Град Краљево


“Од 28. септембра до 15. децембра 2023. године (8-20х) у РЗС-у је организован рад инфо-центра са задатком да пружа све неопходне информације становништву путем бесплатне телефонске линије: 0800 444 005”



Коначна листа кандидата који су учествовали у изборном поступку


Коначну листу можете поглдати овде.


Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Рок за улагање приговора је 02. септембар 2023. године до 16.00 часова.

Приговор се може поднети искључиво путем електронске поште на имејл-адресу Пописне комисије за општину/град у којој је кандидат конкурисао. Имејл-адресe Пописних комисија можете видети – овде.


Прелиминарна ранг листа

Кликни за приказ


Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче

Кликни за приказ


Пописна комисија  за припрему, организацију и спровођење Пописа пољопривреде 2023. године на територији града Краљева:

 e-mail: popispoljoprivrede23@kraljevo.rs

Тел: 036/306 – 113


Преузми:
Процедура за избор пописивача
Детаљније о попису


Више о попису пољопривреде овде 

Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче, по општинама, објављује се 22. августа 2023. године на веб-сајтовима Завода  stat.gov.rs и  popispoljoprivrede.stat.gov.rs.


Print Friendly, PDF & Email