Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ


Градска управа града Краљева


Скупштина града Краљева

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ


Градска управа града Краљева


Град Краљево


Скупштина града Краљева


Градско правобранилаштво града Краљева

08.12.2020 – 23.12.2020.

ЈН бр.   404-59/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Цветке, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

18.12.2020 – 18.01.2020.

ЈН бр.   404-42/20-VII

Набавка опреме за производњу лековитог и ароматичног биља, воћа и поврћа као и опреме за бављење туризмом, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева

27.11.2020 – 07.12.2020.

ЈН бр.   404-54/20-VII

Набавка добара рачунарске опреме у циљу реализације пројекта “Опремање омладинског клуба у Краљеву”

02.12.2020 – 11.12.2020.

ЈН бр.   404-53/20-VII

Набавка садног материјала у циљу пошумљавања и озелењавања јавних површина на територији града Краљева за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

27.11.2020 – 11.12.2020.

ЈН бр.   404-52/20-VII

Набавка набавка и уградња посуда за одлагање чврстог отпада – поземних контејнера за потребе буџетског фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца

27.11.2020 – 11.12.2020.

ЈН бр.   404-51/20-VII

Набавка услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења пословног простора за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

03.12.2020 – 14.12.2020.

ЈН бр.   404-50/20-VII

Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за осматрачницу-визиторски центар  (IDR, PGD и PZI) у циљу реализације Пројекта “EVERGEEN”

05.11.2020 – 18.11.2020.

ЈН бр.   404-41/20-VII

Hабавка добара симулатора безбедне вожње за потребе буџетског фонда за саобраћај Градске управе града Краљева

30.10.2020 – 09.11.2020.

ЈН бр.   404-48/20-VII

Набавка је услуга прикупљања, анализе, обраде података и израде тематских мапа природних и шумских ресурса, умрежавање, моделовање ризика, консултантска подршка и едукација, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

11.08.2020 – 19.08.2020.

ЈН бр.   404-37/20-VII

Hабавка услуге осигурање запослених и имовине за 2020. годину по партијама и то: Партија I – Осигурање запослених (осигурање од последица несрећног случаја и осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција), Партија II – Осигурање имовине (осигурање зграде и канцеларијске опреме) и Партија III – Осигурање путничких моторних возила (обавезно, ауто каско и осигурање путника у возилу, осигурање од ауто-одговорности за штете причињене трећим лицима) за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

05.08.2020 – 17.08.2020.

ЈН бр.   404-45/20-VII

Реконструкција јавне расвете у парку код железничке станице

 – 18.08.2020.

ЈН бр.   404-47/20-VII

Отворени поступак – Изградња саобраћајница са недостајућом инфраструктуром на локацији Воћареве ливаде за потребе реализације програма изградње станова за припаднике снага безбедности

30.07.2020 – 31.08.2020.

ЈН бр.   404-38/20-VII

Набавка радова на изградњи 1 фазе инсталација инфраструктуре (ЕЕ и ТТ инсталација) у улици Доситејевој-наставак радова у циљу реализацији Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

30.07.2020 – 07.08.2020.

ЈН бр.   404-39/20-VII

Набавка радова на уређењу слободног простора са изградњом спортског терена и заштитне ограде

29.07.2020 – 06.08.2020.

ЈН бр.   404-43/20-VII

Набавка услуге обуке за кориснике за лековито и ароматично биље, повртарство и  воћарство и смештај учесника, за потребе Градске управе
града Краљева, по партијама

22.07.2020 – 30.07.2020.

ЈН бр.   404-35/20-VII

Набавка канцеларијског материјала по партијама

20.07.2020 – 28.07.2020.

ЈН бр.   404-46/20-VII

Уређење и одржавање плаже и шеталишта поред Ибра у Краљеву.

08.07.2020 – 16.07.2020.

ЈН бр.   404-44/20-VII

Набавка добара, рачунарске опреме, у циљу реализације Пројекта „Успостављање е-Услуге за подношење захтева за доделу пољопривредних субвенција“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца – поновљени поступак

07.07.2020 – 15.07.2020.

ЈН бр.   404-33/20-VII

Набавка добара једног новог путничког аутомобила, за потребе буџетског фонда за саобраћај Градске управе града Краљева као наручиоца

07.07.2020 – 06.08.2020.

ЈН бр.   404-34/20-VII

Набавка услуге прикупљања, анализе, обраде података и израде тематских мапа природних и шумских ресурса, умрежавање, моделовање ризика, консултантска подршка и едукација, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

06.07.2020 – 14.07.2020.

ЈН бр.   404-32/20-VII

Набавка безбедносних ауто-седишта за децу, за потребе буџетског Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева као наручиоца

06.07.2020 – 14.07.2020.

ЈН бр.   404-31/20-VII

Набавка добара једног новог путничког аутомобила, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

01.07.2020 – 09.07.2020.

ЈН бр.   404-26/20-VII

Набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења по партијама, за потребе Градске управе града Краљева

01.07.2020 – 09.07.2020.

ЈН бр.   404-25/20-VII

Набавка услуге чишћења дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева

29.06.2020 – 07.07.2020.

ЈН бр.   404-29/20-VII

Набавка услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Краљева за 2019. годину, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

26.06.2020 – 27.07.2020.

ЈН бр.   404-28/20-VII

Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Прогорелица, на КП број 1149 КО Прогорелица, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

25.06.2020 – 27.07.2020.

ЈН бр.   404-27/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Рудно, на КП број 1711 КО Рудно, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

24.06.2020 – 03.07.2020.

ЈН бр.   404-30/20-VII

Набавка радова – Изградња јавног осветљења на предлог Градског већа по партијама

23.06.2020 – 01.07.2020.

ЈН бр.   404-24/20-VII

Набавка услуге дератизације на територији града Краљева, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

19.06.2020 – 20.07.2020.

ЈН бр.   404-17/20-VII

Радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала

10.06.2020 – 10.07.2020.

ЈН бр.   404-23/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Толишница, на КП број 1169/1 КО Толишница, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

10.06.2020 – 10.07.2020.

ЈН бр.   404-22/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Стубал, на КП број 3695/2 КО Стубал, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

08.06.2020 – 08.07.2020.

ЈН бр.   404-21/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Самаила, на КП број 1145/11 КО Самаила, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

Print Friendly, PDF & Email