Град Краљево

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА КРАЉЕВА

КОНТАКТ

Имејл:
privremeniorgan@kraljevo.rs

Телефон:
036/306-031, 036/306-024

Акти са седница Привременог органа града Краљева:


 1. АКТИ ДОНЕТИ НА ПРВОЈ СЕДНИЦИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 01.11.2023.ГОДИНЕ
 2. АКТИ ДОНЕТИ НА ДРУГОЈ СЕДНИЦИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 09.11.2023.ГОДИНЕ
 3. АКТИ ДОНЕТИ НА ТРЕЋОЈ СЕДНИЦИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 17.11.2023.ГОДИНЕ
 4. АКТИ ДОНЕТИ НА ЧЕТВРТОЈ СЕДНИЦИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 23.11.2023.ГОДИНЕ
 5. АКТИ ДОНЕТИ НА ПЕТОЈ СЕДНИЦИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 27.11.2023.ГОДИНЕ
 6. АКТИ ДОНЕТИ НА ШЕСТОЈ СЕДНИЦИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 30.11.2023.ГОДИНЕ
 7. АКТИ ДОНЕТИ НА СЕДМОЈ СЕДНИЦИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 07.12.2023.ГОДИНЕ
 8. АКТИ ДОНЕТИ НА ОСМОЈ СЕДНИЦИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 13.12.2023.ГОДИНЕ
 9. АКТИ ДОНЕТИ НА ДЕВЕТОЈ СЕДНИЦИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 20.12.2023.ГОДИНЕ
 10. АКТИ ДОНЕТИ НА ДЕСЕТОЈ СЕДНИЦИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 28.12.2023.ГОДИНЕ
 11. АКТИ ДОНЕТИ НА ЈЕДАНАЕСТОЈ СЕДНИЦИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 12.01.2024.ГОДИНЕ
 12. АКТИ ДОНЕТИ НА ДВАНАЕСТОЈ СЕДНИЦИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 18.01.2024.ГОДИНЕ
Print Friendly, PDF & Email