Град Краљево

Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ


Градска управа града Краљева


Планови набавки без примене Закона о јавним набавкама са изменама и допунама за градоначелника,скупштину града Краљева, Градску управу града Краљева и Градско правобранилаштво града Краљева

Одлука о усвајању плана Набавки без ЗЈН ГУ града Краљева

Прва измена и допуна плана набавки без примене ЗЈН Градска управа града Краљева

Трећа измена и допуна плана набавки без примене ЗЈН Градска управа града Краљева

План набавки без ЗЈН-Градоначелник

Прва измена и допуна плана јавних набавки без примене ЗЈН – Градоначелник

План набавки на које се закон не примењује-СКУПШТИНА

План набавки без примене-ПРАВОБРАНИЛАШТВО


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ


Градска управа града Краљева


Скупштина града Краљева


Планови набавки без примене Закона о јавним набавкама са изменама и допунама за градоначелника,скупштину града Краљева, Градску управу града Краљева и Градско правобранилаштво града Краљева

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ


Градска управа града Краљева


Скупштина града Краљева


Планови набавки без примене Закона о јавним набавкама са изменама и допунама за градоначелника,скупштину града Краљева, Градску управу града Краљева и Градско правобранилаштво града Краљева

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ


Градска управа града Краљева


План набавки без примене закона о јавним набавкама за 2022.годину – Скупштина града Краљева. градоначелник града Краљева, Градска управа града Краљева и Градско правобранилаштво града Краљева


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ


Градска управа града Краљева


План набавки без примене закона о јавним набавкама за 2021.годину – Скупштина града Краљева. градоначелник града Краљева, Градска управа града Краљева и Градско правобранилаштво града Краљева


Град Краљево


Скупштина града Краљева


Градско правобранилаштво града Краљева

08.12.2020 – 23.12.2020.

ЈН бр.   404-59/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Цветке, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

18.12.2020 – 18.01.2020.

ЈН бр.   404-42/20-VII

Набавка опреме за производњу лековитог и ароматичног биља, воћа и поврћа као и опреме за бављење туризмом, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева

27.11.2020 – 07.12.2020.

ЈН бр.   404-54/20-VII

Набавка добара рачунарске опреме у циљу реализације пројекта “Опремање омладинског клуба у Краљеву”

02.12.2020 – 11.12.2020.

ЈН бр.   404-53/20-VII

Набавка садног материјала у циљу пошумљавања и озелењавања јавних површина на територији града Краљева за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

27.11.2020 – 11.12.2020.

ЈН бр.   404-52/20-VII

Набавка набавка и уградња посуда за одлагање чврстог отпада – поземних контејнера за потребе буџетског фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца

27.11.2020 – 11.12.2020.

ЈН бр.   404-51/20-VII

Набавка услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења пословног простора за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

03.12.2020 – 14.12.2020.

ЈН бр.   404-50/20-VII

Набавка услуга израде пројектно-техничке документације за осматрачницу-визиторски центар  (IDR, PGD и PZI) у циљу реализације Пројекта “EVERGEEN”

05.11.2020 – 18.11.2020.

ЈН бр.   404-41/20-VII

Hабавка добара симулатора безбедне вожње за потребе буџетског фонда за саобраћај Градске управе града Краљева

30.10.2020 – 09.11.2020.

ЈН бр.   404-48/20-VII

Набавка је услуга прикупљања, анализе, обраде података и израде тематских мапа природних и шумских ресурса, умрежавање, моделовање ризика, консултантска подршка и едукација, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

11.08.2020 – 19.08.2020.

ЈН бр.   404-37/20-VII

Hабавка услуге осигурање запослених и имовине за 2020. годину по партијама и то: Партија I – Осигурање запослених (осигурање од последица несрећног случаја и осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција), Партија II – Осигурање имовине (осигурање зграде и канцеларијске опреме) и Партија III – Осигурање путничких моторних возила (обавезно, ауто каско и осигурање путника у возилу, осигурање од ауто-одговорности за штете причињене трећим лицима) за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

05.08.2020 – 17.08.2020.

ЈН бр.   404-45/20-VII

Реконструкција јавне расвете у парку код железничке станице

 – 18.08.2020.

ЈН бр.   404-47/20-VII

Отворени поступак – Изградња саобраћајница са недостајућом инфраструктуром на локацији Воћареве ливаде за потребе реализације програма изградње станова за припаднике снага безбедности

30.07.2020 – 31.08.2020.

ЈН бр.   404-38/20-VII

Набавка радова на изградњи 1 фазе инсталација инфраструктуре (ЕЕ и ТТ инсталација) у улици Доситејевој-наставак радова у циљу реализацији Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

30.07.2020 – 07.08.2020.

ЈН бр.   404-39/20-VII

Набавка радова на уређењу слободног простора са изградњом спортског терена и заштитне ограде

29.07.2020 – 06.08.2020.

ЈН бр.   404-43/20-VII

Набавка услуге обуке за кориснике за лековито и ароматично биље, повртарство и  воћарство и смештај учесника, за потребе Градске управе
града Краљева, по партијама

22.07.2020 – 30.07.2020.

ЈН бр.   404-35/20-VII

Набавка канцеларијског материјала по партијама

20.07.2020 – 28.07.2020.

ЈН бр.   404-46/20-VII

Уређење и одржавање плаже и шеталишта поред Ибра у Краљеву.

08.07.2020 – 16.07.2020.

ЈН бр.   404-44/20-VII

Набавка добара, рачунарске опреме, у циљу реализације Пројекта „Успостављање е-Услуге за подношење захтева за доделу пољопривредних субвенција“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца – поновљени поступак

07.07.2020 – 15.07.2020.

ЈН бр.   404-33/20-VII

Набавка добара једног новог путничког аутомобила, за потребе буџетског фонда за саобраћај Градске управе града Краљева као наручиоца

07.07.2020 – 06.08.2020.

ЈН бр.   404-34/20-VII

Набавка услуге прикупљања, анализе, обраде података и израде тематских мапа природних и шумских ресурса, умрежавање, моделовање ризика, консултантска подршка и едукација, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

06.07.2020 – 14.07.2020.

ЈН бр.   404-32/20-VII

Набавка безбедносних ауто-седишта за децу, за потребе буџетског Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева као наручиоца

06.07.2020 – 14.07.2020.

ЈН бр.   404-31/20-VII

Набавка добара једног новог путничког аутомобила, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

01.07.2020 – 09.07.2020.

ЈН бр.   404-26/20-VII

Набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења по партијама, за потребе Градске управе града Краљева

01.07.2020 – 09.07.2020.

ЈН бр.   404-25/20-VII

Набавка услуге чишћења дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева

29.06.2020 – 07.07.2020.

ЈН бр.   404-29/20-VII

Набавка услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Краљева за 2019. годину, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

26.06.2020 – 27.07.2020.

ЈН бр.   404-28/20-VII

Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Прогорелица, на КП број 1149 КО Прогорелица, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

25.06.2020 – 27.07.2020.

ЈН бр.   404-27/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Рудно, на КП број 1711 КО Рудно, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

24.06.2020 – 03.07.2020.

ЈН бр.   404-30/20-VII

Набавка радова – Изградња јавног осветљења на предлог Градског већа по партијама

23.06.2020 – 01.07.2020.

ЈН бр.   404-24/20-VII

Набавка услуге дератизације на територији града Краљева, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

19.06.2020 – 20.07.2020.

ЈН бр.   404-17/20-VII

Радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала

10.06.2020 – 10.07.2020.

ЈН бр.   404-23/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Толишница, на КП број 1169/1 КО Толишница, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

10.06.2020 – 10.07.2020.

ЈН бр.   404-22/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Стубал, на КП број 3695/2 КО Стубал, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

08.06.2020 – 08.07.2020.

ЈН бр.   404-21/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Самаила, на КП број 1145/11 КО Самаила, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

Print Friendly, PDF & Email