фекалне канализационе мреже за локације поред
магистралног пута Краљево-Рашка

Јавна набавка број 404-31/19-VII                                                                                                                                                              22.04.2019.-27.05.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ
ПАРКИНГА (ДРУГА ФАЗА) ИСПРЕД ЦРКВЕ У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ.

19.04.2019. -20.05.2019. године.

ЈН број 404-32/19-VII

Пројекат рехабилитације (реконструкције) Улице Тике Коларевића од пружног прелаза до прикључка на Ибарску магистралу у Адранима

18.04.2019. -20.05.2019. године.

ЈН број 404-29/19-VII

Пројектна документација за централну улицу у Ушћу

16.04.2019. -16.05.2019. године.

ЈН број 404-23/19-VII

Наставак изградње фекалне канализације у Адранима – дуж државног пута IA22 и локалног пута L1005

16.04.2019. -24.04.2019. године.

ЈН број 404-25/19-VII

Набавка услуге стручног надзора на реконструкцији дела водоводне и мреже атмосферске канализације у улици Доситејевој у реализацији Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

16.04.2019. -23.04.2019. године.

ЈН број 404-27/19-VII

Геолошко истраживање за регионалну депонију

10.04.2019 – 10.05.2019

ЈН број 404-14/19-VII

Унапређење система јавног осветљења и уградња комадних ормара за управљање јавним осветљењем у циљу енергетске ефикасности

09.04.2019. -09.05.2019. године.

ЈН број 404-20/19-VII

Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији, адаптацији и санацији Скупштинске сале 1 у згради Градске управе града Краљева – друга фаза, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

03.04.2019 – 05.05.2019

ЈН број 404-22/19-VII

Набавка радова хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда по указаној потреби

03.04.2019. -03.05.2019. године.

ЈН број 404-15/19-VII

Отворени поступак јавне набавке добара – електричне енергије за пословни простор Градске управе за 2019. годину

02.04.2019 – 07.05.2019

ЈН број 404-13/19-VII

Пројектна документација за тротоаре у наставку Улице Стевана Филиповића иза школе

01.04.2019. -09.04.2019. године.

ЈН број 404-18/19-VII

Hабавка услугe систематске дератизације на територији града Краљева, за
потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

Јавно отварање понуда: 09.04.2019. године

29.03.2019. – 30.04.2019. године

ЈН  број 404-19/19-VII

Прва фаза квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу
објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења, за
потребе Градске управе града Краљева као наручиоца-поновљени поступак.

28.03.2019. – 05.04.2019. године.

ЈН број 404-17/19-VII

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
набавка услуге сузбијања комараца на територији града Краљева
за 2019. годину.

29.03.2019 –  12.04.2019. године.

ЈН 404-21/19-VII

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“
упућује свим заинтересованим лицима:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РЕЗЕРВИСАНУ ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ СТУБОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА (ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ И ФАРБАЊЕ
ПОСТОЈЕЋИХ СТУБОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА)
број ЈН 404-21/19-VII

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ

26.03.2019 – 03.04.2019

ЈН број 404-16/19-VII

Hабавка услуге уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева, за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градскe управе града Краљева.

22.03.2019 – 01.04.2019. Нови рок за предају понуде 02.04.2019. године.
JH број 404-12/19-VII

Hабавка услуге израде стратешког документа Плана и програма управљања
природним ресурсима и добрима, за потребе буџетског Фонда за заштиту
животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца

05.03.2019 – 13.03.2019

ЈН број 404-11/19-VII

Набавка киштри за проширење услуге одношења отпада са сеоског подручја за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца

04.03.2019 – 12.03.2019

ЈН број 404-10/19-VII

Јавна набавка мале вредности

Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење кетриџа, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева

28.02.2019 – 11.03.2019

ЈН број 404-08/19-VII

Јавна набавка мале вредности услуге – Технички преглед регулације потока Гушавац са изградњом моста на путу Чукојевац – Гледић

28.02.2019 – 02.04.2019

ЈН број 404-09/19-VII

Отворени поступак – Одржавање јавног осветљења – замена сијалица, поправка или замена арматура

22.02.2019 – 12.03.2019

ЈН број 404-07/19-VII

Јавна набавка мале вредности – Ремонт светиљки у Улици Омладинској

13.02.2019 – 15.03.2019

ЈН број 404-03/19-VII

Hабавка радова на реконструкцији дела објекта „Здравства 2“ и реконструкција базена са минералном водом Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања у Краљеву

12.02.2019 – 14.03.2019

ЈН број 404-04/19-VII

Прва фаза квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

12.02.2019 – 19.02.2019

ЈН број 404-05/19-VII

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива јавне набавке

06.02.2019 – 14.02.2019

ЈН број 404-02/19-VII

Јавна набавка мале вредности

Hабавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2019. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца