Град КраљевоСПИСАК ПОСТОЈЕЋИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  КРАЉЕВА


 1. АДРАНИ
 2. БАПСКО ПОЉЕ
 3. БАРЕ
 4. БЕРАНОВАЦ
 5. БОГУТОВАЦ
 6. БРЕСНИК
 7. БУКОВИЦА
 8. ВИТАНОВАЦ
 9. ВИТКОВАЦ
 10. ВРБА
 11. ВРДИЛА
 12. ГЛЕДИЋ
 13. ГОДАЧИЦА
 14. ГОКЧАНИЦА
 15. ГРДИЦА
 16. ДРАГОСИЊЦИ
 17. ДРАКЧИЋИ
 18. ЖИЧА
 19. ЗАКУТА
 20. ЗЕЛЕНГОРА
 21. ЈАРЧУЈАК
 22. КАМЕНИЦА
 23. КОВАНЛУК
 24. КОВАЧИ
 25. КОНАРЕВО
 26. ЛАЂЕВЦИ
 27. ЛАЗАЦ
 28. ЛЕШЕВО
 29. ЛОПАТНИЦА
 30. МАТАРУШКА БАЊА
 31. МЕТИКОШИ
 32. МИЛАВЧИЋИ
 33. МИЛАКОВАЦ
 34. МИЛОЧАЈ
 35. МЛАНЧА
 36. МРСАЋ
 37. МУСИНА РЕКА
 38. ОБРВА
 39. ОПЛАНИЋИ
 40. ПЕТРОПОЉЕ
 41. ПЕЧЕНОГ
 42. ПОЛУМИР
 43. ПОПОВИЋИ
 44. ПРОГОРЕЛИЦА
 45. РАВАНИЦА
 46. РАТИНА
 47. РИБНИЦА
 48. РОЋЕВИЋИ
 49. РУДНО
 50. САВОВО
 51. САМАИЛА
 52. СИБНИЦА
 53. СИРЧА
 54. СТАРА ЧАРШИЈА
 55. СТУБАЛ
 56. СТУДЕНИЦА
 57. ТАВНИК
 58. ТЕПЕЧИ
 59. ТОЛИШНИЦА
 60. ТРГОВИШТЕ
 61. УШЋЕ
 62. ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД
 63. ЦВЕТКЕ
 64. ЦЕНТАР
 65. ЧИБУКОВАЦ
 66. II ЧИБУКОВАЧКА ЧЕТА
 67. ЧУКУЈЕВАЦ
 68. ШУМАРИЦЕ
Print Friendly, PDF & Email